Mali: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Republika Mali (francouzsky: République du Mali)
 • Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.primature.gov.ml

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 17,8 mil.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3%

Demografické složení:

 • 50,1 % - muži
 • 49,9 % - ženy

Věková skladba:

 • 46,7 % - do 14 let věku
 • 51,2 % - ve věku 15-64 let
 • 2,1 % - ve věku 65 a více let 

Národnostní složení:

 • 23,9 % - Bambarové
 • 12,2 % - Senufové
 • 8,9 % - Songhajové
 • 8,1 % - Fulbové
 • 7,9 % - Maninkové
 • 7,7 % - Soninkové
 • 5,6 % - Dogoni
 • 5,0 % - Tuaregové
 • 4,7 % - Bozové
 • 16,0 % - jiné národnosti

Náboženství:

 • 94,8 % - muslimové
 • 2,4 % - křesťané
 • 2,0 % - animisté
 • 0,8 % - ostatní

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/obyv. v USD

681

642

659

704

 

Přírůstek objemu HDP v %

2,7

0,0

1,7

7,2

6,0

Míra inflace v %

2,9

5,4

- 0,6

0,9

1,0

Míra nezaměstnanosti v %

 

 

 

10,8

 

V dalším vývoji se očekává pokračování zahraniční pomoci, upevňování státní správy v severních oblastech země postižených povstaleckými a teroristickými aktivitami a zlepšování podmínek pro hospodářský růst dle doporučení donorů, zejména zvyšování transparentnosti, prohlubování decentralizace a reforem, stanovení národních priorit rozvoje, posilování právní jistoty firem, zlepšování přístupu k úvěrům pro menší podniky a vracející se uprchlíky.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. XOF 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

1 053,1

925,9

1 137,2

1 215,1

1 407,1

Výdaje

1 261,5

989,4

1 298,6

1 425,2

1 573,5

Saldo

- 208,4

- 63,5

- 161,4

- 210,1

- 166,4

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Saldo běžného účtu v mld. XOF

- 309,8

- 139,3

- 185,1

- 451,0

 

Saldo kapitálového účtu v mld. XOF

78,3

- 44,0

- 13,6

- 62,6

 

Platební bilance v mld. XOF

- 231,5

- 183,3

- 198,7

- 513,6

 

Devizové rezervy v mld. USD

1,4

1,3

1,3

0,9

0,9


Výše veřejného dluhu je kolem 30 % hodnoty HDP. Ke konci roku 2014 činil zahraniční dluh 3,4 mld. USD a dluhová služba se pohybuje od 0,6 do 1,0 % HND.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malijský bankovní systém tvoří pobočka centrální banky západoafrických států BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) pro Mali v Bamaku a dvě vedlejší pobočky v Mopti a v Sikasso, 14 bank a 3 specializované finanční ústavy. Jejich přehled je uveden na internetových stránkách BCEAO (www.bceao.int) v sekci Mali, například Bank of Africa - Mali, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali nebo Banque Internationale pour le Mali.

Hlavní malijské pojišťovny jsou uvedeny na internetových stránkách federace afrických pojišťoven FANAF (www.fanaf.org) v sekci Mali, například Allianz Mali Assurances, Caisse Nouvelle d’Assurances et de Réassurances nebo Saham Assurance Mali.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem následovně:

Pásmo v XOF

Daňová sazba v %

do 175 000

0

175 001 - 600 000

5

600 001 - 1 200 000

13

1 200 001 - 1 800 000

20

1 800 001 - 2 400 000

28

2 400 001 - 3 500 000

34

nad 3 500 000

40


Jednotná sazba daně ze zisku je 35 % a odvod z hrubých mezd 18 %. Srážková daň z dividend a podobných příjmů má sazbu 10 %.

Sazba daně z přidané hodnoty je 18 %. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy DGI (www.dgi.gouv.ml).

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 21-24 % jejich hrubé mzdy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: