Aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR – Ústí nad Labem

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo další sérií regionálních seminářů k problematice zaměstnávání kvalifikovaných cizinců ze třetích zemí i v dalších místech ČR.

Datum konání
14.11.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., Velká Hradební 2800/54. Ústí nad Labem
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Semináře organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a krajskými pobočkami Úřadu práce.

Cíl:

Cílem seminářů je poskytnout užitečné a aktuální informace k zaměstnávání kvalifikovaných cizinců z třetích zemí. Účastníci budou jako vždy seznámeni s fungováním vládních programů ekonomické migrace a novinkami v oblasti ekonomické migrace, kterých i tentokrát není málo. Dále bude vysvětleno fungování zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Pozornost bude taktéž věnována problematice příjmu žádostí a vydávání víz v rámci ekonomické migrace, aktuální situaci v oblasti pracovní migrace v návaznosti na dění na Ukrajině nebo aktuální situaci na českém trhu práce. Časový prostor bude rovněž vymezen odborné diskuzi a dotazům publika.

Informace:

  • Účast na seminářích je bezplatná. Kapacita jednotlivých seminářů je omezena, neváhejte se proto co nejdříve přihlásit!
  • Registrace probíhá do 11. 11. 2023. V případě naplnění kapacity bude registrace ukončena dříve.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ivana Sujová / Odbor evropského a mezinárodního práva MPO ČR / sujova@mpo.cz / +420 224 852 541

Doporučujeme