Bankovní záruky podle URDG 758

Dne 19. dubna 2021 od 09:00 do 16:00 proběhne webinář na téma Bankovní záruky podle URDG 758 – seznámení s posledním změním návrhu nového dokumentu Bankovní komise – ISDGP.

Datum konání
19.04.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Seminář poskytne ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu mezinárodní praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem ustanovení nového dokumentu bankovní komise pro záruky na požádání – ISDGP – Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání.

Jedná se o nový dokument, který dále vysvětluje a doplňuje ustanovení pravidel ICC pro záruky na požádání: UDRG 758. Poslední návrh byl projednáván na začátku února 2021. Koncem března bude Bankovní komise hlasovat o schválení této nové publikace ICC pro oblast záruk.

Určení:

  • Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty, kteří přímo pracují s bankovními zárukami, vystavují je, avizují, atd. Dále pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít, i dalším pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.
  • Tento seminář je vhodný i pro podniky zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance, člen Task Force for Guarantees při bankovní komisi ICC

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme