Boj s pandemií skrze inovace: opatření a politiky v Mexiku a České republice

Dne 6. srpna 2020 od 15:00 proběhne virtuální kulatý stůl s názvem Fighting Pandemic with Innovation: Responses and Policies in Mexico and the Czech Republic.

Datum konání
06.08.2020
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Mexiko Mexiko
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Probíhající pandemie COVID-19 přinesla mnoho výzev, s nimiž se potýká celý svět v oblastech od veřejného zdraví až po ekonomickou recesi. Latinská Amerika a Evropa procházejí v těchto měsících odlišnými trajektoriemi, nicméně snaha zmírnit situaci a její dopady je všudypřítomná.

Pandemie tak zároveň vedla k mobilizaci inovačních ekosystémů a k implementaci řady programů a opatření na jejich podporu, aby případná řešení napomohla k boji s krizí. Ačkoli se zkušenosti liší, společné jmenovatele lze identifikovat na příkladech Mexika a České republiky, kde se v průběhu pandemie iniciovala řada podobných projektů. Hlubší analýza dobrých praxí i slepých uliček umožní identifikovat nejen synergie mezi oběma zeměmi, ale i přenést zkušenosti v prostoru a v čase pro další využití. Jedinečnou diskusi o mexických a českých inovacích v pandemické době Vám proto přineseme v rámci připravovaného virtuální akce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně s Red Global MX – Česká republika, Velvyslanectvím Mexika v ČR a Středočeským inovačním centrem si Vás tímto dovolují pozvat virtuální kulatý stůl.

Přednášející:

Přednášející z Mexika i Česka představí své zkušenosti z oblasti inovací, kterým se věnovali v posledních měsících spojených s COVID-19. Akce umožní diskusi o této jedinečné zkušenosti, která pokryje problematiku podpory inovací a situaci jednotlivých inovačních ekosystémů, porovnání proticovidových hackathonů v ČR a v mexickém státě Jalisco a výhled na sektory hluboce ovlivněné charakterem pandemie.

Můžete se těšit na následující přednášející:

  • J.E. Leonora Rueda, velvyslankyně Mexika v ČR
  • Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
  • Alonso Huerta Cruz, předseda Národní sítě státních rad vědeckých a technologických organizací, generální koordinátor center Red Global MX
  • Jakub Hájek, ředitel odboru inovací, CzechInvest
  • Daniel Alberto Jacobo Velázquez, generální ředitel vědeckého a technologického rozvoje, Ministerstvo inovací, vědy a technologií Jalisca
  • Tereza Kubicová, ředitelka odboru MSP a interních projektů, CzechInvest
  • Jana Šmotková, manažerka vesmírných projektů, ESA BIC Prague
  • Patricia Mora, předsedkyně Mexické sítě kanceláří transferu technologií
  • Jiři Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ bartonova@mpo.cz

Doporučujeme