Monako: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 6. 2015

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2014 činil obchod s Monakem podle předběžných údajů 14,1 mil. euro, export  ČR 6,2 mil. euro a dovoz 7,9 mil. euro. Podíl ČR na zahraničním obchodu Monaka je cca 0,9 %. Ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil vzájemný obchodní obrat o 12 %, monacký export do ČR pak o 30 % a český vývoz o 7 %.

Obchod mezi ČR a Monakem v milionech euro
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2007

1,00

10,38

11,38

-9,38

2008

0,67

2,19

2,86

-1,53

2009

0,56

3,05

3,60

-2,49

2010

0,25

3,69

3,94

-3,44

2011

4,27

6,63

10,90

-2,36

2012

4,98

2,89

7,86

2,09

2013

6,40

6,10

12,51

0,30

2014

6,2

7,9

14,1

-1,70

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého exportu jsou uvedeny níže v tabulce.

Zbožová struktura obchodu mezi ČR a Monakem v roce 2013 v mil. euro a v %
 

Vývoz

Dovoz

v mil. euro

podíl v %

v mil. euro

podíl v %

Dopravní prostředky

5,00

78

3,65

60

Textilní výrobky, zboží oděvního a obuvnického průmyslu

0,48

7,5

0,03

0,5

Metalurgické výrobky vyjma strojů a strojních zařízení

0,47

7,4

0,29

4,7

Stroje a strojní zařízení nezařazené jinde

0,18

2,8

0,30

4,9

Výrobky chemického průmyslu

0,48

1,1

0,97

16

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky

-

-

0,28

4,6

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici relevantní údaje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje statistická evidence toku investic z České republiky do Monaka ani nejsou známy případy českých investic nebo joint-ventures s monackými podniky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna obchodní a ekonomické spolupráce mezi Monackým knížectvím a Českou republikou neexistuje. K uzavření Dohody o zamezení dvojího zdanění zatím nedošlo.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Monako se účastní na rozvojové pomoci definované OSN. V roce 2003 vytvořila monacká vláda Kancelář mezinárodní spolupráce (Bureau de la Coopération Internationale). V roce 2005 potvrdilo svůj závazek vyplývající z Miléniové deklarace Spojených národů. Monako se zavázalo navýšit částku určenou na rozvojovou spolupráci do roku 2015 na 0,7 % hrubého národního příjmu.

Již přes 30 let působí v různých částech světa sdružení MAP (Monaco Aide et Présence). Účastní se na humanitárních akcích například v Beninu, Kamerunu, Středoafrické republice, Maroku, Nigeru, Pobřeží slonoviny, Mali, Egyptě, Madagaskaru, Indii, Brazílii, Mexiku či na Srí Lance. Toto sdružení získává prostředky od státu, dále pak z darů, z charitativních večerů, dobročinných gala, výstav a tombol či z prodeje předmětů v dražbě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: