Zdroj: CzechTrade

Analytica + Ceramitec 2024

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu Analytica + Ceramitec 2024.

Datum konání
09.04.2024 - 12.04.2024
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Mnichov
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM2KET spolufinancovaného z OP TAK – program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více o podmínkách čtete v sekci Programy EU, OP TAK.

Veletrh Analytica 2024 je mezinárodní veletrh se zaměřením na laboratorní technologie, biotechnologie a analytiku, dále potom Ceramitec 2024 zaměřený na keramický průmysl.

Více o veletrhu Analytica

Více o veletrhu Ceramitec

Prezentujte se na veletrhu Analytica + Ceramitec 2024 s finanční dotací z projektu NOVUMM2KET.

Dotační podmínky:

 • Veletrhu se musí zúčastnit min. 5 firem, z toho min. 3 na společné expozici
 • Podporuje malé a střední podniky se sídlem či provozovnou mimo hl. m. Prahu
 • Projekty jsou spolufinancovány z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2024 – 2027
 • Povinná participace účastníka (spoluúčast) je pouze 30 %
 • Možnost získání podpory na konference, semináře, sympozia a další přidružené akce
 • Do participace MSP lze uznat způsobilý výdaj na obousměrnou letenku do max. výše 10 000 Kč
 • MSP je poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb až do výše 160 000 Kč 

Formy firemní prezentace:

Inovace vzhledu, materiálů a rozložení společné expozice v projektu NOVUMM2KET

Účast ve společné české expozici CzechTrade

 • Firma se prezentuje spolu s dalšími českými vystavovateli ve společném stánku v gesci CzechTrade. Využívá se společné zázemí s kuchyňkou.
 • Výhodou je jednotný vzhled a větší, viditelnější expozice
 • CzechTrade zajišťuje pronájem plochy, registraci a technické přípojky jako podporu MSP
 • Vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice

Samostatná účast s dotací

 • Při splnění podmínky, že se tři firmy účastní společné expozice, je možné podpořit samostatné vystavovatele v individuálních stáncích
 • Vystavovatel si zajistí s veletržní správou fakturaci plochy, registračního poplatku, technických přípojek, popřípadě dalších služeb přímo na agenturu CzechTrade, která za firmu tyto faktury uhradí. Účastníkovi nelze zpětně proplatit jím zaplacené náklady
 • Firma si zajišťuje výstavní plochu, design a realizaci stánku sama napřímo s veletržní správou nebo dodavatelem
 • Výhodou je libovolné umístění a grafika stánku.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví Vaše dotazy týkající se forem prezentace, podpory, vhodnosti veletrhu pro Váš výrobek či službu nebo poradí, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

V případě zájmu o účast na akci vyplňte přihlášku skrze dotační portál na AIS MPO nebo se ozvěte gestorce akce Evě Novotné.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Novotná Eva / manažerka aktivity pro projekt NOVUMM2KET spolufinancovaný z OP TAK / eva.novotna@czechtrade.cz / +420 224 907 512

Doporučujeme