Zimbabwe

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoHarare
Počet obyvatel15,10 mil.
Jazykoficiální jazyk angličtina, domorodé jazyky
Náboženstvíkřesťanství (88 %), bez vyznání (10 %), ostatní (2 %)
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuEmmerson Mnangagwa
Hlava vládyEmmerson Mnangagwa
Název měnyzimbabwský dolar (ZWL)
Cestování
Časový posun+1 hod. (v létě +0 hod.)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Pavel Procházka
Ekonomický úsekIng. Václav Kuželka
Konzulární úsekMgr. Petr Preclík, E.MA
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 21,5
Hospodářský růst (%) 1,3
Inflace (%) 170,4
Nezaměstnanost (%) N/A

Zimbabwe je vnitrozemským státem v regionu jižní Afriky. Jedná se o unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Ve skutečnosti je ale moc soustředěna v rukou úzké skupiny kolem prezidenta. Politický režim je značně autoritářský, s komplikovanými vztahy s demokratickými zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Zimbabwe, kdysi jeden z nejbohatších států Afriky, dnes de facto patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí světa (vláda ale toto zařazení odmítá). Špatná ekonomická politika vlády po roce 2000 hospodářskou základnou země hluboce otřásla. Řada průmyslových odvětví prakticky zanikla (výroba automobilů) nebo prodělává hlubokou krizi. Ekonomika země závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě nerostných surovin (zlato, platina, diamanty, nikl, chrom, měď, azbest aj.). Zimbabwe se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, nedostatkem financí (včetně hotovosti), zanedbanou infrastrukturou, včetně energetické, nepříznivým investičním a podnikatelským klimatem, korupcí či nevýkonnou státní správou. Země trpí extrémně vysokou inflací. Ekonomika funguje do značné míry na bázi amerického dolaru, vláda ovšem měnovou politiku a pravidla často dramaticky mění. Běžné jsou výpadky v zásobování elektřinou, pohonnými hmotami, léčivy a dalším spotřebním zbožím. Obchodně-ekonomická spolupráce s ČR je minimální a vstup na místní trh komplikovaný, potenciální obchodní příležitosti lze nicméně spatřovat zejména v dodávkách technologií a zařízení pro těžební průmysl, zemědělství, energetiku, ale i širokého spektra spotřebního zboží.  

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Zimbabwe (MZV) (239B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Zimbabwe (280.31kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Zimbabwská republika (Republic of Zimbabwe)

Politicky Zimbabwe představuje unitární republiku s prezidentským systémem. Jedná se o dvoukomorový politický systém, přičemž dolní komora (National Assembly) je složena z 270 poslanců a horní komora (Senate) čítá 80 členů.  Vláda, které předsedá prezident, je odpovědná dolní komoře parlamentu. 210 poslanců dolní komory je voleno v jednomandátových volebních obvodech na základě většinového systému a 60 žen je voleno na základě poměrného systému (6 žen za každou provincii). Z 80 křesel v Senátu je 60 volených proporčním volebním systémem, 18 míst patří tradičním náčelníkům: prezident a místopředseda Národní rady náčelníků a vždy dva náčelníci z osmi provincií (kromě dvou metropolitních provincií Harare a Bulawayo) a 2 místa patří zdravotně postiženým. Volební období obou komor je 5 let.  

Politický systém Zimbabwe je podle indexu Freedom House nesvobodný. Veškerou moc drží prezident Emmerson Mnangagwa a jeho strana ZANU-PF, politická opozice, nezávislá média a občanská společnost jsou potlačovány všemi prostředky. Více než 40 členů parlamentu z hlavní opoziční strany MDC bylo odvoláno z parlamentu (z 88 poslanců MDC zvolených v roce 2018), přičemž jejich místa zůstala prázdná. ZANU-PF odložila doplňovací volby na neurčito, což zdůvodnila pandemií COVID-19, reálně ale s cílem paralyzovat parlamentní opozici.

V zemi pokračuje ekonomická a měnová krize. Armáda je neklidná, prezident nadále posiluje svou kontrolu nad všemi složkami státu, bezprecedentním potlačováním práv jakýchkoli (i jen domnělých) oponentů a svobod a obviňováním Západu a nejmenovaných temných sil a teroristické opozice. Prezidentovi posloužila pandemie COVID-19 k vyhlášení omezení volného pohybu, zákazu politických setkání a demonstrací a znemožnění fungování většiny úřadů. Lidskoprávní skupina Zimbabwe Peace Project od prosince 2017, kdy se prezident Mnangagwa ujal funkce, do konce roku 2020 zdokumentovala 7962 případů policejní zvůle včetně stovek případů únosů. Další stávky a demonstrace jsou pravděpodobné v průběhu roku 2021, protože ekonomické příležitosti zůstávají pro většinu lidí omezené. Vláda bude i nadále tvrdě zakročovat, aby si udržela svou moc.

1.2. Zahraniční politika země

Vztahy se západními zeměmi zůstávají negativní a toto vnímání se v roce 2020 spíše prohloubilo. Na Zimbabwe jsou nadále uvaleny ekonomické a bankovní sankce USA a Spojeného království.  

Evropská unie patří k největším obchodním partnerům i donorům Zimbabwe a k zemi zastává vstřícnější postoj než USA. Na druhou stranu EU pravidelně veřejně kritizuje porušování lidských práv v zemi, zatýkání novinářů a opozičních představitelů, atd. Vzájemné vztahy nadále komplikuje otázka „sankcí“. EU postupně svá opatření uvolňuje a v současné době unie udržuje pouze zbrojní embargo a restriktivní opatření zasahují pouze firmu Zimbabwe Defence Industry. Ačkoli tato opatření mají jen minimální dopad na ekonomiku země, Zimbabwe a SADC téma často využívají ke kritice EU. Zimbabwe skrze téma „sankcí“ obviňuje EU a USA ze současné ekonomické situace země, jedná se ale spíše o téma pro domácí publikum. Zbrojní embargo ani restriktivní opatření ale nezasahují do implementace dohody EPA (Zimbabwe prozatímní dohodu podepsalo v roce 2009) a do přístupu Zimbabwe na evropský trh. Vztahy mezi ČR a Zimbabwe zůstávají sporadické.

Členské státy SADC se ve vztahu k Zimbabwe nevyjadřují. Na druhou stranu se ale napříč rokem 2020 zhoršovaly vztahy mezi Zimbabwe a JAR. Zimbabwe zatěžuje jihoafrickou ekonomiku desítkami tisíc ekonomických migrantů, kteří utíkají před mizérií své domovské země, což zejména v době ekonomické a epidemiologické krize znamená nepříjemnou zátěž pro jihoafrickou vládu.

Zimbabwe v roce 2019 ratifikovalo dohodu o Tripartitní zóně volného obchodu (společná zóna COMESA, SADC a EAC) a také dohodu o Africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA). Zimbabwe je členem zóny volného obchodu SADC.  

V posledním roce prezident Mnangagwa své zahraniční cesty omezuje, pravděpodobně ze strachu před eskalací situace v domácí politice. Kromě ekonomické diplomacie a výpadů proti sankcím tak role Zimbabwe v mezinárodní politice zůstává spíše pasivní.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 15,1 mil. (odhad 2021)

Hustota obyvatel: 38,7/km2

Roční přírůstek obyvatelstva: 1,9 %.

Věkové složení:

 • 0 – 14 let: 38,3 %
 • 15 – 24 let: 20,2 %
 • 25 – 54 let: 32,9 %
 • 55 – 64 let: 4,0 %
 • 65 let a výše: 4,6 %

Zimbabwské obyvatelstvo je tvořeno z 98 % původními africkými kmenovými skupinami (z toho Šona činí 82 %, Ndebele 12 %, ostatní etnika 2 %), 1 % míšenci a z méně než 1 % bělochy. Úředním jazykem Zimbabwe byla dříve pouze angličtina, současná ústava však uznává 16 oficiálních jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona) aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i ve venkovských oblastech.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Země se nachází v hluboké a vleklé ekonomické krizi. Naděje vkládané do vlády prezidenta Mnangagwy vzešlé z voleb v roce 2018 ohledně liberalizace ekonomiky a provedení nutných reforem po dlouhé éře Roberta Mugabeho, která zanechala hospodářství země v troskách, se nenaplnily. Po desetiletí dolarizace ekonomiky v reakci na hyperinlaci v letech 2007-2009 vláda Zimbabwe v roce 2019 znovuzavedla národní měnu – zimbabwský dolar (ZWL).  Důvěra v novou měnu je však nízká, navíc bylo kvůli obavám z inflace prozatím vydáno pouze omezené množství oběživa v nízkých nominálních hodnotách. Ekonomika proto funguje z velké části nadále na bázi amerického dolaru. Kurz ZWL vůči USD setrvale oslabuje a míra inflace se pohybuje ve stovkách procent ročně. Přibližně 90 % obyvatelstva je zaměstnáno v neformálním sektoru a značná část je odkázána na humanitární pomoc. V reakci na pandemii COVID-19 vyhlásila vláda tvrdá omezení pohybu, což velmi ztížilo hospodářskou aktivitu. HDP země za rok 2020 poklesl o více než 10 %, v roce 2021 se očekává jen mírný růst.

Ekonomika země závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě nerostných surovin. V Zimbabwe se těží mj. zlato, platina, diamanty, uhlí, nikl, chrom či měď. Hlavními zemědělskými komoditami jsou kukuřice, cukrová třtina, tabák, maniok, bavlna, citrusy, banány, hovězí maso a mléko. Hlavními vývozními položkami Zimbabwe jsou zlato, tabák, niklová ruda a koncentrát, platina, ferrochromová slitina, diamanty, cukr, bavlna. Ve struktuře dovozu zaujímají největší podíl pohonné hmoty, potraviny, léčiva, motorová vozidla, hnojiva.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 4,8-8,1-10,21,31,6
HDP/obyv. (USD/PPP) 3 200,025 100,022 290,022 560,022 940,0
Inflace (%) 10,5232,1595,9170,449,1
Nezaměstnanost (%) 5,15,05,7N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 4,74,84,24,95,0
Import zboží (mld. USD) 6,75,44,65,35,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -2,0-0,6-0,4-0,5-0,5
Průmyslová produkce (% změna) 3,2-4,0-8,05,02,9
Populace (mil.) 14,414,714,915,115,3
Konkurenceschopnost 128/140127/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,2
Veřejný dluh (% HDP) 78,4
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,4
Daně
PO 24,72 %
FO 40 %
DPH 14,5 %

Zimbabwe hospodaří v posledních letech s rozpočtovými schodky ve výši 5 – 8 %. Objem zahraničního dluhu činil ke konci roku 2020 přes 60 % HDP. Zimbabwe v roce 1999 přestalo splácet své dluhy mezinárodním finančním institucím. Z tohoto důvodu má  velmi omezený přístup k zahraničnímu financování. Jediné možnosti úvěrů v posledních letech nabízejí země, jako je Čína nebo Rusko. Deficity veřejných financí jsou proto financovány emisemi krátkodobých dluhopisů a de facto tištěním peněz centrální bankou. Měnová politika je značně chaotická, centrální banka mění úrokové sazby nezřídka v řádu desítek procentních bodů, v roce 2021 nicméně zatím dochází spíše k jejich zvyšování a poněkud se snižuje míra inflace.

Saldo běžného účtu platební bilance je dlouhodobě záporné. Výše devizových rezerv je minimální, ke konci roku 2020 činila pouhých 34 mil. USD. Důsledkem nedostatku zahraniční měny jsou pravidelné problémy se zásobováním pohonnými hmotami, léčivy či potravinami.


2.3. Bankovní systém

Bankovní sektor je relativně rozvinutý a funkční. V zemi aktuálně působí 20 komerčních bank, nabízejících většinu standardních služeb, včetně akreditivů. V zemi je rozšířené internetové a mobilní bankovnictví. Seznam bank s kontakty a informacemi ke každé z nich je uveden na webových stránkách centrální banky (Reserve Bank of Zimbabwe). Přístup k úvěrovému financování pro podnikatele je relativně dobrý; v indexu Doing Business Světové banky se Zimbabwe v roce 2020 v této kategorii umístilo na 67. místě ze 190 zemí.

2.4. Daňový systém

Výběrem daní a cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad (Zimbabwe Revenue Authority – ZIMRA). Daňový systém je poměrně nepřehledný. Je založen na principu zdanění příjmu ze zdroje v Zimbabwe, nikoli na principu daňové rezidentury.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí standardně 24,72 % (základní sazba 24 % plus 3 % z ní příspěvek na boj s AIDS).

Sazba daně z příjmů fyzických osob je progresivní podle výše ročního příjmu:

 • do 840 USD: 0
 • 841 – 3 600 USD: 0 + 20 % za každý USD nad 840 USD
 • 3 601 – 12 000 USD: 552 USD + 25 % za každý USD nad 3 600 USD
 • 12 001–24 000 USD: 2 652 USD + 30 % za každý USD nad 12 000 USD
 • 24 001–36 000 USD: 6 252 USD + 35 % za každý USD nad 24 000 USD
 • nad 36 000 USD: 10 452 USD + 40 % za každý USD nad 36 000 USD

Jiné příjmy fyzických osob (z podnikání, pronájmu aj.) jsou zdaněny korporátní sazbou, tj. 24,72 %.

DPH: Standardní sazba DPH je 14,5 %. Od daně jsou osvobozeny základní potraviny, zařízení na výrobu a dodávky elektřiny a pitné vody pro domácnosti.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Zimbabwe je pro EU relativně méně významným trhem. Obchodní bilance je z pohledu EU negativní. V komoditním složení zimbabwských vývozů do EU dominuje hovězí maso, tabák, ocel a diamanty, dále pak řezané květiny, čerstvá zelenina. EU do Zimbabwe vyváží strojírenské výrobky všeho druhu, dopravní prostředky, léky a potraviny.. Dominantním obchodním partnerem Zimbabwe v dovozu i vývozu je JAR, dalšími jsou Čína, Indie, Spojené arabské emiráty a další země jihoafrického regionu.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 180,6150,8151,2N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 360,0359,3403,1N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 179,4208,5251,9N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna s ČR je sporadická , vzhledem k nepříznivému hospodářskému vývoji v zemi nelze v nejbližší době předpokládat zásadní zlepšení této situace. Hlavními dovozními položkami ze Zimbabwe jsou v posledních letech citrusové plody, květiny, produkty těžebního a chemického průmyslu, český vývoz sestává z rozličných položek, ovšem v malém množství. 

Obchodní výměna s ČR (mil. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mil. CZK) 44,356,456,4N/AN/A
Import do ČR (mil. CZK) 45,238,082,7N/AN/A
Saldo s ČR (mil. CZK) 0,9-18,426,3
N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Zimbabwe je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU v roce 2007 dojednala prozatímní Dohodu o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement – EPA). Ne všechny země regionu se k ní připojily, Zimbabwe je nicméně jedním ze signatářů.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna s ČR je omezena na následující dvě dohody:

 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (1983)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci (1984)

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala pouze ČR.

3.3. Rozvojová spolupráce

Zimbabwe je příjemcem rozvojové a humanitární pomoci. Hlavním donorem je EU, jejíž programy se soustředí zejména na rozvoj zemědělství, zdravotnictví a dobré správy věcí veřejných.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Zimbabwe není do MOP zahrnuto.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Zimbabwská společnost je v mnoha ohledech stále ještě poměrně tradiční. Středoevropana často nepříjemně překvapí zejména nedochvilnost, nedodržování termínů a slibů obecně či obtížné jednání s úřady. Počítat je třeba s vysokou mírou korupce.

4.2. Oslovení

Styl osobní komunikace je oproti středoevropským zvyklostem poněkud formálnější. Klade se větší důraz na zdvořilost. Při osobním setkání je obvyklé se s každým pozdravit, příp. se představit. Pozdrav probíhá standardně podáním ruky. Oslovuje se obvykle příjmením, spíše nežli křestním jménem – „Mr./Mrs. X“, je vhodné oslovit případným akademickým titulem či zastávanou funkcí (např. ředitel, náměstek, apod.). Obvyklou součástí pozdravu je zdvořilé „How are you?“ apod. s přiměřenou odpovědí. Za zdvořilé je rovněž považováno zeptat se na zdraví partnera a jeho rodiny. Obecně je „small talk“ běžnou součástí konverzace. Obvyklé je vyměnit si s partnerem klasické papírové vizitky.

4.3. Obchodní schůzka

Při plánování obchodní schůzky je třeba vzít v úvahu všeobecně rozšířenou nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, a to i na poslední chvíli. Toto platí dvojnásob při jednání se zástupci státních institucí. Při plánování času zahájení i délky jednání je zpravidla nutné počítat s velkorysou časovou rezervou. Značně disciplinovanější bývají v tomto ohledu osoby evropského původu, u nichž se silně projevuje anglosaský styl jednání. Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je obecně dosud stále cítit přežívající britský vliv.

Schůzky probíhají často jako oběd či večeře v restauraci, stejně dobře je však možné setkat se v kanceláři. Pozvání obchodního partnera domů je do doby příp. navázání důvěrnějšího osobního vztahu neobvyklé.  Předávání darů není nutně očekáváno, nicméně většinou potěší a může pomoci navázat bližší vztah. Alkohol není obvyklé při prvním jednání nabízet; Zimbabwe je poměrně konzervativní křesťanská země, přičemž příslušníci některých církví jsou ke konzumaci alkoholu zdrženliví. Na venkově přetrvává tradiční rozdělení společenských rolí, tj. výrazně vyšší zastoupení mužů v podnikatelských a úředních funkcích. Ve městech se ovšem tyto tradiční rozdíly již stírají. Obecně se projevuje úcta starším lidem.  

Relativně formální a konzervativní styl se uplatňuje i v oblékání. Pánové by na první jednání měli přicházet v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), odpovídající formální oblečení se doporučuje i ženám. Atmosféra během jednání však často bývá méně formální než v mnoha evropských zemích. Bližší fyzický kontakt (objímání apod.) není obvyklý, vnímaný rozsah osobní zóny je nicméně menší, než na co jsme zvyklí z ČR.

4.4. Komunikace

Oficiálním jazykem země je angličtina, s níž se dá v obvyklém obchodním prostředí domluvit prakticky kdekoliv. Navázání hlubšího obchodního vztahu je obvykle dlouhodobější záležitostí, přičemž je téměř nezbytná (většinou opakovaná) osobní interakce. Pro jednání je možné využít všech běžných komunikačních prostředků, poměrně často je však možné setkat se s tím, že partner nereaguje na emaily. Obvykle bývá účinnější telefonická komunikace. Velmi oblíbenou (a obvykle nejspolehlivější, pokud jde o reakci partnera) je aplikace WhatsApp.

4.5. Doporučení

Je třeba počítat s tím, že korupce je v zemi obecně rozšířená. Zimbabwe se v žebříčku zemí podle tzv. Indexu vnímání korupce organizace Transparency International za rok 2020 umístilo na děleném 147. – 148. místě ze 179. zemí.

Při jednání s úřady je třeba počítat se zdlouhavými, nepřehlednými a mnohdy chaotickými procesy a absencí, resp. nedodržováním standardizovaných procedur. Obecně je při jednání s místními partnery lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování státních institucí.

Zdvořilost a snaha nezklamat partnera vede často k tomu, že místní partneři neřeknou přímo „ne“, pokud jde o jejich schopnost či možnost něco sehnat, zařídit apod. Sliby je třeba brát s notnou dávkou opatrnosti a spíše s nižším očekáváním. Dohodnuté časové rámce bývají velice často naprosto nedodržovány.

4.6. Státní svátky

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden – New Year’s day (Nový rok)
 • 21. únor – Robert Mugabe National Youth Day (Národní den mládeže Roberta Mugabeho)
 • Velký pátek, Velikonoční pondělí (pohyblivé)
 • 18. duben – Independence Day (Den nezávislosti – oficiální státní svátek země)
 • 1. květen – Worker’s Day (Svátek práce)
 • 25. květen – Africa Day (Den Afriky)
 • druhé srpnové pondělí – Heroes‘ Day (Den hrdinů)
 • druhé srpnové úterý – Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
 • 22. prosinec – National Unity Day (Den národní jednoty)
 • 25. prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • 26. prosinec – Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna. Pokud svátek padne na sobotu či neděli, volno je následující pondělí.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dovoz zboží z ČR do Zimbabwe komplikuje nízká kupní síla, geografická vzdálenost a logistická náročnost, vysoká míra korupce, nedostatek financí, orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Zimbabwe většinou dováženo nákladními automobily přes přístav v Durbanu (JAR), méně Beira (Mosambik). České zboží je v Zimbabwe prakticky neznámé a české firmy dosud nemají v Zimbabwe vybudovanou síť místních zástupců. Spotřební zboží lze na zimbabwském trhu uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají etablované distribuční kanály pro místní rozsáhlé maloobchodní řetězce (Pick n Pay, Bon Marché, Spar, Choppies aj.). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí být konkurenceschopná vůči zavedeným, zejména jihoafrickým dodavatelům.

V Harare a Bulawayu funguje Obchodní informační centrum Zimbabwe–EU (EBIC), jehož posláním je především zvyšování informovanosti zimbabwských  podniků ohledně trhu EU, možných obchodních partnerů z EU (dovozců i vývozců), celních předpisů, fytosanitárních standardů, požadavků na ochranu spotřebitele atd., aktuálních obchodních příležitostech, výstavách a veletrzích v EU apod. EBIC tak představuje vhodné místo pro získání obchodních kontaktů.

Výběrem cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad: Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA), na jehož webu lze nalézt infromace o celních procedurách i kompletní celní sazebník. Celní sazby závisí na druhu zboží, v zásadě existuje základní celní sazba (pro většinu zboží ve výši 15–20 %, výrobní zařízení 0 %, látky 5 %, luxusní zboží 60 %), celní přirážka 10 % a DPH 14,5 %. Na zboží původem ze zemí Společného trhu východní a jižní Afriky (COMESA), resp. Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), se vztahují preferenční celní sazby. Celní sazby u 80 % dováženého zboží z EU mají být do roku 2022 postupně odbourány v souladu s uzavřenou prozatímní dohodou o hospodářském partnerství (interim EPA).

Dovoz a vývoz některých položek vyžaduje zvláštní povolení či licenci (např. licenci Úřadu pro kontrolu léčiv Zimbabwe v případě léků nebo povolení Ministerstva zemědělství nebo veterinární správy u základních potravin/zemědělské produkce, výrobků rostlinného či živočišného původu, osiva, živých rostlin a zvířat). Zdlouhavá licenční řízení ztěžují dovoz léků a potravinových doplňků. 

Dovoz zboží do země je logisticky poměrně náročnější. Je třeba počítat se zdlouhavými celními procedurami a všudypřítomnou korupcí. Základními celními dokumenty jsou povolení k dovozu (Bill of Entry), deklarace o hodnotě zboží, faktury, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící list (Packing List).


5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zahraniční společnosti mohou na zimbabwském trhu působit prostřednictvím zahraniční pobočky (foreign branch) či svého zastoupení (representative office), preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí je ovšem joint-venture s místním partnerem. Zimbabwe Investment Authority funguje jako tzv. jednotné místo (one stop shop), které by mělo pomoci všechny formality spojené se založením podniku vyřídit. Rovněž je možné využít služeb místního právníka.

Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména firmy v obchodním rejstříku (Zimbabwe Companies Registry – ZCR). Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (nutná plná moc ověřená notářem). Základní jmění se vloží na účet v bance. Dále je třeba ZCR předložit společenskou smlouvu (musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců) a stanovy. Dále se společnost musí registrovat u daňového úřadu (Zimbabwe Revenue Authority – ZIMRA), sociálního úřadu (National Social Security Authority) a Fondu pro rozvoj pracovní síly (Manpower Development Fund). Posledním krokem je získání licence místního správního orgánu (radnice, magistrát). Založení společnosti musí být veřejně publikováno.

5.3. Marketing a komunikace

Propagace, marketing a reklama jsou vcelku dobře rozvinuté a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Rychle roste význam propagace prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Nejvýznamnějšími tištěnými médii jsou deníky The Herald, Daily News a NewsDay. Práva na televizní vysílání má pouze státem ovládaná ZBC, která provozuje též několik rozhlasových stanic. Seznam médií s kontakty je k dispozici na webových stránkách Media Institute of Southern Africa.

Vzhledem k minimálnímu povědomí místních spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu obecně důležitá, aby se mohli prosadit proti již zavedené jihoafrické i další (zejména asijské) konkurenci. Také v oblasti marketingu je vhodné mít na paměti spíše konzervativní charakter zimbabwské společnosti a mravů.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zimbabwe je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zimbabwe signatářem dohody TRIPS. Zimbabwe je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Zimbabwské zákony formálně poskytují ochranu duševnímu vlastnictví, nicméně prodej padělaného zboží všeho druhu je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity jej potlačit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Prostřednictvím veřejného výběrového řízení by podle zákona měly být zadávány všechny státní zakázky, jejichž objem překročí 300.000 USD. Pro koordinaci a dohled nad vypisovanými tendry byl zřízen zvláštní úřad, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, u nějž by se měli zájemci o veřejné zakázky registrovat. Žádný centrální on-line registr veřejných tendrů v Zimbabwe neexistuje, tendry jsou publikovány především v denním tisku nebo na internetu (viz např. Zimbabwe Tenders). Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Pokud má účastník, který v tendru neuspěl, pochybnosti o regulérnosti soutěže, může do 14 dnů od vyhlášení výsledku tendru podat odvolání k výše uvedenému úřadu.

V případě významných zakázek vláda velmi často rozhoduje bez výběrového řízení, přičemž tento proces bývá velmi netransparentní. Zahraniční firmy dávají většinou přednost účasti v tendrech vypisovaných zahraničními institucemi či donory (EU, Světová banka, Africká rozvojová banka, atd.), které mají zajištěné financování.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Zimbabwe je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), přistoupilo k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních soudních rozhodnutí z roku 1958 a je rovněž členem UNCITRAL (UN Commission on International Trade and Arbitration Law). Přes členství v těchto dohodách, zimbabwské soudy většinou rozhodnutí cizích soudů a arbitráží neuznaly. Problémem je rovněž řešení obchodních sporů přímo před zimbabwskými soudy. Zimbabwská justice v minulosti prokázala velmi liknavý přístup k ochraně zahraničních investorů především v případě vyvlastnění farem. Rozhodnutí soudů navíc místní elity ne vždy respektují.

Dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) je zásadním předpokladem pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit místního partnera (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů (pokud možno v zahraničí). S řešením sporů soudní cestou v Zimbabwe jsou obvykle spojeny vysoké finanční i časové náklady, zásadně se proto doporučuje raději řešení sporu dohodou, resp. mimosoudní vyrovnání. 

Pro dodavatelsko-odběratelské vztahy je nejobvyklejší praxí platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza:  Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je: 30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní), 45 USD za dva vstupy. Platí se v hotovosti. Upozorňujeme, že tato úprava platí jen pro některé členské země EU. Vízum na příletu lze získat pouze pro turistické účely, pro jiné účely je nutné vízum získat před cestou (dobrovolnická práce a misionářská práce po dobu delší 30 dnů se považuje za práci a je vyžadováno povolení k dočasnému zaměstnání).  

Žádosti o jiný druh víza je nutno podat na: Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně, Kommandantenstrasse 80, 10117 Berlin, tel.: +49/30/206 22 63, fax: +49/30/206 22 63. Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů. Pracovníci tisku, televize a dalších sdělovacích prostředků přijíždějící do Zimbabwe služebně musí vždy před vstupem žádat o akreditaci na příslušném zastupitelském úřadě Zimbabwe a dále na Zimbabwské mediální komisi (Zimbabwe Media Commission) v Harare.

Požadavky na cestovní doklady: Platný pas s minimální platností šest měsíců od data vydání víza. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů, rodič cestující sám s dítětem může být vyzván k doložení souhlasu druhého rodiče s cestou. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci. Návštěvník Zimbabwe může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup).  

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům: Vzhledem k vleklé ekonomické krizi dochází pravidelně k masovým protestům a stávkám státních zaměstnanců. Proti demonstracím policie zasahuje velmi tvrdě za použití slzného plynu, obušků a dalších donucovacích prostředků. Cestovatelům do Zimbabwe se proto důrazně doporučuje vyhnout se všem shromážděním, zejména těm politickým. Fotografování příslušníků policie a ozbrojených sil či demonstrací není povoleno.  

Hroutící se ekonomika navíc vede k nárůstu zločinnosti, kapsářství, vloupání do zaparkovaných vozů i do rezidencí a bytů, atd. Nedoporučuje se viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností či pěší pohyb ve městě po setmění, apod. Během výpadku proudů postupujte při jízdě s velkou opatrností, protože semafory nemusí být funkční. V některých částech země dochází k omezování přídělu vody. Mobilní sítě i pevné linky jsou nespolehlivé.  

Při cestách do Zimbabwe není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. V Zimbabwe je masově rozšířeno onemocnění AIDS. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a oblasti národních parků Hwange a Gonarezhou a jejich okolí) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj. leží největší města Harare a Bulawayo, je nebezpečí nakažení touto chorobou nízké. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici.  

V Zimbabwe převládají konzervativní postoje k vztahům stejného pohlaví, zejména mezi muži. Sex mezi muži je podle místních zákonů považován za „sexuální deviaci“ a „nepřirozený sexuální akt“, který je nezákonný. Stíhání je ovšem vzácné. Veřejné projevy náklonnosti mohou způsobit přestupek bez ohledu na pohlaví. Vlastnictví nebo dovoz pornografického materiálu je zakázáno. Sankce za držení, užívání nebo obchodování s nelegálními drogami jsou přísné a pachatelé mohou očekávat vysoké pokuty nebo vězení.  Zimbabwe je smluvní stranou Úmluvy CITES, která zakazuje obchod se slonovinou. Je nezákonné nakupovat, prodávat, zabíjet nebo zajímat jakékoli chráněné divoké zvíře nebo obchodovat s jeho částmi bez licence.

Doprava: V Zimbabwe se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/h. Hlavní silniční tahy jsou zpoplatněny. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR, doporučuje se ale používat mezinárodní řidičský průkaz. Dopravní nehody jsou v Zimbabwe častou příčinou úmrtí a zranění. Na silnicích jsou často hluboké výmoly. Semafory jsou často mimo provoz. Cestovatelům se doporučuje uposlechnout veškeré příkazy dopravní policie, zastavit se u policejních kontrol a mýtných bran a na požádání předložit doklady. Měli byste trvat na potvrzení o jakékoli pokutě, kterou máte zaplatit. Pokud kolem vás projíždí prezidentská kolona v kterémkoli směru, okamžitě zastavte, nezastavení znamená přestupek.  

Země trpí častým nedostatkem pohonných hmot, před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty. Některé společnosti (např. PUMA) nabízejí možnost zakoupení karty s kreditem na palivo za USD, následně lze tankovat u stojanů označených DFI (Direct Foreign Import), tyto bývají dobře zásobené palivem a bez front. DFI stojany jsou ale k dispozici pouze u malého počtu vybraných čerpacích stanic.   Bleskové záplavy v období dešťů (listopad až duben) mohou uzavřít některé silnice. 

Veřejná doprava je na nízké úrovni. Autobusová doprava mezi největšími městy je charakterizována širokou nabídkovou škálou sahající od minibusů po klimatizované moderní autobusy. Technická kvalita vozového parku místních dopravců je vysoce variabilní. I u nových autobusů v dobrém technickém stavu ovšem platí, že jejich řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, a jejich pasažéři jsou tak častými oběťmi dopravních nehod. Mimo hlavní tahy je pak osobní doprava často omezena na placený autostop či vůbec neexistuje.  

Vnitrostátní leteckou dopravu zajišťují státní Air Zimbabwe a soukromá společnost FastJet. Air Zimbabwe bylo zamítnuto povolení k provozování letů do EU, protože letecká společnost nebyla schopna prokázat, že splňuje mezinárodní normy pro leteckou bezpečnost. Cestovatelům, kteří cestují do Zimbabwe a uvnitř něj, se proto doporučuje preferovat spíše druhou ze jmenovaných společností.

Zdravotní situace: Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení a materiálu. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky.5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnávání nerezidentních cizinců je nezbytné získat pracovní povolení a následně povolení k pobytu od Imigračního úřadu, na jehož webu lze nalézt podrobné podmínky k jednotlivým druhům povolení. V zásadě je třeba k žádosti o pracovní povolení doložit potvrzení o nabídce zaměstnání od budoucího zaměstnavatele, dohodnutou mzdu, podmínky práce, důkaz, že pozice byla inzerována v Zimbabwe, chybí pro ni v místě expertíza a nebude v dohledné době nalezen způsob, jak tuto lokální expertízu zajistit. Všeobecně lze konstatovat, že se jedná o zdlouhavý, administrativně náročný proces. V případě zahraničních investic nad 100 000 USD bývá pracovní povolení pro cizince zpravidla uděleno na tři roky s možností prodloužení na pět let.

Vláda pobízí zahraniční firmy k maximálnímu využití místních pracovních sil. Zaměstnávání místních pracovníků se řídí Zákoníkem práce (Labour Law), který velmi rigidně chrání práva zaměstnanců a omezuje trh práce.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější pravidelně konané veletrhy v Zimbabawe jsou následující:

 • Zimbabwe International Trade Fair, největší všeobecná výstavní akce v zemi, koná se každoročně koncem dubna v městě Bulawayo 
 • Mine-Entra, veletrh v oboru těžby a infrastruktury, konaný ve městě Bulawayo každoročně v červenci
 • Zimbabwe Agricultural Show – zemědělská výstava, která se koná každoročně v Harare, pořádá Zimbabwe Agricultural Society

Další akce a veletrhy lze najít na webu Zimbabwe International Trade Fair Company.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Zimbabwe je akreditováno Velvyslanectví ČR v Lusace, v Harare se nachází honorární konzulát ČR.


Velvyslanectví České republiky v Lusace:

Adresa: 4 Twin Palm Road, Kabulonga, Lusaka, Zambia

Tel.: +260 211269878

E-mail: lusaka@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/lusaka

Nouzová linka: +260 966 732 849  

Pracovní doba velvyslanectví je pondělí-pátek od 7:45 do 16:15 hod.

Pro cestu z letiště či z centra města doporučujeme využít taxi. Úřad se nachází v bezprostřední blízkosti „Kabulonga Roundabout“, který slouží jako známý orientační bod.  


Honorární konzulát ČR v Harare:

Adresa: 15 Cambridge Rd., Unit 9, Newbridge, Harare

Vedoucí úřadu: Ivana Summerfield

Tel.: +263 772 403 426

E-mail: harare@honorary.mzv.cz ivanajuhnova@gmail.com


Agentura CzechTrade není v Zimbabwe zastoupena. Nejbližší kancelář agentury CzechTrade se nachází v Jihoafrické republice:

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu:

Vedoucí ZK: Petr Haramul

Fyzická adresa: 357 Rivonia Boulevard, Rivonia, Johannesburg

Poštovní adresa: P. O. Box 3520, 2128 Rivonia, Republic of South Africa

Tel: +27 10 035 0235

Mobil: +27 76 026 9040

E-mail: petr.haramul@czechtrade.cz

Web: www.czechtrade-sa.co.za

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Tísňové linky:

994 – rychlá záchranná pomoc

993 – hasiči

995 – policie (v Harare lze využít též telefon +263 4 777777)

Funkčnost těchto spojení je ale nestálá a ani úspěšné spojení s operátorem nezaručuje rychlou a kompetentní reakci. Zejména mimo velká města mohou být pohotovostní linky zcela nepoužitelné.  

Z dostupných nemocnic lze doporučit:

Avenues Clinic, Corner Baines &, Mazowe St, Harare, +263 8677 006175     

Trauma Centre Borrowdale, 1 Borrowdale Lane, Harare, nonstop hotline: +263 0776133599 / 0773174123, http://traumazim.com/.  

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby.

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Vláda:

Office of the President and Cabinet

Ministry of Defence and War Veterans Affairs

Ministry of Energy and Power Development

Ministry of Finance and Economic Development

Ministry of Foreign Affairs and International Trade

Ministry of Health and Child Care

Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development

Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage

Ministry of Industry and Commerce

Ministry of Information Communication Technology and Courier Services

Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services

Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs

Ministry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement

Ministry of Local Government, Public Works And National Housing

Ministry of Mines and Mining Development

Ministry of National Housing and Social Amenities

Ministry of Primary and Secondary Education

Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare

Ministry of Transport and Infrastructural Development

Ministry of Youth, Sport, Arts and RecreationHospodářská komora:

Zimbabwe National Chamber of Commerce


Agentura na podporu investic:

Zimbabwe Investment Authority


Daňový a celní úřad:

Zimbabwe Revenue Authority


Centrální banka:

Reserve Bank of Zimbabwe

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zimbabwe