Středoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Vzájemné hospodářské vztahy jsou velmi omezené a nepravidelné.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

76

259

308

137

156

dovoz

487

1 036

696

361

394

obrat

543

1 295

1 004

498

550

bilance

-392

-777

-388

-224

-238

Údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položkou českého vývozu do SAR v roce 2014 jsou náhradní díly letadel a most – dar české vlády. Nejvýznamnější položkou českého dovozu ze SAR v roce 2014 je tropické dřevo

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neexistují, ZÚ v minulosti zaznamenal zájem jedné české firmy o působení v SAR.

Nejperspektivnější odvětví pro investice:V současné době neexistují. Po stabilizaci situace budou perspektivní těžba nerostných surovin, energetika (včetně solární a větrné), infrastruktura, telekomunikace, hotelové a restaurační služby a zemědělská infrastruktura.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době není mezi ČR a SAR uzavřena žádná bilaterální dohoda

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2014 podpořilo MZV ČR v rámci humanitární pomoci SAR projekt „Urgentní zdravotní péče pro nejzranitelnější skupiny obyvatel v prefekturách Ouham-Pende a Nana-Mombere, SAR“, částkou 1,98 mil. CZK. Projekt realizovala nevládní organizace Siriri, která v Středoafrické republice dlouhodobě působí.

Začátkem prosince rozhodla vláda ČR o poskytnutí humanitárního daru Středoafrické republice. Most, později pojmenovaný „Most Anežky České“, byl do Bangui zaslán v polovině prosince 2014.

V rámci rozvojové pomoci byl ve spolupráci s neziskovou církevní organizací Caritas Centrafrique realizován v roce 2014 malý lokální projekt „Education aux écoles du région de Bozoum – Zabezpečení výuky ve školách oblasti Bouzoum“. Projekt si kladl za cíl zabezpečit výuku v osmi školách této oblasti po dobu tří měsíců. Vyplácené mzdy ve výši pouhých 30 Euro/měsíčně 79 učitelům (tj. celkem 200 036 Kč) umožnily zahájit školní rok a pokračovat ve výuce. Bouzom se tak prakticky stal jedinou oblastí Středoafrické republiky, kde mohl začít školní rok podle plánu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: