Slovensko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 5. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Sektorové priority - Slovensko – zdůvodnění

Potravinářský průmysl

Živá prasata - SR již není soběstačná v dodávkách vepřového masa. Slovenská výroba pokrývá cca 40 % celkové spotřeby vepřového masa v zemi. Potenciál na dovoz z ČR tedy nadále existuje, avšak je do určité míry limitován dovozem levnějšího masa z Polska.

Mléko, smetana – SR je tradičním odběratelem mlékárenských produktů z ČR. Z celkového dovozu  mléka a smetany  za  tři čtvrtletí 2014  v hodnotě  52 mil. EUR,  činil dovoz z ČR 45 mil. EUR a udržuje si svůj vysoký podíl dovozu před Maďarskem. Obdobná byla situace i v minulých letech. 

K dalším vývozním potravinářským komoditám patří např. uzenky, čokoláda, pivo, víno z čerstvých hroznů. Právě  u  vína (kód HS4 – 2204)  lze sledovat rostoucí trend dovozu z ČR a taktéž  potenciál pro  další  zvýšení jeho dovozu. 

Zdravotnictví

Oblast zdravotnictví je v SR spojována  především s finanční skupinou PENTA, která  působí i v ČR. V SR vlastní jednu ze zdejších soukromých pojišťoven - pojišťovnu Dôvera a  několik nemocnic. Obnova zastaralého a nevyhovujícího nemocničního zařízení a plánovaná výstavba nové nemocnice v Bratislavě poskytuje značný potenciál na zvýšení českého dovozu do tohoto sektoru.

ČR patří již dlouhodobě k významným dodavatelům  v oblasti pharmacie. Dovozu antibiotik  však v roce 2014  konkurovaly  narůstající dodávky antibiotik z Číny. Z celkového objemu dovozů 1,2 mil. EUR v roce 2014 činil dovoz z ČR pouze necelých sto tisic. EUR. Tradice, znalost prostředí a napojenost klíčového  partnera ve zdravotnictví - skupiny PENTA na ČR - je  jedinečnou příležitostí pro  opětovné navýšení dovozu léků, i zařízení pro vybavení nemocnic. Je to příležitost i pro další české dodavatele, např. spol. Linet, atd. 

Hutnictví

V největších slovenských železárnách U.S. Steel Košice hrozí z titulu vysokých cen energií a nesplnění požadavku na jejich snížení propouštění zaměstnanců, přičemž není vyloučen ani  odchod US společnosti ze Slovenska. Vysoké ceny energií a připravované propouštění zaměstnanců se  promítne do objemu výroby železárny a její výpadek bude nezbytné nahradit. Podobný osud hrozí i malé ocelárně Slovakia Steel Mills ve Strážském.

Lze předpokládat, že se bude nadále zvyšovat poptávka po výrobcích ze železa - válcovaných tyčí, prutů a drátů. Z dovozu kovů a předmětů ze základních kovů (skupiny HS4 7017, 7214, 7215, 7227, 7229) v objemu cca 170 mil. EUR v roce 2014, činil dovoz z ČR cca 35 mil. EUR.

Konkurencí zejména ve skupině  HS4 7215 je dovoz z RF.

Strojírenství

Vývoj slovenské ekonomiky je dlouhodobě svázán s rozvojem automobilového průmyslu. Auta osobní a vozidla motorová pro přepravu osob budou i nadále představovat významné  dovozní komodity SR. Poptávka po této skupině vozidel souvisí také s již zahájenou obnovou městského vozového parku Bratislavy, Košic, Banské Bystrici apod. Hlavní město Bratislava má již běžící projekty za téměř 230 mil. EUR. V letošním roce 2015 by mělo být na Slovensko dodáno 120 nových trolejbusů, tramvají i autobusů, a to především z ČR na základě podepsaných kontraktů.  Nevyhovující  stav vozového parku  městských i příměstských linek dává obrovský prostor pro export jak částí, součástí vozidel, tak i kompletních vozidel na přepravu osob. V případě osobních vozidel patří dlouhodobě automobilům Škoda největší podíl na slovenském automobilovém trhu. V rámci skupiny podle HS4 - 8702 - 8708 z objemu dovozu v hodnotě  cca 5,5 mld. EUR představoval dovoz z ČR přes 1 mld. EUR. 

Významný podíl českého zboží je i v oblasti slovenské železniční dopravy, která  podobně jako silniční nutně prochází obnovou, a to jak osobní, tak i nákladní. I zde jsou potenciální možnosti dalšího zvyšování českého exportu, a to i přesto, že i v současnosti téměř veškerý dovoz do SR, např. v rámci skupiny HS4 8603 a 8607 je zabezpečen dodávkami z ČR. Jistou konkurencí v rámci motorové dopravy je dovoz z Německa. 

Obranný průmysl

Spolupráce mezi ČR a SR ve vojenské oblasti deklarovaná např. otevřením společného česko-slovenského podniku na výrobu ručních zbraní CZ Slovensko v loňském roce, dává prostor pro výrazné zvyšování českého exportu v těchto komoditách. Společný podnik byl slavnostně otevřen za účasti premiérů obou zemí v červenci 2014 ve slovenských Novákách. V rámci otevření podniku CZ – Slovensko podepsali ministři obrany Stropnický a Glváč Deklaraci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci při vytváření podmínek pro pořizování ručních zbraní. Deklarace vychází z nedávného setkání ministrů obrany ČR a SR, kde byl vyjádřen společný zájem na užší spolupráci armád a snaha o sjednocení výzbroje pro zvýšení vzájemné součinnosti a bojových schopností. 

Konkurencí v dovozu zboží v rámci HS4 skupiny 9302 -9304, kde z objemu dovozu za cca 4 mld. EUR činil v roce 2014 dovoz z ČR, cca 700 tis. EUR, představují dovozy z Rakouska a Německa.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vývoj  PZI v SR ani v roce 2015 nesignalizoval   pozitivnější změnu v porovnání s předcházejícími roky. Naopak, příliv PZI  za rok 2015 vykázal zápornou hodnotu - 249 856 tis. EUR. Z hlavních investorů se na záporném výsledku nejvíce podílelo Nizozemí se záporným  příspěvkem v objemu  316 227 tis. EUR.  Dalším významným záporným příspěvkem  se na vývoji PZI v roce 2014 podílelo Německo se  záporným příspěvkem  194 925 tis. EUR a Nizozemí se  192 837 tis. EUR.

 S jediným výrazným kladným  příspěvkem na PZI v SR v roce 2014 přispěla ČR a to s objemem  644 832 tis. EUR.

Vedle položek uvedených v sektorových prioritách lze k českým perspektivním položkám zařadit např. čerpadlá na kapaliny, vzduchová čerpadla, svítidla, uzamykací zařízení, klimatizační jednotky, monitory.

Z hlediska jednotlivých odvětví slovenské ekonomiky má i nadále prioritu oblast energetiky. Dokončení 3. a 4. bloku elektrárny Mochovce je podmínkou bez jejíž splnění, resp. příslibu nedá vláda SR jako minoritní vlastník SE souhlas k odprodeji 66 % akcií, která vlastní italský Enel.Enel exklizivně jednal s českým EPH o  odprodeji části svého podílu v SE. Zároveň  vláda SR  prezentovala zájem o  část podílu  Enelu v SE.  

Projekt další výstavby JE Jaslovské Bohunice je podmíněn vstupem soukromého investora. Studie proveditelnosti zatím nebyla ukončena. Zatím je známo, že provoz nové JE v Jaslovských Bohunicích o výkonu 2400 MW by měl být zahájen v roce 2025.

V rámci této oblasti nelze opomenout investiční možnosti v rámci avizovaného  projektu Eastring, který by měl přispět k diverzifikaci tras a zdrojů v rámci evropských plynárenských koridorů.

Vedle energetiky má v rámci investičních možností nadále prioritní postavení silniční infrastruktura. V roce 2014 plánuje SR výstavbu na úsecích D1 Prešov západ-Prešov Jih, dále D1 Budimír – Bidovice, D3 Čadca-Svrčinovce, D1 Senec - Blatné, R3 Tvrdošín - Nižná a přípravu R7 Bratislava – Dunajská Streda.  Národní dálniční společnost již připravuje tendr na výstavbu 8 km úseku dálnice D1 (Prešov západ - Prešov jih).

Možnost spolupráce v rámci  podpory inovací a inovativních firem poskytuje  Memorandum o porozumění, které podepsal za CZ  ministr J. Mládek a za SK  ministr  V. Hudák  v říjnu 2015.   

Slovensko připravuje modernizaci překladiště v Černé nad Tisou. Projekt má být financován z Kohezního fondu přes Operační program Doprava. 

K nadále perspektivním vývozním položkám patří automobily ŠKODA. V roce 2015  zaznamenala značka Škoda  nejlepší  prodejní výsledky na Slovensku za posledních pět let. Na slovenském trhu umístila  16 570 vozidel kategorie  M1, což představuje meziroční nárůst o 10,25 %. S podílem  21,25 % za rok 2015 znamená nejvyšší podíl značky za poslední tři roky. Nejžádanějším modelem  v roce 2015 byla  ŠKODA Fabia, následována modely Octavia a Rapid. 

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Slovensko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí naportálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V příloze  je uveden seznam akcií, které organizuje  OEÚ ZÚ Bratislava, nebo sa na jejích  přípravě a organizaci aktivně podílí. 

Přehled akcí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Bratislava v roce 2015

 14.1.    Jednání na MH SR s ředitelem odboru bilaterální spolupráce Ing. Jesenským - přehled          možností bilaterální spolupráce a projektů v r. 2015 (Kalfiřt, Horská)

 27.1.    Konference SOPK SR v Crown Plaza na téma Ekonomický vývoj SR v 2015 (s  příspěvkem vystoupil J. Kalfiřt)

 29.1.    ITF veletrh cestovního ruchu Incheba, aktivní participace s CzechTourism, vystoupila   velvyslankyně, účast J. Kalfiřt, jednání s českými společnostmi/ vystavovateli

 24.2.    Konference ke smlouvě CETA s Kanadou v hotelu Carlton, vystoupili J. Kalfiřt a          H. Horská

 25.2.    Setkání Zahraničních výborů parlamentů zemí V4 na téma Energetická bezpečnost v Bratislavě, Historická budova NR SR, příprava akce, organizace a participace M.Zozulák, J. Kalfiřt

 26.2.    Visegrad Patent Institute Bratislava– podpis Dohody o Visegrádském patentovém institutu, participace velvyslankyně L. Klausové

 10.3.    Workshop v Bratislavě s Mirkem Topolánkem v Central European Policy Institute Bratislava, na téma Energetická bezpečnost, participace M. Zozulák a J. Kalfiřt

 25.3.    Veletrh CONECO/ RACIOENERGIA  Incheba Bratislava, J. Kalfiřt spolupráce s CzechTrade a jednání s řadou českých firem

 25.3.    Setkání a jednání ministrů dopravy V4 v Bratislavě a Žilině, participoval Kalfiřt, s        ministrem Ťokem jednala velvyslankyně

 27.3.    Pracovní setkání na SARIO (Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu) s ředitelkou Odboru zahraničního obchodu Dominikou Dubovskou. Za ZÚ J. Kalfiřt a H. Horská. Předmět jednání: spolupráce na projektu ekonomické diplomacie 2015.

 9.4.      Prezentace kraje Královéhradeckého na ZÚ ČR Bratislava, organizoval    CzechTourism, participoval Kalfiřt, ofic. zahájila a vystoupila velvyslankyně

 14.4.    Jednání na MH SR v Bratislavě s odborem bilaterální spolupráce (Jesenský), dále zástupci MPaO ČR (Pospíšil, Dorňák) a ZÚ ČR (Kalfiřt, Horská). Projednány bilaterální akce 2015, BVV, Slovenský den, zasedání vlád ve Valticích

 Následné setkání a briefing velvyslankyně ohledně jednání na MH SR v její pracovně     (Pospíšil, Dorňák, Kalfiřt, Horská)

 21.4.    Prezentace kraje Východní Morava na ZÚ ČR Bratislava, organizoval      CzechTourism, participoval Kalfiřt, ofic. zahájila a vystoupila velvyslankyně

 28.4.    ZMOS, výroční konference Svazu měst a obcí Slovenska, Incheba Bratislava, účast        velvyslankyně, Kalfiřt

 28.-29.4. Setkání a jednání ministrů práce zemí V4 v Oponicích a Nitře, participace,    organizace Kalfiřt, vystoupila a zahájila velvyslankyně L. Klausová.

 15.5.    Veletrh Region Tour Expo Trenčín ve spolupráci s CzechTourism. Oficiální zahájení veletrhu svým příspěvkem obchodní rada J. Kalfiřt, spolu s ředitelem Expo P. Hozlárem.

 19.5.    Setkání a jednání ministrů zemědělství zemí V4 + 3 (Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko) v Bratislavě. Českou delegaci vedl ministr Jurečka, jednání se účastnil za ZÚ obchodní rada J. Kalfiřt, ZÚ participoval na přípravě podkladů a organizaci akce.

 20.5.   Prezentace a tiskovka Moravskoslezského kraje na ZÚ ČR Bratislava v kooperaci s CzechTourism. Prezentoval náměstek hejtmana I. Strachoň, akci zahájila svým příspěvkem velvyslankyně L. Klausová.

27.5.    Ostrava CAIM, Česká Asociace Interim Managementu uspořádala konferenci na téma Zvyšování efektivity českých a slovenských firem. Akce ve spolupráci s regionální obchodní komorou pod záštitou velvyslankyně L. Klausové se účastnil obchodní rada J. Kalfiřt (přednesl svůj příspěvek na téma vzájemný obchod se SR a ekonomická diplomacie) a Jaroslav Weigl, honorární konzul SR v ČR.

 11.6.    Setkání českých a slovenských manažerů na rezidenci velvyslankyně. Pracovní setkání českých a slovenských manažerů, účast přes 30 lídrů slovenských firem. Úkolem setkání bylo v rámci ekonomické diplomacie realizovat setkání top manažerů, vyměnit si zkušenosti, získat informace o slovenských firmách řízených českým vedením, ev. projednat další ekonomické otázky, návaznosti na projekt ekonomické diplomacie, atd. Setkání se zúčastnil Jozef Sikela, člen představenstva Erste Group z Vídně, Miroslav Štrokendl, člen představenstva UniCredit Bank, Ivan Trhlík, ředitel letiště Bratislava, Katarína Kurucová, generální ředitelka KB, Jiří Vencl, člen představenstva Express Wagons, Jan Makara, ředitel Peterka & Partners, Štefan Máj, generální ředitel Slovenská sporitelňa, generál Jiří Jančík, Pramacom, Roman Sukdolák, generální ředitel I.D.C. Holding a další.

 11.8.    Gumotex. Jednání na ZÚ se zástupkyní fy Gumotex Alexandrou Staňkovou. (Kalfiřt, Horská). Zájem obnovit obchodní kontakty fy Gumotex na Slovensku.

 12.8.    Prezentace na ZÚ. Ivan Doubek ve spolupráci s obchodním radou poskytli prezentaci na téma Nástroje zahraničního obchodu ČR a SR. Účast cca 35 lidí.

 20.8.    Agrokomplex Nitra. Účast náměstka ministra zemědělství Ing. Jindřicha Šnejdrly na 42. ročníku mezinárodního zemědělského a potravinářského veletrhu Agrokomplex 2015. Doprovázel Kalfiřt, Horská. Setkání s ministrem zemědělství SR Jahnátkem.

 26.8.    Jednání na MH SR ohledně BVV 2015 a Slovenského národního dne v rámci BVV a další bilaterální akce.  Účast: MH SR: I. Lančarič - GŘ, P. Jesenský - ředitel odboru, MPaO ČR: Pospíšil, Dorňák, ZÚ: Kalfiřt, Horská

 8.9.      Setkání českých a slovenských manažerů II. část ve spolupráci se společností Peterka and Partners

 10.9.    II. ročník kongresu malých a středních podniků V4 v Jasné se zaměřením na dopravní síť a cestovní ruch. Za ZÚ se účastnila ředitelka CzechTourism Nora Gill, která přednesla prezentaci.

 14. - 15.9. BVV 2015 a Slovenský národní den v Brně za účasti ministra hospodárstva SR a ministra průmyslu ČR. Za ZÚ se účastnila velvyslankyně L. Klausová a H. Horská.

 24.9.    Luhačovice, obnovené zasedání Česko-slovenského smíšeného hospodářského výboru. Českou delegaci vedl president HK ČR V. Dlouhý, předseda výboru za českou stranu V. Bříza - GŘ Koh-i-noor, předseda výboru za slovenskou stranu R. Hančák - Eustream, za ZÚ velvyslankyně L. Klausová a J. Kalfiřt

 29.9.    CFO Fórum Slovensko v Bratislavě. Setkání finančních lídrů. Za ZÚ se účastnila velvyslankyně L. Klausová a O. Pometlo.

 30.9.    Jednání s předsedou představenstva Sdružení podnikatelů Zlínského kraje R. Chmelařem na ZÚ. Jednání se za ZÚ účastnil J. Kalfiřt a H. Horská. Hlavním bodem jednání bylo řešení získávání kvalifikované pracovní síly v souvislosti s vývojem zaměstnanosti Zlínského kraje.

 8.10.    Projekt ekonomické diplomacie 1. část. Prezentace CAIM, Česká Asociace Interim Managementu ve spolupráci se slovenskou pobočkou a ZÚ ČR uspořádalo konferenci/ prezentaci na velvyslanectví ČR. Téma: Zvyšování efektivity firem a spolupráce ČR a SR v obchodní oblasti.

 15.10.  Prezentace a tiskovka Olomouckého kraje na ZÚ ČR Bratislava v kooperaci s kanceláří CzechTourism. Prezentovala náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová, dále představitelé Magistrátu města Olomouc atd. Akci zahájila svým příspěvkem velvyslankyně L. Klausová a J. Kalfiřt.

 4.-6.11. TATRA SUMMIT 2015 v Bratislavě. Summitu k budoucnosti Evropy se účastnili postupně všichni zástupci ZÚ. Aktivní účast obchodně ekonomického úseku J. Kalfiřta dne 5.11. na panelech o ekonomickém růstu EU, hájení ekonomických zájmů EU a problematika energetické unie. Vystupoval president Kiska, Maroš Šefčovič (EK), Vazil Hudák (ministr hospodárstva), Mirek Topolánek a další.

 10.11. Projekt ekonomické diplomacie 2. část. Slovenská kooperační burza 2015 - Exportní fórum v Bratislavě. Velké podnikatelské setkání v hotelu Bratislava, účast cca 200 firem z Evropy a Asie, z toho polovina slovenských a 8 českých.

 23.11.  . 9. konference o energetice střední Evropy CEEC v hotelu Hilton Double Tree v Bratislavě. Konference o perpektivách energetiky v Evropě se za MPaO ČR zúčastnila vrchní ředitelka sekce energetiky, za ZÚ ČR  se účastnil J. Kalfiřt.

 26.11.  18. zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, Velehrad. Českou delegaci vedl Zdeněk Semorád – náměstek ministryně MMR ČR a předseda komise, slovenskou stranu Jozef Buček – státní tajemník MV SR. Za ZÚ ČR se účastil J. Kalfiřt, za MZV odbor OSE Ing. Šedo.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: