Zimbabwe: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

 

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Zimbabwský trh je relativně malý a kupní síle většiny obyvatel nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADECu. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

Prioritními oblastmi (vedle těžby surovin) jsou zemědělství a agroprůmysl, energetika, stavebnictví a turistika. Perspektivní položky jsou jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská zařízení pro dřevo a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely, dopravní prostředky (včetně malých letadel)

V případě pozitivního politického vývoje a pokračování stabilizace ekonomického prostředí lze očekávat prudký růst poptávky zejména po strojním vybavení. Značný potenciál má v Zimbabwe rozvoj sektoru cestovního ruchu.

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU mají české subjekty nejvyšší šanci uspět (prostřednictvím konsorcií) v oblasti zemědělství a agroprůmyslu. Dosavadní angažmá EU bylo namířené spíše na posilování potravinové bezpečnosti (z velké části navazovalo na humanitární pomoc). Nový rozpočtový rámec pro léta 2014-2020 ovšem klade větší důraz na komerční aspekty zemědělství (konkurenceschopnost, marketing a obchod navázaný např. na již fungující iEPA). Konkrétně lze spatřovat prostor pro poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe vysoce relevantních závlahových systémů). Politický kontext (stále nedořešená pozemková reforma z počátku minulé dekády) ovšem EU neumožňuje angažmá v sektoru komerčních velkofarem. Spolupráce v této oblasti se bude tedy týkat pouze drobných zemědělců.

Za pozonost stojí i rozsáhlý projekt rekonstrukce přehrady Kariba, resp. obnovy dna vývařiště Vzhledem k jeho rozsahu (rozpočet 217,7 mil. EUR) i mediálnímu dopadu (rekonstrukce části největšího vodního díla planety co do objemu zadržované vody) je vysoce perspektivní pro případné subkontraktory z ČR.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů

Mine Entra

obor: těžba, stavebnictví, dopravní stroje

město: Bulawayo

20. - 22. 6. 2016

web: www.zitf.net

Water, Sanitation and Energy Confex

obor: Vodárenství a energetika

město: Bulawayo

datum konání: 22. – 23. 9. 2015

Zimbabwe Mining and Infrastructure Indaba

obor: těžba a infrastruktura

město: Harare

datum konání: 12. – 14. 10. 2016

web: http://zimminingindaba.com/

 

Zimbabwský mezinárodní veletrh:

je největší výstavní akcí v zemi Koná se každoročně koncem dubna v Bulawayu. web: www.zitf.net

Harare Agricultural Show

Koná se každoročně koncem srpna.

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: