Daň z příjmů

Daň z příjmů patří bezesporu k nejsložitějším daním, se kterými se lze setkat. Dokument vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který byl novelizován na konci roku 2013. Změny platí od 1.1. 2014. Dokument přináší vedle vybraných ustanovení zákona také další důležité informace, mezi něž patří například termíny podání daňových přiznání, termíny splatnosti záloh daně, ale i praktické rady, co vše je možné využít ke snížení základu daně z příjmů.

  • Speciál: Daně z příjmů za rok 2016

    Portál BusinessInfo.cz pro vás připravil praktickou přílohu věnovanou daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016. Přináší mimo jiné formuláře k přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

  • Jak vyplnit daňové přiznání

    Do 1. dubna musí většina daňových poplatníků odevzdat finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Víte, jak správně vyplnit formuláře, jaké jsou termíny jejich odevzdání a za jakých okolností lze přiznání odložit?