Zdroj: CzechTrade

A+A 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu A+A 2023.

Datum konání
24.10.2023 - 27.10.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Düsseldorf
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Veletrh A+A 2023 se koná každé dva roky a zahrnuje tři hlavní produktové oblasti. Ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní technologie a bezpečnost práce, ergonomie a péče o zdraví pracovníků. Veletrh je největší světovou platformou s tímto zaměřením. CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.

Více informací

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade Německo navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč investovat právě do veletrhu A+A 2023:

 • Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci a nákupčí.
 • A+A 2023 patří k mezinárodně nejdůležitějším veletrhům v oblasti bezpečnosti práce a je považován za absolutní špičku ve svém oboru.
 • Posledního ročníku veletrhu A+A se v roce 2021 zúčastnilo celkem 1 204 vystavovatelů z 56 zemí celého světa a více než 25 tisíc odborných návštěvníků.
 • Na tomto tradičním veletrhu se v minulém ročníku představilo 18 českých firem a jeho rozloha přesáhla 107 tisíc m2.
 • Více informací

Oborové zaměření:

 • Ochranné pracovní prostředky
 • Podnikové oděvy a ochranné vybavení
 • Ochranné oděvy a vybavení
 • Kontrolní – měřicí  stroje a zařízení, pomůcky a nářadí
 • Nositelná elektronika
 • Bezpečnost práce
 • Protipožární vybavení a systémy
 • Ochranné prostředky proti chemikáliím, radiaci, výbušninám, elektrickému proudu
 • Prostředky pro oblast znečištěného ovzduší a znečistěného prostředí
 • Prostředky pro oblast hlukové zátěže
 • Bezpečnost vybavení a systémy
 • Zdraví při práci a pracovní mobilitě
 • První pomoc a záchranné činnosti, hygiena
 • Doplňky, služby

Agentura CzechTrade nabízí firemní prezentaci s osobní účastí vašeho zástupce ve společné české expozici:

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Německo zajistí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti – komunikace s německým organizátorem veletrhu, výstavní plocha, kolektivní česká expozice, veškeré administrativní záležitosti, komunikace s veletržní správou.
 • Při příjezdu naleznete vybavený stánek pro firemní prezentaci a obchodní jednání.
 • Zázemí stánku CzechTrade, včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a elektřiny.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů.
 • Vystavovatelské průkazy.
 • Pracovníci CzechTrade připraví váš propagační materiál v němčině a budou vám k dispozici během celého konání akce k tlumočení při vašich jednání.
 • Propagace vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře v Düsseldorfu, sociálních sítích a propagačním
  letáku, který pro akci připraví.
 • Pomoc při výběru hotelu a transportu.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
PhDr. Dohnalová Adriana / exportní konzultant – senior / adriana.dohnalova@czechtrade.cz / +420 224 907 544

Doporučujeme