Slovensko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

15. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

 

 

Příležitosti pro český export

 

Automobilový průmysl,

Dopravní průmysl a infrastruktura,

Energetický průmysl,

Kovozpracovatelský průmysl, sklářský a keramický průmysl,

Obranný průmysl,

Zdravotnický a farmaceutický průmysl,

Zemědělský a potravinářský průmysl,

Železniční a kolejová doprava.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

 Rostoucí slovenská domácí spotřeba, která je vedle běžných spotřebitelských položek orientována i na  obnovu a rekonstrukci nemovitostí vytváří příležitosti pro zvýšení českého vývozu  právě  do oblastí  obnovy a rekonstrukce  bydlení.  Vedle položek  uvedených v sektorových prioritách (www.businessinfo.cz/mop) lze k českým perspektivním položkám  zařadit např. čerpadla na kapaliny, vzduchová čerpadla, svítidla, uzamykací zařízení, klimatizační jednotky, monitory.

 

Přehled oborů a  možných  obchodních položek

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3005 - Vata gáza obinadla ap zboží

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Sklářský a keramický průmysl

HS 7014 - Sklo signální prvky optické ze skla

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7215 - Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7229 - Dráty z oceli legované ostatní

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry

HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky

HS 8406 - Turbíny na páru vodní a jiné

HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná zařízení na potrubí, kotle

Řídicí systémy pro energetický průmysl

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8429 - Buldozéry, srovnávače, silniční válce

HS 8430 - Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

HS 8431 - Části a součásti na položky 8425 a 8430 HS4

Automobilový průmysl

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8707- Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Železniční a kolejová doprava

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Obranný průmysl

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled akcí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Bratislava v roce 2016

 

 

14.1.    Jednání na MH SR s ředitelem odboru bilaterální spolupráce Ing. Urbanem Kocákem - přehled možností bilaterální spolupráce a projektů v r. 2016  

 

28.1.    Veletrh ITF Slovakiatour Bratislava – veletrh cestovního ruchu na Inchebě Bratislava,.

 

9.2.      Mezinárodní veletrh Aqua-Therm Nitra. 18. ročníku odborného veletrhu

 

10.2.    Prezentace projektu Future Forces Forum na ZÚ Bratislava. Plně připravil a organizoval ZÚ, účast slovenských zástupců policie, armády, ministerstva vnitra, podniků..

 

23.2.    Seminář s Mezinárodní investiční bankou MIB k možnostem spolupráce s podnikateli v prostorách MH SR.

 

8.3.      Výstava fotografií UNESCO – ČR na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě

 

22.3.    Prezentace českých firem na Korejském velvyslanectví v Bratislavě. Prezentaci českých společností Vamos a Elektromont na Korejském velvyslanectví za účasti korejského obchodního rady T. Lee zorganizoval OR J. Kalfiřt. Účelem prezentace bylo prověření možností participace českých firem na dalších korejských projektech na Slovensku.

 

23.3..   Prezentace Olomouckého kraje v Bratislavě

 

1.6.      Projekt Strategie řízení změn ve firmách ve spolupráci s CAIM a SAIM Česká a Slovenská Asociace Interim Managementu. Obchodně-ekonomický úsek ZÚ zorganizoval pod záštitou velvyslankyně, společně s asociacemi CAIM a SAIM konferenci na téma Strategie řízení ve firmách a restrukturalizace firem v ČR a SR

 

6.4.      Jednání s firmou Smart Services na ZÚ. Byla poskytnuta účinná konzultace a pomoc.

 

6.4.      Veletrh CONECO/ RACIOENERGIA Incheba Bratislava,

 

19.4.    Konference SOPK SR v Crown Plaza na téma Ekonomický vývoj SR v 2015 a výhled na 2016 (s příspěvkem vystoupil J. Kalfiřt)

 

5.5.      Zahájení natáčení pravidelného týdeníku Cyklopotulky. Připravil ZÚ ČR (J. Kalfiřt) ve spolupráci se společností Egomotion.

 

19.5.    Prezentace kraje Východní Morava na ZÚ ČR Bratislava

 

13.5.    Veletrh Region Tour Expo Trenčín ve spolupráci s CzechTourism.

 

27.5.    Jednání s ředitelem SOPK Žilina J. Mišurou na ZÚ ČR  

 

23.6.    Koordinační jednání k energetickým tématům na Úřadu vlády ČR – zástupci UV, MZV, ÚZSI, ZÚ, ČEZ. Za ZÚ Bratislava J. Kalfiřt.

 

26.7.    Odborná návštěva JE Mochovce. Společně se zástupci Velvyslanectví USA v Bratislavě.  Jednání o dostavbě elektrárny a perspektivách českých firem po vstupu EPH.

 

17.8.    Agrokomplex Nitra

 

 

18.8.    Veletrh Agrokomplex Nitra

           

 

7.9.      Setkání českých a slovenských manažerů ve společnosti Peterka and Partners za součinnosti ZÚ ČR a účasti velvyslankyně L. Klausové. Pracovní setkání českých a slovenských manažerů se účastnilo přes 30 lídrů slovenských firem v jejichž čele stojí převážně čeští manažeři.

 

21.9.    Kongres malých a středních podniků V4 v Jasné. Organizovala SOPK Žilina za přispění ZÚ ČR, vystoupil J. Kalfiřt.

 

22.9.    Konference Křižovatka dopravních a ekonomických zájmů v Luhačovicích.

 

3.-4.10. ENEF – European Nuclear Energy Forum v Bratislavě (Borik). Organizoval UV ČR    ve spolupráci ZÚ ČR. Účast premiéra B. Sobotky a velvyslankyně L. Klausová

 

4.10.    Slovenský národní den na BVV.

Slovenský národní den na 58. Ročníku BVV v Brně zahájil projevem J. Kalfiřt společně s náměstkem MPO ČR Bartlem.

 

6.10.    Jednání velvyslankyně L. Klausové s vedením SOPK Trnava, primátorem Trnavy P. Bročkem o možnostech rozvoje další spolupráce.

 

27.10.  SES 2016.

Mezinárodní konferenci Secure Energy Supply v Bratislavě (Reduta) organizoval AZZZ SR za přispění velvyslankyně L. Klausové.

 

3.11.    Slovenská kooperační burza 2016.  ZÚ se podílel na přípravě a organizaci „mega“ akce SKB v Bratislavě v hotelu Bratislava, kde se sjelo přes 200 firem z řady zemi k B2B rokování. Z ČR se zúčastnili zástupci z deseti firem. Organizovalo SARIO.

 

23.11.  Konference Energetické zdroje regiónů – současnost a budoucnost. 5. Ročník vědecké konference v Trnavě.

 

1.12.    SET PLAN CEEC 2016 v Bratislavě. Konference Central European Energy Conference na téma Energetická politika a strategie EU se účastnil ministr Mládek, zmocněnec Bartuška, aj. ZÚ koordinoval přípravu akce..

 

9.12.    Odborný seminář s představiteli města Trnava. ZÚ ČR zorganizoval v prostorách SOPK Trnava pro představitele města Trnava.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: