Nepál: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky:            Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)

Anglicky:         Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)

Nepálsky:        Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

 

Seznam členů vlády

 

V červenci 2016 padla vláda premiéra Oliho. Koalice   CPN-M (C)  a Nepálského kongresu zformovala novou vládu v čele s předsedou nepálských Maoistů (Communist Party of Nepal - Maoist-Centre) Pushpou Kamalem Dahalem známým rovněž pod pseudonymem Prachanda. V čele vlády ba se měly obě strany střídat. Na základě této dohody se novým premiérem stal v květnu 2017 předseda Nepálského kongresu Sher Bahadur Deuba.

 Jméno

Agenda

Premiér

Mr. Sher Bahadur Deuba

Předseda vlády

Vicerepremiér

Mr. Bimalendra Nidhi

Vnitro

Mr. Kamal Thapa

Federální záležitosti, zahraničí a místní rozvoj

Mr. Krishna Bahadur Mahara

Finance

Ministři

Mr. Arjun Narsingh K.C.

Rozvoj měst

Mr. Ramesh Lekhak

Infrastruktura a doprava

Mr. Janardan Sharma

Energetika

Mr. Prem Bahadur Singh

Věda a technologie

Dr. Prakash Sharan Mahat

Zahraniční věci

Mr. Bal Krishna Khand

Obrana

Mr. Deepak Bohara

Dodávky

Mr. Suryaman Gurung

Práce a zaměstnání

Mr. Gauri Shankar Chaudhari

Zemědělský rozvoj

Mr. Daljit Shrepaili

Mládež a sport

Mr. Bikram Panday

Pozemková reforma a management

Mr. Jayadev Joshi

Populace a životní prostředí

Mr. Surendra Kumar Karki

Informatika a komunikace

Mr. Dhaniram Paudel

Vzdělávání

Mr. Ajaya Shankar Nayak

Právo, spravedlnost a parlamentní záležitosti

Ms. Keshab Kumar Budhathoki

Všeobecná správa

Mr. Romi Gauchan Thakali

Obchod

Mr. Sitadevi Yadav

Mír a rekonstrukce

Mr. Jeevan Bahadur Shahi

Dodávky vody a kanalizace

Mr. Deepak Giri

Zavlažování

Mr. Nabindra Raj Joshi

Průmysl

Mr. Shankar Bhandari

Lesy a ochrana půdy

Mr. Gagan Kumar Thapa

Zdravotnictví

Mr. Hridaya Ram Thani

Zmírnění chudoby

Mr. Kumar Khadka

Otázky žen, dětí a sociálního rozvoje

Mr. Dilnath Giri

Kultura, turistika a civilní letectví

 

 

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 29 033 914 (odhad 2016)

Odhadovaný roční přírůstek: 1,24 % (odhad 2016)

Věková struktura:

-       0-14 let: 30,93 % (muži 4 646 048 /ženy 4 333 105)

-       15-24 let: 21,86  % (muži 3 176 158 /ženy 3 169 721)

-       25-54 let: 35,99  % (muži 4 707 264 /ženy 5 740 985)

-       55-64 let: 6,22 % (muži 877 288 /ženy 927 202)

-       65 let a výše: 5,02 % (muži 723 523 /ženy 732 620) (odhad r. 2016)

Střední hodnota věku v Nepálu se pohybuje kolem 23,6 let. Průměrná délka života je 70,7 let. Pod hranicí chudoby (tj. za méně než 2 USD na den) žije 25,2% populace. Gramotnost: celkem 63,9% (odhad r. 2016).

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5 %, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4 %, Teli 1,4 %, Chamar/Harijan/Ram 1,3 %, Koiri/Kushwaha 1,2 %, jiné 19 %.

Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 125 kast/etnických skupin.

Hlavní náboženství: hinduismus (81,3 %), buddhismus 9 %, islám 4,4 %, křesťané tvoří 1,4 % aj. (údaje z r .2011). Některé kmeny se hlásí k  místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty. Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1 % obyv. Z příslušníků ostatních náboženství žijí  v Nepálu  především  křesťané a džinisté (2 %).

 

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

2011/12

2012/13

2013/2014

2014/2015

2015/2016

HDP (mld. USD)

61,09

63,44

6,.8

    70,08

71,52

Meziroční růst HDP (v %)

4,8

3,5

5,5

3,4

0,6

HDP na obyvatele (v USD)

2 200

2 300

2 400

2 500

2 481

Míra inflace (%)

10,7

10,2

9,0

7,2

9,1

Míra nezaměstnanosti (%)

46

45

46 

37,2

31,3

 

Nepál zůstává nadále chudou zemí patřící mezi státy LDCs (Least Developed Countries). V důsledku vleklé politické krize posledních let, blokády nepálsko-indické hranice přetrvávající do začátku roku 2016 a přetrvávajícím dopadům ničivého zemětřesení z roku 2015 byla domácí ekonomika vystavena značné zátěži. Pozitivními body slibujícími postupné pozvednutí ekonomiky je již relativně fungující National Reconstruction Authority, která je hlavním orgánem pro obnovu, a vyřešení vládní krize.

Jednou z brzd nepálské ekonomiky je pomalý růst zemědělské produkce (2 %), zatímco sektor průmyslu a služeb vykazují pozitivní růst. Přetrvávající výzvou zůstává především řešení energetického deficitu, rozvoj infrastruktury, industrializace a vytváření příznivého investičního klimatu. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra země zaujímá 100. pozici, přičemž výrazně pod touto hranicí je v oblastech, které zakládají dlouhodobé předpoklady růstu ekonomiky a mezi něž patří vyšší vzdělání, fungování trhu, připravenost na technologické změny, podnikatelské prostředí a inovace.

Velký potenciál má energetický sektor. Premiér Pushpa Kamal Dahal na summitu národních i mezinárodních producentů elektrické energie počátkem roku 2017 prohlásil, že Nepál směřuje k energetické soběstačnosti - jak pro spotřebu domácností, tak pro průmyslovou spotřebu. Pokud zůstane politická situace stabilní, je údajně schopen do 10 let produkovat ročně 10 000 MW. Nepál by se v budoucnu dokonce mohl stát exportérem elektrické energie. Perspektivním odběratelem by mohl být Bangladéš, který trpí nedostatkem elektrické energie.

Z hlediska tvorby HDP jsou nejdůležitějším odvětvím služby (50 %) a z nich především turistika, což je dáno výjimečnou nepálskou přírodou a horami. Stále velký význam má zemědělství s 35 % a nejméně významnou položkou tvorby HDP je průmysl s 15 % (výroba textilu, potravin a tabáku).

Nepál je stále příjemcem zahraniční pomoci, zásadním problémem však je distribuce, která je často neefektivní kvůli nefungující administrativě a korupci ve státní správě. Zástupci Asian Development Bank (ADB), UN Development Programme (UNDP), World Bank (WB) a japonských rozvojových agentur (JICA) zlepšením fungování těchto oblastí podmiňují další finanční pomoc Nepálu.

Ekonomický rozvoj Nepálu nadále brzdí technologická zaostalost, geografická odlehlost, nefungující administrativa, korupce a dopady dlouhodobé politické nestability, která brání realizaci hlubších strukturálních reforem.

Mezi největší ekonomické výzvy Nepálu patří obnova země po ničivých zemětřeseních a zvýšení hospodářského růstu, který v posledním desetiletí dosáhl v průměru 3,7 %. Důležité bude zvýšit produktivitu zemědělství. Nezbytné je také odstranění chudoby, které probíhá tempem 1,4 % oproti plánovaným 4,2 %. Problémem je i vysoký  deficit zahraničního obchodu vyplývající z neschopnosti navýšit domácí výrobu a přilákat zahraniční investice.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet v mld. USD

 

2011/2012

2012/13

2013/14

2014/2015

2015/2016

Celkové příjmy

3,900

3,500

4,834

4,257

4,848

Výdaje

5,300

4,700

5,200

4,203

5,452

Deficit (% HDP)

-1,4

-1,2

-0,366

0,54

-0,604

 

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Bilance běžného účtu (v % HDP)

4,8

3,3

4,6

5,1

5,2

Kapitálový účet (mil. USD)

201,5

164,7

138,8

          140,2        

145,6

Finanční účet (mil. USD)

834,9

1 379

809

          916        

1 020

Devizové rezervy (včetně zlata, mil. USD)

4 417

4 108

6 216

 

7 374

8 010

 

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Veřejný dluh (% HDP)

 

2014/2015

2013/2014

2014/2015

2015/2016

28,7

26,26

28,7

27,27

 

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech 20.st.  Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působí celkem 30 komerčních bank, 84 rozvojových a 37 rozvojových bank zaměřených na mikrofinance a kolem 100 dalších finančních organizací.,  z nichž většina je soustředěna v Káthmándském údolí.

Největší podíl na finančním sektoru mají komerční banky (51 %), dále Nepálská národní banka NRB (22,1 %), za kterou se řadí rozvojové banky (7,8 %) a finanční organizace (5,3 %). 

Podmínkou poskytování dalších půjček Nepálu je provedení reforem v bankovním sektoru. Především se budou týkat centrální banky NRB, ve které již došlo k restrukturalizaci, a byla plně definována její zodpovědnost. V dalších dvou bankách s vysokým podílem státu probíhá restrukturalizace za pomoci zahraničních bank.

1.7. Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH (13 %), daň z příjmu (10-15 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické daně.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu:     www.ird.gov.np/www.ird.gov.np/

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky:            Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)

Anglicky:         Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)

Nepálsky:        Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

Seznam členů vlády

Dne 19. 11. 2013 se konaly poslední parlamentní volby. Hlavním úkolem nově zvoleného legislativního shromáždění bylo schválení nové federativní ústavy Nepálu, která vstoupila v platnost 20. září 2015. Dne 12. října 2015 byl novým premiérem Nepálu jmenován Khadga Prasad Sharma Oli (Communist Party of Nepal – Unified Marxist - Leninist).

Dne 29. října 2015 byl v historii jako první žena zvolena prezidentkou Nepálu Bidhya Devi Bhandari.

 Jméno

Agenda

Premiér

Mr. K.P. Sharma Oli

Předseda vlády

Vicerepremiér

Mr. Bijaya Kumra Gachhedar

Infrastruktura a doprava

Mr. Kamal Thapa

Federální záležitosti, zahraničí a místní rozvoj

Mr. Bhim Bahadur Rawal

Obrana

Mr. Chandra Prakash Mainali

Ženy, děti a sociální záležitosti

Mr. Chitra Bahadur K.C.

Odbory a zmírnění chudoby

Mr. Top Bahadur Rayamajhi

Energetika

Ministři

Mr. Bishnu Prasad Paudel

Finance

Mr. Prem Bahadur Singh

Vodní zdroje a sanitace

Mr. Deepak Bohara

Práce a zaměstnanost a obchod

Mr. Agni Prasad Sapkota

Lesnictví a ochrana půdy

Ms. Girirajmani Pokharel

Vzdělání

Mr. Shakti Bahadur Basnet

Vnitro

Mr. Eak Nath Dhakal

Mírový proces a rekonstrukce

Mr. Shatya Narayan Mandal

Mládež a sport

Mr. Agni Prasad Kharel

Práco, spravedlost a parlamentní záležitosti

Mr. Som Prasad Pandey

Průmysl

Mr. Haribol Prasad Gajurel

Zemědělský rozvoj

Mr. Ram Kumar Subba

Pozemková reforma a management

Mr. Ram Janam Chaudhari

Zdravotnictví

Mr. Sherdan Rai

Informatika a komunikace

Mr. Shanta Manavi

Živočišná výroba

Ms. Rekha Sharma

Všeobecná správa

Mr. Ganesh Man Pun

Zásobování

Mr. Aananda Prasad Pokheral

Kultura, turistika, civilní letectví

Mr. Umesh Kumar Yadav

Zavlažování

Mr. Bishwendra Paswan

Populace a životní prostředí

Mr. Shivalal Thapa

Věda a technologie

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 31,551,305 (odhad 2015)

Odhadovaný roční přírůstek: 1.79% (odhad 2015)

Věková struktura:

-       0-14 let: 30,72 % (muži 4,937,627/ženy 4,755,972)

-       15-24 let: 22,51 % (muži 3,580,083/ženy 3,522,047)

-       25-54 let: 36,5 % (muži 5,552,621/ženy 5,964,599)

-       55-64 let: 5,67 % (muži 874,350 /ženy 913,683)

-       65 let a výše: 4,6 % (muži 668,760 /ženy 781,563) (odhad r. 2015)

Střední hodnota věku v Nepálu se pohybuje kolem 23.4 let. Průměrná délka života je 67.52 let. Pod hranicí chudoby (tj. za méně než 2 USD na den) žije 25.2% populace. Gramotnost: celkem 63.9%, muži: 76.4% a ženy: 53.1% (odhad r. 2015).

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16.6%, Brahman-Hill 12.2%, Magar 7.1%, Tharu 6.6%, Tamang 5.8%, Newar 5%, Kami 4.8%, Muslim 4.4%, Yadav 4%, Rai 2.3%, Gurung 2%, Damai/Dholii 1.8%, Thakuri 1.6%, Limbu 1.5%, Sarki 1.4%, Teli 1.4%, Chamar/Harijan/Ram 1.3%, Koiri/Kushwaha 1.2%, jiné 19%

Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 125 kast/etnických skupin.

Hlavní náboženství: hinduismus (81.3%), buddhismus 9%, islám 4.4%, křesťané tvoří 1.4% aj. (údaje z r 2011). Některé kmeny se hlásí k  místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty. Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1% obyv. Z příslušníků ostatních náboženství žijí  v Nepálu  především  křesťané a džinisté (2 %).

Zdroj: CIA World Factbook, Asijská rozvojová banka

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nepál stále patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté země světa, kde téměř třetina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, přestože se v posledních letech podařilo míru chudoby podstatně snížit z 42% v r. 1996 na 25.2% populace v roce 2014 podle NLSS-III (Nepal Living Standards Survey).

Nepál tedy i nadále patří do skupiny „nejméně rozvinutých států“ (tzv. least developed countries). Snahy Nepálu o nastartování vyšší dynamiky HDP jsou patrné od zvolení demokratické vlády v roce 1991, kdy byly zahájeny reformy, které směřovaly k otevření ekonomiky a měly za cíl zrychlit rozvoj země a zlepšit ekonomicko-sociální postavení obyvatelstva. Politická situace (především občanská válka v letech 1996 – 2006 a následné politické a vládní spory však paralyzovaly připravované ekonomické reformy a situace v zemi za posledních pár let zaznamenala jen mírné zlepšení. Ekonomické perspektivy země byly kompromitovány ničivými zemětřeseními v první polovině 2015 a ve druhé polovině téhož roku vnitropolitickými spory o změny v nové ústavě, které vyústily v blokádu příhraničních oblastí a vedly k ochromení základních tras, jejichž prostřednictvím plynou do země základní komodit.

Nepál stále zůstává spíše zemědělsky orientovanou ekonomikou (31,7 % HDP v roce 2014), ačkoliv v posledních letech vzrostl podíl služeb na HDP (53,2 % HDP odhad pro fiskální rok roce 2014/2015), a to především v cestovním ruchu. Průmyslová odvětví tvoří kolem 15 % nepálského hospodářství.

Nepál je stále příjemcem zahraniční pomoci, zásadním problémem však je distribuce, která je často neefektivní kvůli nefungující administrativě a korupci ve státní správě. Zástupci Asian Development Bank (ADB), UN Development Programme (UNDP), World Bank (WB) a japonských rozvojových agentur (JICA) zlepšením fungování těchto oblastí podmiňují další finanční pomoc Nepálu.

Ekonomický rozvoj Nepálu nadále brzdí technologická zaostalost, geografická odlehlost, nefungující administrativa, korupce a dopady dlouhodobé politické nestability, která brání realizaci hlubších strukturálních reforem. Obchodní a podnikatelské delegace, které začaly do Nepálu proudit po volbách v r. 2008, jsou stále nepříliš početné.

Mezi největší ekonomické výzvy Nepálu patří obnova země po ničivých zemětřeseních a zvýšení hospodářského růstu, který v posledním desetiletí dosáhl v průměru 3,7 %. Důležité bude zvýšit produktivitu zemědělství. Nezbytné je také odstranění chudoby, které probíhá tempem 1,4 % oproti plánovanému 4,2 %. Problémem je stále narůstající deficit zahraničního obchodu kvůli neschopnosti navýšit domácí výrobu a přilákat zahraniční investice.

(Fiskální rok začíná 16.7. a končí 15.7. daného roku.)

 

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/2014

2014/2015

HDP (mld. USD ve stálých cenách)

60,9

57,9

61.09

63.44

67.8

    70.08

Meziroční růst HDP (v %)

4,7

3,5

4.8

3.5

5.5

3,4

HDP na obyvatele (v USD, v paritě kupní síly)

1800

2000

2200

2300

2400

2500

Míra inflace (%)

12,0

8,6

10,7

10,2

9.0

7,2

Míra nezaměstnanosti (%)

46

44

46

45

46 

-

Zdroj: http://data.worldbank.org/country/nepal, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html, http://www.adb.org/countries/nepal/economy

Zemi silně zasáhlo a ekonomicky poškodilo zemětřesení v dubnu a květnu 2015. Vláda a mezinárodní instituce jako Asijská rozvojová banka (ADB) odhadují výši minimálních prostředků nutných na rekonstrukci země na 7 mld USD, což představuje více než třetinu HDP pro 2015, jehož výše je odhadována na 19.1 mld USD. Nezávislé odhady hovoří dokonce až o 10 mld USD.

Mezinárodní konference o rekonstrukci Nepálu v červnu 2015 z pohledu NP vlády nepřinesla kýžený výsledek, jelikož se podařilo získat příslib zahraniční pomoci „pouze“ ve výši 4.1 mld. USD. Z tohoto objemu by pak 2 mld. USD mělo být poskytnuto ve formě grantů a 2.2 mld. USD ve formě nízko bezúročných půjček (soft loan).

Určitým vystřízlivěním ve vzájemných vztazích byl i příslib Indie poskytnout „pouze“ 1 mld. USD, z níž jen 25% poplyne NP ve formě grantu a zbytek bude tvořen nízko úročenou půjčkou. Na donorské konferenci zazněla kritika IN i dalších zemí, že využití předcházející rozvojové pomoci bylo ze strany NP poznamenáno netransparentností a celkově nízkou efektivitou nepálských státních orgánů. Ze strany mezinárodní komunity se v případě NP projevil znatelný posun v přístupu poskytování zahraniční rekonstrukční pomoci, a tedy prioritně přimět NP, aby sáhnul do vlastních zdrojů a provedl dlouho odkládané systémové a ekonomické reformy; zahraniční pomoc by měla figurovat jen pouze jako jakási nadstavba a nikoliv jádro rekonstrukce země.

Do konce roku 2015 se nepodařilo schválit zákon o zřízení National Reconstruction Authority. Nová vláda K.P.Sharmy Oliho dočasně svěřila rekonstrukční agendu National Planning Commission, nad kterou má koalice CPN - UML a UCPN-M potřebný vliv. Neřešení legislativního rámce rekonstrukce, obstrukce mezi nyní opozičním NC a vládou CPN - UML  a UCPN-M mají za následek nečerpání rekonstrukčních fondů a stagnování rekonstrukčních prací na straně vlády. Současnou situaci ke konci roku 2015 kritizovala jak EU, tak OSN a další mezinárodní organizace.

Blokáda jižní hranice, nepokoje a stávky jsou podle zprávy ADB pro Nepál neméně devastující – růst HDP se podle předpovědi ADB snížil z 6% na 3% a došlo k pozastavení všech hlavních infrastrukturních projektů a rekonstrukce země po zemětřesení se ještě neměla šanci řádně rozeběhnout. Zpráva ADB stejně jako údaje Nepálské centrální banky udává, že za poslední tři měsíce vývozy klesly o 25.4% a dovozy o 31.9%. Pokud nebude nepálská krize urychleně vyřešena, poklesne podle ADB hospodářský růst Nepálu na 1.8% (Světová banka shodně udává 1.7%), při dlouhodobé stagnaci hrozí negativní „růst“ kolem -0.7%.

Podle odhadů ADB dojde pro fiskální rok 2015/2016 k růstu HDP max 4.8%. Pro rok 2016 by se růst HDP mohl odrazit zpět a růst přes 4% v závislosti na tempu a rozsahu rekonstrukčních prací a zejména tempa obnovy NP infrastruktury. ADB dále předpokládá pokračující nárůst inflace v oblasti zemědělství, kde by se míra inflace měla v průměru pro FY pohybovat kolem 8.2%, celkově pro FY 2015/2016  dokonce až kolem 9%.

Fiskální deficit a aktuální zůstatkynaúčtechfondů organizačních složek státu doznají podle odhadů ADB ve střednědobém výhledu další zhoršení. Klíčové pro udržení dalšího poklesu HDP, míry inflace nebo rozpočtového schodku bude schopnost NP vlády se ve vztahu k rekonstrukci země například vypořádat s aktuálním nedostatkem stavebních materiálů, kvalifikované pracovní síly anebo také s pomalým přílivem investic do soukromého sektoru.

Podle údajů nepálského Ministerstva obchodu a zásobování se NP vývoz propadl v posledním fiskálním roce na 85.19 mld NRs, zatímco dovoz naopak raketově vzrostl na 786.19 mld NRs.   NP ve druhé polovině roku 2015 vlivem okolností selhával ve výběru daní a cel, ekonomiku dlouhodobě drží nad vodou příjmy z remitencí. Více než 60% populace v NP dostává podporu v této formě ze zahraničí a objem zahraničních remitencí vzrostl ze 100 mil USD na začátku 21. století na 6.5 mld. USD za rok 2014/2015, což představuje zhruba čtvrtinu nepálského HDP.

Nepálská rupie, která je vázána na indickou rupii, zažila v polovině prosince 2015 nejhorší propad od roku 2013 a směnný kurz dosáhl 107.24 NRs za 1 USD. Spolu s pádem nepálské rupie pokračoval v prvních měsících nového fiskálního roku další pokles zahraničního obchodu o 37.5% ve srovnání se stejných obdobím minulého roku.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet v mld. USD

 

2010/2011

2011/2012

2012/13

2013/14

2014/2015

Celkové příjmy

3 945

3 900

3 500

4 834

4.257

Z toho zahraniční granty

914

1 660

1 800

-

1020

Výdaje

4 727

5 300

4 700

5 200

4.203

Deficit (% HDP)

-7,8

-1,4

-1,2

-1,3

-0,2

Zahraniční  půjčky

3 110

3 330

3 648

3 549

-

Zdroj:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html, http://www.mof.gov.np/uploads/document/file/final_dcr_20160428100420.pdf 

Vláda dlouhodobě hospodaří s deficitem, který snižuje za pomoci zahraničních grantů a financuje zahraničnímu půjčkami. Dalším zdrojem jsou pak domácí půjčky a remitence, které se dlouhodobě podílejí na HDP ve výši kolem 30% za situace, kdy v zahraničí žije více než 300 tis. Nepálců a transfery ze zahraničí přijímá více než 55 % domácností (na venkově dokonce 58 %).

Pro finanční rok 2014/2015 mezi prioritní sektory patřily hydroenergetika, solární energie, infrastruktura, zavlažování, cestovní ruch, podpora vývozu a zajištění pitné vody. Rozpočet se také snaží povzbudit podnikání řadou pobídek v oblasti investic, průmyslové výroby, zemědělství (formou dotací na hnojiva, osivo, technologie a mechanizaci) a vývozu.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

 

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Bilance běžného účtu (v % HDP)

-2,4

-1,00

4,8

3,3

4,6

5,1

Kapitálový účet (mil. USD)

185,4

189,5

201,5

164,7

138,8

                   -

Finanční účet (mil. USD)

-1 17,6

756,8

834,9

1 379

809

                   -

Devizové rezervy (včetně zlata, mil. USD)

3 002

3 717

4 417

4 108

6,216

                   -

Zdroj: https://knoema.com/atlas/Nepal/General-government-gross-debt, http://www.adb.org/countries/nepal/

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (% HDP)

Veřejný dluh (% HDP)

 

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

32,0

31,2

26,26

28,7

Zdroj:   https://knoema.com/atlas/Nepal/General-government-gross-debt

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech 20. st.  Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působilo v r. 2014 celkem 30 komerčních bank, 84 rozvojových a 37 rozvojových bank zaměřených na mikrofinance, 53 finančních organizací, 33 finančních družstev, 29 licencovaných finančních NGO a 3 jiné instituce, z nichž většina je soustředěna v Káthmándském údolí.

Největší podíl na finančním sektoru mají komerční banky (51 %), dále Nepálská národní banka NRB (22,1 %), za kterou se řadí rozvojové banky (7,8 %) a finanční organizace (5,3 %).  V r. 2012 se úroky komerčních bank pohybovaly v rozmezí 2 – 12 % pro vklady a 4 – 15 % u úvěrů pro různé sektory, např. komerční půjčky 8 – 14 %, exportní úvěry 4 – 15,5 %, zemědělství 9,5 – 13 %, průmysl 8 – 13,5 %.

Podmínkou poskytování dalších půjček Nepálu je provedení reforem v bankovním sektoru. Především se budou týkat centrální banky NRB, ve které již došlo k restrukturalizaci, a byla plně definována její zodpovědnost. V dalších dvou bankách s vysokým podílem státu probíhá restrukturalizace za pomoci zahraničních bank.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH (13 %), daň z příjmu (10-15 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické daně.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu:     http://www.ird.gov.np/ird/index/index.php#/.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: