Mauritánie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Rozloha: 1 030 700 km2  

Sousedé (délka hranice): Alžírsko (463 km), Mali (2 237 km), Senegal (813 km), Maroko/Západní Sahara (1 561 km)    

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města:

15 regionů (wilaya): Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza

Země se dále dělí na 53 okrsků (moughataa) a 216 obcí (communes)

Hlavní město – počet obyvatel: Nouakchott – 958 000 (2015)

Další významná města – počet obyvatel:

 • Nouadhibou - cca 120 000 (ekonomické centrum)
 • Kiffa – cca 60 000
 • Rosso – cca 50 000 (centrum zemědělství)
 • Kaédi – cca 50 000 (centrum zemědělství)
 • Zouérate – cca 45 000 (centrum těžby)

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 ouguiya (MRO) – není konvertibilní měnou; fixována k USD
 • 1 EUR = 397,62 MRO (k 22/5/2016)
 • 1 USD = 312,50 MRO (k 23/5/2016)

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevné svátky:

 • Státní svátek: 28.11. (Den nezávislosti)
 • 1.1. – Nový rok
 • 20.4. - Mezinárodní den frankofonie
 • 1.5. – Svátek práce
 • 25.5. – Den Africké jednoty
 • 28.11. - Den Mauritánské nezávislosti
 • 31.12. - Konec roku

Pohyblivé muslimské svátky:

 • Aid El Mouloud (narození Proroka) – 7. 1. 2016
 • Aid El Fitr (konec ramadánu) –7.7. 2016
 • Aid El Adha (velký svátek) –24. 9. 2015
 • Muharram (muslimský Nový rok) –  14. 10. 2015

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek – pátek a sobota jsou dny volna (dle muslimské tradice).

Otevírací hodiny úřadů fungují většinou bez polední přestávky od 8 hod do 16,00 hod. Banky mají otevřeno od neděle do čtvrtka od cca 8 hod do cca 12 hod. Obchody a drobní podnikatelé naopak často respektují klimatické poměry v zemi a zachovávají polední přestávku - otevírají mezi 9 až 12 hod a mezi 16 až 19,30 hod.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Mauritánská islámská republika
 • Al-Džumhúrija al-Islámija al-Mauritánia
 • République Islamique de Mauritanie

Mauritánská Islámská republika je státním zřízením republika se značným vlivem islámského práva, které se kombinuje s francouzským občanskoprávním systémem, s velkou rolí prezidenta (tzv. prezidentský systém).

Země prošla několika vojenskými puči – poslední byl uskutečněn v srpnu 2008. Sesazen byl demokraticky zvolený prezident Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Strůjce převratu, generál Mohamed Ould Abdel Azíz, stanul v čele země. Následně se v červenci 2009 uskutečnily nové prezidentské volby, ve kterých byl Abdel Azíz zvolen prezidentem země.

Abdel Azízův vojenský převrat diskvalifikoval zemi v očích zahraniční veřejnosti. Klíčoví hráči jako USA, Francie, EU či Africká unie převrat odsoudili a žádali co nejrychlejší návrat k demokratickému řádu. V průběhu roku 2010 se však vztahy se zahraničními partnery postupně začaly obnovovat.

Zákonodárná moc je představována dvoukomorovým parlamentem. Horní komorou je  Senát složený z 56 členů volených nepřímo (členy městských zastupitelstev) na 6tileté období. Dolní komora, Národní shromáždění, je složena ze 146 poslanců volených ve všeobecných přímých volbách na 5tileté období. Národní shromáždění není zcela nezávislé na výkonné moci (např. může být velmi lehce rozpuštěno prezidentem země). Parlamentní volby, původně plánované na rok 2011, se odehrály v listopadu a prosinci 2013, společně s volbami komunálními. Část opozice se jich odmítla účastnit z důvodu netransparentnosti.

V roce 2009 byl zvolen prezidentem generál Mohamed Ould Abdel Azíz, autor vojenského převratu z roku 2008.  

Prezident má obecně dle ústavy velké pravomoci, především v oblasti zahraniční politiky. Současné složení vlády i parlamentu, kde figurují především prezidentovi sympatizanti, posiluje prezidentovu moc.

Složení vlády:

Vláda ve složení po posledních změnách ze 22.8.2014:

  • Premier: Yahya Ould Hademine
  • Ministr spravedlnosi: Brahim Ould Daddah.
  • Ministr zahraničních věcí a spolupráce: Isselkou Ould Ahmed Izid Bih.
  • Ministr národní obrany: Diallo Mamadou Bathia.
  • Ministr vnitra a decentralizace: Ahmedou Ould Abdella.
  • Ministr financí a ekonomických záležitostí: Mokhtar Ould Diay.
  • Ministr islámských záležitostí a původního vzdělávání: Ahmed Ould Ahil Daoud.
  • Ministr energetiky, dolů a ropy: Mohamed Salem Ould Béchir.
  • Ministr práce a modernizace administrativy: Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna.
  • Ministr zdravotnictví: Boubacar Kane.
  • Ministr rybolovu a námořní ekonomiky: Nani Ould Chroukha.
  • Ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu: Naha Mint Hamdy Ould Mouknass.
  • Ministr bydlení, urbanismu a teritoriální správy: Amal Mint Maouloud.
  • Ministr zemědělství: Lemina Mint El Kotob Ould Moma.
  • Ministr chovu hospodářské zvěře: Fatma Vall Mint Souenae.
  • Ministr vybavení a transportu: Ahmed Salem Ould Abderraouf.
  • Ministr vodohospodářství a asanace: Mohamed Abdallahi Ould Oudaa.
  • Ministr národního vzdělávání: Isselmou Ould Sid’Elmoctar.
  • Ministr vyššího vzdělávání a vědeckých výzkumů: Sidi Ould Salem.
  • Ministr práce, odborného vzdělávání a informačních technologií a komunikace: Dia Moktar Malal.
  • Ministr kultury a řemesla, mluvčí vlády: Mohamed Lemine Ould Cheikh.
  • Ministr mládeže a sportu: Coumba Ba.
  • Ministr pro vztahy s parlamentem a občanskou společností: Hawa Tandia.
  • Ministr sociálních věcí a rodiny: Fatma Habib.
  • Ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje: Amédi Camara.
  • Generální tajemník vlády: Zeinebou Mint Ely Salem.
  • Delegovaný ministr při úřadu ministryně zahraničí pro země arabského Maghrebu: Khadijetou Mbareck Fall

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 3 596 702 (2015)
 • Hustota zalidnění: 4 obyvatel/km2 (2014)
 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: 1,280 mil. (2014)
 • Míra nezaměstnanosti: 12,85% (2014)
 • Míra gramotnosti v populaci 59% (2014)
 • Průměrný roční přírůstek:  2,23 % (2015)

Demografické složení obyvatelstva dle věkových skupin: (2015)

 • 0-14: 39.18% (muži 707,528/ženy 701,681)
 • 15-24: 19.9% (muži 350,283/ ženy 365,578)
 • 25-54: 32.71% (muži 544,670/ ženy 631,891)
 • 55-64: 4.55% (muži 73,737/ ženy 90,000)
 • 65 +: 3.65% (muži 55,736/ ženy 75,598)

Národnostní složení:

 • Etnické složení: mauritánské kmeny (cca 70 % - tvořené arabo-berberskými kmeny a tmavými Haratinci), černošské kmeny (30 %)

Náboženské složení:

 • Islám je státním náboženstvím.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • Úřední jazykem je arabština (místní dialekt se nazývá hassaníja).
 • V úředním styku je též používaná francouzština.
 • V zemi se používají i další národní jazyky - pular, soninké a wolof.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Mauritánie si od roku 2012 udržovala růst HDP 5% a více. V roce 2015, dle aktuálních údajů, HDP vzrostlo "jen" o 3,1%. Hlavním důvodem tohoto propadu je snížení cen železné rudy, která je hlavním mauritánským exportním zbožím. Ddalším z důvodů může být i snižování vládních výdajů, které vyústily ve snížení schodku státního rozpočtu na 3,1%.

Mauritánie dlouhodobě patří mezi nízkopříjmové země. Dle údajů Světové banky byla země v roce 2014 hodnocena na 155. místě dle HDP na obyvatele (cca  2 600 USD/obyvatele dle parity kupní síly). Přes pozitivní ekonomický vývoj posledních několika let je Mauritánie stále málo rozvinutou zemí – v pohledu Indexu lidského rozvoje (HDI) se v roce 2012 nacházela na 155. místě mezi 187 zeměmi světa. Odhaduje se, že kolem 40 % mauritánských domácností se nalézá pod hranicí chudoby (pod 2 USD/den), která zasahuje zejména populaci rozsáhlých venkovských oblastí. Země se také potýká s vysokou mírou korupce.

Hlavními slabinami mauritánské ekonomiky jsou vysoká nezaměstnanost (přes 12%) a nedostatečně diverzifikovaná ekonomická základna. Základem ekonomiky je rybolov, chov dobytka a těžební průmysl. Zemědělství a rybolov vytváří 22,7% HDP a zaměstnává kolem poloviny pracovní síly, přičemž část této populace žije nomádským způsobem života. Zpracovatelský průmysl se na tvorbě HDP podílí jen cca 8 %, naopak těžba nerostných surovin vytváří až 19,5 % HDP státu. Služby se podílí cca 11 % na HDP - jedná se především o  obchod, státní správu a telekomunikace. Mauritánská ekonomika je také ohrožována vnějšími vlivy, především suchem a proměnlivostí světových cen některých komodit. Obyvatelstvo se pak obtížně vyrovnává s růstem cen (inflace se v roce 2015 pohybovala kolem 4 %), zejména potravin a energie.

Na druhou stranu mauritánská vláda v roce 2010 schválila rozsáhlý investiční program na roky 2011 až 2013 v celkové výši 1 114,1 mld. MRO (4,2 mld. USD) zaměřený na rozvoj infrastruktury a venkova. Jen 6 % jeho výdajů má být hrazeno ze státního rozpočtu. Hlavním typem financování zejména velkých infrastrukturních projektů má být zapojení soukromého sektoru formou public-private partnership – příkladem takové realizace je výstavba nového letiště v Nouakchottu (ve výši500 mil. USD, viz kap. 4.7.).

Ekonomický vývoj Mauritánie v roce 2012 měl, obdobně jako v roce 2011, pozitivní charakter s 6% růstem HDP. Hlavním faktorem růstu byl rozvoj ve stavebnictví (díky vládním investicím a investicím těžebních společností) a dobrá výkonnost rybolovu a zemědělství, jež překonalo období sucha. Pozitivní přínos těžby pro mauritánskou ekonomiku byl umenšen sníženou zahraniční poptávkou po železné rudě (hlavní exportní komoditě).    

V roce 2013 pozitivní kurz vývoje mauritánské ekonomiky pokračuje díky dynamice v zemědělství a službách, stabilnější výkonnosti těžebního průmyslu (zejména těžby zlata) a stavební činnosti (výstavba letiště či vodovodního systému). Pro rok 2013 byl tak předpokládán růst HPD kolem více než 6 %, obdobným tempem však rostla i inflace.  

Základní ekonomické ukazatele Mauritánie 2011-2014
 

2012

2013

2014

2015

Růst HDP (%)

6

6,4

5,5

3,1

HDP/obyvatele (v USD)

2 603

4 100

4 400

4 500

Deficit veřejného rozpočtu (% HDP)

3,6

1,9

3,6

3,1

Inflace (%)

4,9

6,2

5,6

4,3

Zdroj:  African economic outlook a The world of factbook

Podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP (%) – srovnání let 2009 a 2014
 

2009

2014

Zemědělství, lesnictví, rybolov

25,8

22,7

Těžba 

20,2

19,6

Zpracovatelský průmysl

8,6

7,6

Stavebnictví

6,0

9,5

Velkoobchod, maloobchod, hotely a restaurace

9,1

9,3

Doprava, skladování a komunikace            

4,3

4,9

Veřejné služby                       

10,7

10,8

Finančnictví

14,7

15,1

HDP celkem

100

100

Zdroj: African economic outlook

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet Mauritánie, 2009 – 2015 (v mld. MRO)

 

2009

2010

2011

2012

2015**

Příjmy

198,4

262,0

324,1

378,4

647,7

Výdaje

228,0

269,0

324,0

430,0

692,6

Schodek

-29,6

-7

0,1

-51,6*

-44,94

Zdroj: ONS

* Růst výdajů byl způsoben jednak suchem ohrožujícím zemědělský sektor, jednak novým vládním sociálním programem EMEL na podporu chudých v důsledku  zvýšení cen potravin a za účelem zmírnění následků dlouhého období sucha.

** V roce 2015 proběhla další vlna navýšení státního rozpočtu s cílem udržení dlouhodobého růstu ekonomiky nad 5% HDP. Splniění tohoto cíle se však nepodařilo.

Ke zvýšení příjmů za poslední období přispívá jednak dobrá ekonomická výkonnost, ale rovněž i  zlepšení efektivity výběru daní (např. zavedení integrovaného informačního celního systému Sydonia).

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V roce 2012 dosáhly rezervy zahraničních deviz rekordních 450 mil. USD.

Bilance běžného účtu Mauritánie, 2008-2012 (v % HDP)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Bilance běžného účtu

-7,3

-18,5

-22,6

-27,7

-19,3

Zdroj: African economic outlook a Atlas mondiale des données

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavním hráčem v měnové politice a dozoru nad bankovním sektorem je Mauritánská centrální banka. Finanční systém země dále tvoří 13 místních bank a 5 zahraničních (např. Société Général, Attijari bank, katarská QNB). Aktivní jsou též 2 mauritánské finanční společnosti a několik pojišťoven a institucí specializovaných na mikrofinance. Finanční služby jsou však málo rozvinuté a slouží především omezenému počtu velkých společností. Velmi omezený je přístup malých a středních podniků k úvěrovým nabídkám. V zemi je málo bankovních poboček, koncentrovaných do měst Nouakchottt a Nouadhibou. Odhaduje se, že jen necelých 7 % populace má bankovní účet či úvěr. V zemi se aktuálně rozvíjí zejména tzv. islámské bankovnictví.

Banque Centrale de Mauritanie (BCM)
Avenue de l’Indépendance, BP 623
Nouakchott
Tel:  00222 525.22.06 / 525.28.88
Web: www.bcm.mr 
E-mail : info@bcm.mr

Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)
Avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 622
Nouakchott
Tél.: 00222 525 24 69 / 525 28 26
Web: www.bmci.mr

Banque National de Mauritanie
Avenue du Roi Fayçal, BP 291 & 614
Nouakchott
Tél: 00222 525 26 02/525 27 07/ 525 12 62
Web: www.bnm.mr

Société Général Mauritanie
Avenue Charles De Gaulle, BP 5085
Nouakchott
Tel : 00 222 45 29 70 00
Web: www.sgm.mr

Générale de Banque de Mauritanie (GBM)
Av. De l'Independance, BP 5558 
Nouakchott
Tel : +222 525 36 36

Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)
Avenue du Roi Fayçal
Nouakchott
Tel: 00222 525 14 24 / 525 22 66
Web: www.bamis.mr

Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI)
Avenue Gemal Abdel Nasser, BP 5050
Nouakchott
Tel: 00222 5292876
Web: www.bci-banque.com

Banque pour le Commerce et l'Invesstissement en Mauritanie (BACIM Bank)
Avenue du Général Charles de Gaulle
Nouakchott
Tel: 00222 529 19 00

Attijari  Bank Mauritanie (ABM)
Rue Mamadou Konaté
Nouakchott
Tel: 00222 529 63 74

Chinguitty Bank
Av. Gamal Abdel Nasser, BP 626
Nouakchott
Tel: 00222 525 21 42 / 525 21 65 
Web: www.chbank.mr

QNB Mauritania
10, Rue Mamadou Konate
Nouakchott
Tel: 00222 45249651

Banque El Amana (BEA)
BP 5559
Nouakchott
Tel. 00222 525 59 53
Web: www.bea.mr

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mauritánský daňový systém je poměrně značně diverzifikovaný – jedná se o 23 typů daní rozdělených na celostátní a obecní daně. Mezi hlavní typy daní patří:

 • Daň z průmyslové a obchodní činnosti (tzv. BIC) – 25 % z příjmu, splatná ke 30. dubnu každého roku
 • Paušální daň z činnosti (tzv. IMF) – 2,5 % z ročního obratu
 • Pozemková daň – 6 % z vlastnictví nemovitosti, 10 % ze zisku z pronájmu nemovitosti
 • Daň z příjmu ze závislé činnosti – progresivní zdanění dle příjmu (0%, 5 %, 15 %, 25 %  a 33 %)
 • Daň z přidané hodnoty – základní sazba 14 %, 18 % pro uhlovodíky a telekomunikace

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: