Malawi: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Malawi je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři. Rozloha celkem 118 480 km2, z toho 94 080 km2
vlastní území a 24 400 km2 jezer. Nejdelší hranici má Malawi se svým východním sousedem Mosambikem  (1569 km), dále sousedí se Zambií (837 km), a Tanzánií (475 km).

Státní zřízení:

Malawi je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Prezident je hlavou státu a zároveň předsedá vládě, kterou jmenuje. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění (National Assembly), které má celkem 193 poslanců.

Členství v regionálních a mezinárodních uskupeních:

ACP, AfDB, AU, C, CD, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NAM, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNISFA, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO(Světová obchodní organizace). 

Malawi je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development Community, SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), ACP.

Malawi patří ke státům s nejhustějším osídlením na km2. Je jednou z nejméně rozvinutých a nejchudších zemí světa. Ekonomika země je malá a závisí z podstatné části na zemědělství a mezinárodní pomoci. Potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména eletřina a voda), nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným odlesňováním, korupcí a nevýkonnou státní správou, které jeho ekonomický rozvoj brzdí. Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178 hodnocených zemí se umístilo na 146. místě. Obchodní klima země je rovněž považováno za obtížné - Malawi je Světovou bankou klasifikováno na 141. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí

Průmysl:

Na tvorbě HDP se podílí necelými 17%. Průmysl je orientován zejména na zpracování zemědělských plodin, nosnými obory jsou: zpracování tabáku, zpracování čaje, zpracování gumy, výroba cukru, výroba řeziva, výroba cementu, výroba spotřebního zboží a potravin a nápojů.

Vzhledem k existenci doposud málo využívaných zásob některých nerostných surovin (uhlí, uran, bauxit, zlato, platina) není možné do budoucna vyloučit postupný nárůst významu důlního průmyslu. Těžba uranové rudy na jediném těženém ložisku Kayelekera byla v roce 2015 pozastavena z důvodu nízkých cen na světových trzích. Velmi kontroverzní reakce vzbudilo rozhodnutí vlády umožnit průzkum ložisek uhlovodíků v jezeře Malawi britské firmě Surestream Petroleum.

Stavebnictví:

Stavebnictví je doposud málo rozvinuté a z  hlediska tvorby HDP se pohybuje pod 5 %.

Zemědělství:

Zemědělství je i nadále nosným sektorem ekonomiky. Představuje zhruba třetinu HDP, zaměstnává 80 % populace a tvoří 90 % z příjmů vývozu. Nejrozšířenější plodinou je kukuřice, export tabáku však tvoří cca 53 % z příjmů exportu. Vyváží se také cukr, rýže a burské oříšky.

Základní pěstovanou plodinou je kukuřice, dále se pěstuje tabák, cukrová třtina, bavlna, čaj, brambory, kassawa (maniok), čirok, luštěniny, podzemnice olejná, makadamové ořechy.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a koz.

Malawi patří k největším světovým vývozcem tabáku (v roce 2015 vyvezlo tabák za 337,3 mil. USD - 8% pokles proti roku 2014). V případě Burley, která je v současnosti na světových trzích ceněna hlavně pro nízký obsah nikotinu, světové produkci zcela dominuje. Ačkoliv Malawi může konkurovat svými cenami, potýká se s poklesem kvality své produkce i s rostoucí konkurencí druhého nejvýznamnějšího afrického producenta – Zimbabwe. Produkce čaje v Malawi v posledních letech vzrostla tak, že se země stala po Keni jeho druhým největším africkým vývozcem (v roce 2015 se vypěstovalo cca 42000 MT).

Služby:

Služby se jako celek v r. 2015 podílely na tvorbě HDP 49,6 %. Největší podíl mají velko a maloobchodní služby, doprava, rychle rostoucí telekomunikace a finanční služby. Poměrně rozvinutý je turistický sektor. V Malawi se nachází celá řada velmi atraktivních lokalit (jezero Malawi, náhorní plošina kolem města Zomba, okolí hory Mulanje u hranic s Mosambikem). V maloobchodě působí domácí i zahraniční obchodní řetězce, které jsou zásobovány zpravidla dovozem z JAR.

Infrastruktura, energetika, telekomunikace:

Malawi je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě. Malawi disponuje 767 km železnic, které zemi spojují se Zambií a Mosambikem. Malawiské železnice byly privatizovány v roce 1999 společností Central East African Railway Company Ltd. (konsorcium mosambické železniční společnosti SDCN/CFM a americké Rail Development Corporation). Osobní doprava funguje jen v jižní části země, prioritou zatím zůstává doprava nákladní, a to mezi dvěma ústředními městy (Lilongwe – Blantyre) a mosambickým přístavem Nacala.

Hlavní silniční tahy byly rekonstruovány a jsou (prozatím) v dobrém stavu. V Malawi je cca 15500 km komunikací, z toho téměř polovinu tvoří silnice s asfaltovým povrchem. Lokální významn má lodní doprava na jezeře Malawi s přístavy Chipoka, Monkey Bay, Nkhata Bay, Nkhotakota, Chilumba.

Malawi  má 32 letišť, z toho 8 z pevnou dráhou. Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Lilongwe a Blantyre. Přímé spojení do Evropy neexistuje, cestovat lze přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Domácí letecký přepravce Malawian Airlines létá mezi Lilongwe a Blantyre a několika sousedními zeměmi Tanzánie, Zambie, Zimbabwe, Mosambik.

Hlavním telekomunikačním operátorem zůstává státem vlastněná společnost Malawi Telecommunications Limited (MTL). Síť pevných linek má zhruba 64 000 účastníků (t.j. méně než 1/100 obyv.). Naopak rychle roste počet mobilních telefonů, kterých je kolem 5 milionů (30% obyv.). V Malawi působí 3 provozovatelé sítě mobilních telefonů (Celtel Malawi, Telekom Networks Malawi (TNM) a NetOne Malawi). Internet užívá cca 0,4 mil. obyv.

Energetika je nejslabším článkem ekonomiky, na venkově má elektřinu pouze 1% obyvatel. Všechny malawiské elektrárny provozuje a distribuci elektrické energie zajišťuje státní podnik Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM). 99,3% elektřiny pochází z vodních elektráren Nkula, Tedzani, Kapichira a Wovwe (většina z nich je na řece Shire). Instalovaná kapacita je pouze 350 MW (nejméně v regionu), Malawi potřebuje mnohonásobně více. Výpadky proudu jsou velmi časté a těžce postihují ostatní odvětví průmyslu, Budoucnost má výstavba solárních, malých vodních, větrných atd. elektráren a zapojení off-grid.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc:

Malawi je silně závislé na finanční pomoci ze zahraničí, až 40% státního rozpočtu pocházelo ze zahraničí. V důsledku skandálu "Cashgate" (rozsáhlé rozkrádání státních financí) byla v roce 2013 zastavili mezinárodní donoři přímou finanční podporu rozpočtu, Malawi přesto zůstává příjemcem zahraniční rozvojové pomoci formou konkrétních projektů (beneficientem jsou většinou mezinárodní agentury či místní nevládní organizace). Ta v roce 2014 dosáhla 930,2 mil. USD. Klíčovými donory jsou USA, Velká Británie, Norsko, EU, Japonsko, Německo, Irsko, WB, AfDF, Global Fund a agentury OSN.

Malawi je rovněž příjemcem humanitární (zejména potravinové) pomoci, humanitární pomoc v roce 2015 dosáhla výše 60 mil. USD. Zemi postihuje nedostatek srážek, sucho a neúroda nebo naopak katastrofální záplavy. Nedostatek potravin (zejména kukuřice) hrozí i v roce 2016 - prezident Mutharika vyhlásil v úterý 12. 4. 2016 stav nouze a požádal o zahraniční humanitární pomoc.

Malawi neposkytuje rozvojovou pomoc dalším zemím.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Malawiská republika (Republic of Malawi), výslovnost [mala:vi]

Složení vlády: (od 7. 4. 2016) 

1. Prezident a ministr obrany: Prof. Arthur Peter Mutharika

2. Viceprezident: Dr. Saulos Klaus Chilima

3. Ministr financí, ekonomického plánování a rozvoje: Goodall Gondwe

4. Ministr zemědělství, zavlažování a vodních zdrojů: Dr. George Chaponda

5. Ministr práce a rozvoje pracovních sil: Henry Mussa

6. Ministryně pro informace a civilní výchovu: Patricia Kaliati

7. Ministr pro gendrovou politiku, mládež, postižené a sociální záležitosti: Dr. Jean Kalilani

8. Ministr pro místní správu a rozvoj venkova: Kondwani Nankhumwa

9. Ministr pro záležitosti katastru, výstavbu bytů a rozvoj sídlišť: Atupele Muluzi

10. Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce: Francis Kasaila

11. Ministr průmyslu, obchodu a turistiky: Joseph Mwanamvekha

12. Ministr přírodních zdrojů, energetiky a hornictví: Bright Msaka

13. Ministr spravedlnosti a ústavních záležitostí: Samuel Tembenu, SC

14. Ministr školství, vědy a technologií: Dr Emmanuel Fabiano

15. Ministr vnitra: Jappie Mhango

16. Ministryně sportu a kultury: Grace Obama Chiumia

17. Ministr zdravotnictví: Dr Peter Kumpalume

18. Ministr dopravy a veřejných prací: Malison Ndau

19. Náměstek ministra školství, vědy a technologií: Vincent Ghambi

20. Náměstek ministra obrany: Agrey Masi

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 18,1 mil. obyvatel (2015)
 • Hustota obyvatel na 1 km2:  192,4
 • Průměrný roční přírůstek obyv: 3,32% (2015), 2. nejvyšší na světě

Demografické složení (odhad 2015):

 • 0 - 14 let: 46,73%
 • 15 - 64 let: 50,58%
 • 65 let a výše: 2,69%

Národnostní složení:

Malawi je multietnický stát, obyvatelstvo je tvořeno většinou bantuskými etnickými skupinami, kterým dominuje Chewa (32,6 %). Dále jsou zastoupeny skupiny Lomwe (17,6 %), Yao (13,5 %, podél jihovýchodní hranice s Mosambikem), Tumbuka (8,8 %, převážně na severu), Nyanja (5,8 %, převážně na jihu země), Sena (3,6 %), Tonga (2,1 %), Ngonde (1 %) a Ngoni. Obyvatelstvo evropského a asijského původu tvoří méně než 1 %.

Náboženské složení:

 • křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských náboženství) 82%
 • muslimové 13%  
 • ostatní 3%
 • místní náboženství 2%

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok

2012

2013

2014

2015*

2016*

HDP na obyvatele (v USD)

358

316

344

357

347

HDP (v mil. USD) nominální

5981

5432

6055

6461

6428

Růst   HDP (%)

1,9

5,2

6,0

2,9

4,5

Roční   míra inflace (v %)

21,3

28,3

23,8

21,9

19,8

Nezaměstnanost**   (%)

N/A

N/A

N/A

7

N/A

Počet   obyvatel (mil)

16,7

17,2

17,6

18,1

18,5

Zdroj: IMF, * odhad

Rok 2015 byl po ekonomické stránce jedním z nejobtížnějších. Katastrofální záplavy následované ničivým suchem zničily značnou část úrody na jihu země. Nedostatečné zásoby potravin, resp. nutnost přistoupit k jejich nákladnému dovozu vyvolaly nové inflační tlaky a zvýšenou měrou zatížily napjatý státní rozpočet (vláda základní potraviny dotuje). Růst HDP zpomalil na 2,9%, což je v zemi s rekordním demografickým růstem zcela nedostatečné. Kurz malawiské kwachi vůči USD oslabil o 28% a překročil hranici 700 MKW/USD. Vzhledem k silné závislosti ekonomiky na dovozech se devalvace rovněž promítla do inflace, která dosáhla 22%. Deficit běžného účtu Malawi roste od roku 2009 exponenciálním tempem.

Ani rok 2016 nebude jednoduchý. Malawi se nemůže na rozdíl od sousedních zemí opřít o vývoz nerostných surovin, obyvatelstvo drží v pasti chudoby kritická závislost místního hospodářství na vývozu několika málo zemědělských plodin v kombinaci s vysokou negramotností a nekontrolovatelným demografickým růstem. Zpoždění dešťů a pokračující sucha zvýšily nutnost dovozu potravin ze zahraničí (prezident Mutharika vyhlásil v úterý 12. 4. 2016 stav nouze a požádal o zahraniční humanitární pomoc). Téměř 3 mil. obyvatel (17% populace) hrozí v blízké budoucnosti hlad. IMF předpovídá růst HDP ve výši 4,5%. Zvýšené dovozy základních potravin se odrazí ve vysokém deficitu běžného účtu, vysoké inflaci (zůstane cca 20%) a růstu domácího i zahraničního zadlužení.

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Fiskálním rokem není rok kalendářní, ale období  od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

Fiskální rok 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15*

2015/16*

Příjmy (% HDP)

18,7

27,5

22,8

21,4

22,4

Výdaje (% HDP)

23,5

28,5

28,9

27,1

26,2

Saldo (% HDP)

- 4,8

- 1,0

- 6,1

- 5,7

- 3,8

Zdroj: IMF, * odhad

Rozpočet Malawi na fiskální rok 2015/16 počítal s příjmy ve výši 592,4 mld. MKW, výdaji 901,6 mld. MKW. Mandatorní výdaje měly dosáhnout 674,6 mld. MKW (2/3 výdajů), kapitálové výdaje 224 mld. MKW. Fiskální deficit měl činit 4% HDP. Rozpočet počítal se subvencemi pro zemědělce, podporou růstu zaměstnanosti, podporou pěstování nových plodin (Greenbelt Iniciative) atd.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2012

2013

2014

2015*

Bilance běžného účtu (včetně půjček) (mil. USD)

-554,9

-471,2

-489,4

-510,9

Bilance kapitálového účtu (mil. USD)

409,8

433,8

261,1

308,0

Bilance finančního účtu (mil. MWK)

243,3

238,7

452,6

245,7

 

 

2012

2013

2014

2015*

Devizové rezervy (mil. USD)

235,8

397,0

587,6

638,2

Zahraniční zadlužení (% HDP)

20,1

25,5

26,6

34,0

Veřejný dluh (%¨HDP)

33,8

45,3

41,5

48

Zdroj: IMF, * odhad

Devizové rezervy představují hodnotu dovozů za cca 3,5 měsíce. Průměr hodnoty předchozích let byl přitom ekvivalentem cca 3,6 měsíců importů.

V roce 2000 bylo zahrnuto do iniciativy Světové banky vůči nejzadluženějším zemím světa (Heavily Indepted Poor Countries – HIPC) a v roce 2006 již bylo odepsáno 90 % dluhu vůči MMF a SB, následovaly další odpisy ze strany Pařížského klubu a bilaterálních věřitelů. Vnější dluh se tak propadl z 3,2 mld. USD na 870 mil. USD. Již v roce 2009 ovšem opět přesáhl hranici 1 mld. USD a v současnosti (2015) se pohybuje nad úrovní 2 mld. USD. Rapidně narostl i veřejný dluh Malawi (29,7 % HDP v roce 2010 vs. 48 % HDP v roce 2015), který se přesto drží v udržitelných mantinelech. Dluhová služba rychle roste, v roce 2015 dosáhla 9,5% exportních příjmů.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malawiský bankovní systém je relativně malý, rychle se ale rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, kreditní a platební karty atd.). Úvěry jsou poskytovány na vysoký úrok (až 35 - 43% u krátkodobých půjček). Užívání kreditních karet je omezené při platbách v supermarketech, hotelech pouze ve velkých městech. V domácím platebním styku se užívá malawiská kwacha (k 13. 5. 2016 je kurz 700 MKW/1 USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD. 

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Reserve Bank of Malawi Web: www.rbm.mw, která má pobočky v Lilongwe a Blantyre. Ta v současnosti udržuje základní úrokovou míru na 27%. 

V Malawi je v současnosti zaregistrováno následujících 11 komerčních bank: 

Standard Bank Malawi Head Office Cnr Victoria Avenue Glyn Jones Road Kaomba Centre Blantyre Tel: +265 1 878 823 / +265 1 878 824 Fax:+265 1 820 117 Email: callcentre@standardbank.co.mw Web: www.standardbank.co.mw

National Bank of Malawi 19, Victoria Avenue P. O. Box 945 Blantyre Tel.: +265-1-820 622 Fax: +265-1-820 606 E-mail: natbank@natbankmw.com Web: www.natbank.co.mw

Nedbank Malawi Plantation House, Victoria Avenue, Blantyre P.O. Box 750 Tel: +265-1-820 477/997/674, +265-1-822 830/885 Fax: +265-1-820 102 Email: netbank@nedbank.co.mw Web: www.nedbank.co.mw

NBS Bank NBS House Corner Chipembere Highway & Johnstone Roads Ginnery Corner Blantyre P.O Box 32251  Tel: +265-1-876 222/ 231/ 218 Fax: +265-1-875 041 Email: nbs@nbsmw.com Web: www.nbsmw.com

Dalšími bankovními domy jsou: First Merchand Bank, IndeBank, Malawi Savings Bank, Opportunity International Bank Malawi, Ecobank, FDH Bank a CDH Investment Bank.

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Fiskální rok začíná 1.7. a končí 30.6.

Malawiský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

 1) Daň z příjmu fyzických osob je progresivní podle měsíčního příjmu.

 • 0 - 20000 MWK: 0%
 • dalších 5000 MWK: 15%;
 • dalších 25000: 30%.

2) Daň podniková – Běžná sazba činí 30 % (33 % u telefonních operátorů, pojišťovny naopak platí sníženou sazbu 21 %). Společnosti se sídlem mimo Malawi (pobočky) odvádějí 35% daň. 

3) Daň z přidané hodnoty (TVA) – 16,5 %.

Podnikání je zatíženo řadou dalších plateb a odvodů. Od fiskálního roku 2011/12 je v platnosti též daň z obratu: při obratu do 50 mil. MWK činí 1 %, při vyšším obratu pak 2 %. Daň z dividend činí 10 %, daň z úroku a royalties 30%.  Platná sazba daně z převodu majetku činí 3 %.

U firem registrovaných v tzv. Exportní výrobní zóně (Export Processing Zone, EPZ) a v případě firem vyrábějících výhradně na vývoz je snížena na 0 %.  Pro investory či dovozce v prioritních odvětvích (zemědělství a  agrobusiness, těžba nerostných surovin, výroba) existuje řada pobídek ať už ve formě zvýhodněných odpisů, odpuštění dovozních cel nebo VAT atd.. http://www.mra.mw/business/incentives, http://www.mitc.mw/.

Bližší informace jsou k dispozici na stánkách Malawi Revenue Authority: www.mra.mw, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malawi/paying-taxes/

 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: