Zimbabwe: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Prioritními oblastmi (vedle těžby surovin) jsou zemědělství a agroprůmysl, energetika, stavebnictví a turistika. Perspektivní položky jsou jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská zařízení pro dřevo a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely a malé elektrárny zapojené off-grid, dopravní prostředky (včetně malých letadel). 

 

V případě pozitivního politického vývoje po volbách a stabilizace ekonomického prostředí lze očekávat prudký růst poptávky zejména po strojním vybavení. Značný potenciál má v Zimbabwe rozvoj sektoru cestovního ruchu.

 

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU mají české subjekty nejvyšší šanci uspět v oblasti zemědělství a agroprůmyslu. Dosavadní angažmá EU bylo namířené spíše na posilování potravinové bezpečnosti (z velké části navazovalo na humanitární pomoc). Nový rozpočtový rámec pro léta 2014-2020 ovšem klade větší důraz na komerční aspekty zemědělství (konkurenceschopnost, marketing a obchod navázaný např. na již fungující iEPA). Konkrétně lze spatřovat prostor pro poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe vysoce relevantních závlahových systémů).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů:

 

MineEntra obor: těžba a infrastruktura, místo konání: Bulawayo, datum konání: 18. – 20. 7. 2018

 

Zimbabwský mezinárodní veletrh (Zimbabwe International Trade Fair): je největší výstavní akcí v zemi. Koná se každoročně koncem dubna v Bulawayu.

 

Harare Agricultural Show – zemědělská výstava, která se koná každoročně v Harare koncem srpna

 

Další veletrhy a výstavy: http://zimexposupport.blogspot.com/2017/10/event-calendar-for-upcoming-trade-shows_11.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: