Uruguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Uruguayská východní republika
 • República Oriental del Uruguay

Složení vlády:

 • Prezident: Tabaré Vásquez
 • Viceprezident: Raúl Sendic
 • Ministr národní obrany: Jorge Menéndez
 • Ministryně sociálního rozvoje: Marina Arismendi
 • Ministr hospodářství a financí: Danilo Astori
 • Ministr školství a kultury: María Julio Muňoz
 • Ministr zemědělství, chovu dobytka a rybolovu: Tabaré Aguerre
 • Ministr průmyslu, energetiky a hornictví: Carolina Cosse
 • Ministr vnitra: Eduardo Bonomi Varela
 • Ministr zahraničních věcí: Rodolfo Nin Novoa
 • Ministr veřejného zdravotnictví: Jorge Basso
 • Ministr práce a sociálního zabezpečení: Ernesto Murro
 • Ministr dopravy a veřejných prací: Victor Rossi
 • Ministr cestovního ruchu a sportu: Liliam Kechichián
 • Ministr bytového hospodářství, územního rozvoje a životního prostředí: Eneida de León

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3.470.000 obyvatel
 • 19,37 obyvatel na km2
 • 63,6 % obyvatelstva ve věku 15–64 let
 • 91,8 % obyvatel sídlí ve městech

Jedná se o odhadované údaje, poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2010.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • růst populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 14,44/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3 / 000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 82 let

Jedná se o údaje za rok 2010, aktuálnější nejsou k dispozici.

Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • španělština

další používané jazyky:

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)
 • v malé míře italština
 • angličtina
 • francouzština
 • němčina

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Růst HDP ročně (v %)

3,9

4,6

3,2

1,0

  1,3

HDP (mil. USD)

50 004

55 708

55 328

53 443

 55 158

HDP per Cápita (USD)

14 249

16 421

16 324

15 414

 15 860

Nezaměstnanost

6,2

6,9

     6, 6

7,5

 8,0

Inflace (roční akum.)

6,8

9,0

8,3

9,4

 8,2

V roce 2016 došlo jen k mírnému růstu, když růst HDP dosáhl 1,3 %. Inflace se zpomalila na 8,2 %, nezaměstnanost lehce vzrostla na 8,0 %. Nová vláda Tabaré Vásqueze se chová ještě levicověji než předchozí vláda Mujicy, přesto žádné převratné změny v ekonomické politice nelze očekávat.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – výdaje (posledních 5 let) v mld. USD

Struktura

2012

2013

2014

2015

 2016

Výdaje v % HDP

30,48

31,82

32,30

32,25 

 32,57

Výdaje (mld.USD)

13,37

15,16

15,30

16,98 

 17,66

Státní rozpočet za posledních 5 let (v mil. UY pesos)

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Příjmy

554 656

686 751

743 681

786 258 

796 479

Výdaje

590 294

685 749

722 369

812 235 

825 152 

Saldo

-35 638

1 002

21 312

- 25 977 

- 28 673

Zdroj: Banco Central del Uruguay, statistický bulletin

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet plat. bilance (mil. USD)

-2 691

-2 924

-2 655

- 1 947

- 117 

Kapitálový a finanční účet (mil. USD)

6 286

5 869

4 015

159

- 2 049

Devizové rezervy Centrální banky (mil. USD)

8 882

9 288 

8 983

4 797

 6 299

Zahraniční dluh (mil. USD)

24 030

26 518

28 100

28 450

26 149

Veřejný dluh (v % HDP)

62,3

59,5

60,5

59,0

57,6

Zdroj: Banco Central del Uruguay, statistický bulletin

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Uruguayské peso je volně směnitelné bez jakýchkoli omezení. Neexistují žádná omezení na vývoz či dovoz deviz a valut. Emisní bankou je Banco Central del Uruguay.

Přehled nejdůležitějších finančních institucí:

Státní banky:

 • Banco Central del Uruguay - BCU (emisní banka)
 • Banco de la República Oriental del Uruguay - BROU (veřejnoprávní banka)
 • Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) - státní komerční banka
 • Banco de Seguros de Estado (státní pojišťovna)
 • Banco de Previsión Social (penzijní banka)

Soukromé banky:

 • ABN AMRO Bank
 • American Express Bank
 • Banco Centro Hispano
 • Banco de la Nación Argentina
 • Banco Itaú (převzala Bank Boston)
 • Banco Exterior
 • Banco Interamericano de Desarrollo
 • BBVA
 • Citibank
 • Discount Bank
 • Lloyd´s Bank
 • Nuevo Banco Comercial
 • Banco Santander
 • Banco Credit Agricole (ACAC )

Družstevní spořitelní banky:

 • BANDES
 • FUCAC
 • CACDU
 • FUCEREP
 • FAE
 • CAYCU
 • CAOFA

Pojišťovny:

 • BSE (Banco de Seguros del Estado)
 • MAFRE
 • Porto Seguro
 • Real Seguros

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém byl v Uruguayi velice komplikovaný a byl neustálým zdrojem kritiky odborníků MMF. Ke dni 1. 7. 2007 vstoupila v platnost daňová reforma, zrušilo se 15 daní a snížíla se základní daň DPH z 23 na 22 % a minimální ze 14 na 10 %. Národní daňové ředitelství DGI v roce 2010 vydalo nová pravidla pro daňové poplatníky. Stanovují např. povinnou registraci daňových plátců a DGI každému plátci daní přiděluje 12 - místný kód s označením RUT.

Od roku 2012 Uruguay schválila výměnu informací mezi daňovými úřady s Brazílií a Argentinou.

Nejdůležitější doposud platné daně:

Daň ze zisku - Impuesto de Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Zatěžuje podnikatelskou a výrobní činnost, je obdobou naší daně ze zisku právnických osob. Je přímou daní, stanovenou ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty - Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Obdoba DPH v ČR. Jsou jí zatíženy prakticky veškeré služby a zboží, osvobozeny jsou pouze některé základní potraviny, tiskoviny a knihy. Používají se dvě základní sazby IVA:

 • 22 % - služby, spotřební zboží, většina čistících prostředků, některé potraviny
 • 10% - vybrané potraviny (např. káva, mouka, olej, cukr, čaj, máslo apod.), pohonné hmoty a pozemní doprava.

Zvláštní vnitřní daň - Impuesto Específico Interno (IMESI)

Sazby IMESI, která je obdobou spotřební daně v ČR, se liší v závislosti na druhu zboží či služeb. Podléhají ji např:

 • alkohol. nápoje na bázi cukr. třtiny - 85 %
 • tabákové výrobky - 70 %
 • maziva - 15–35 %
 • automobily, motocykly - 25-30 %, naftové 60% od října 2006
 • pivo - 27 %
 • víno, vermouth - 23 %
 • voda, soda - 22 %
 • kosmetika - 20 %
 • alkoholické nápoje - 11 %
 • elektrická energie - 10 %
 • nealkoholické nápoje - 10 %
 • pohonné hmoty - sazby různé podle typu

Z dalších daní lze zmínit:

 • SEG - daň, kterou platí pojišťovací ústavy z poskytování služeb - sazby různé
 • IMESA - daň z převodu zemědělského majetku a produktů (1,5–2,5 %)
 • ICOME - daň vybíraná při operacích s valutami, max. možná výše jsou 2 % z celkové směněné částky
 • REM - daň vybíraná při veřejných dražbách movitého majetku (0,2 % z ceny dané věci)
 • PAT - dědická daň, sazby různé podle druhu zděděného majetku
 • ICSA - daň při vytvoření akciové společnosti - 1 % ze základního kapitálu
 • FIS - daň na fond hygienické inspekce - 1 % z vývozní ceny FOB nebo prodejní ceny na domácím trhu (týká se masa, drůbeže)
 • IRPF - daní z příjmů fyzických osob (progresivní daň) od 1. 7. 2007

Při dovozu zboží do Uruguaye musí místní importéři zaplatit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 22 % hodnoty zboží a navíc 5% nevratnou zálohu na daň ze zisku (nižší zisk ze zahraničně obchodní činnosti se nepředpokládá). Po realizace prodeje pak v určeném období doplatí zbývajících 25 % daně ze zisku (IRAE).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: