Zimbabwe

Rozcestník vám přináší jedinečné informace z teritoria Zimbabwe, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na zimbabwský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo ze Zimbabwe od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

Aktuality ze Zimbabwe

Rozcestník
• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zimbabwe