Nová legislativa v celním řízení v roce 2019

Dne 16. ledna 2019 se v Brně uskuteční seminář, jehož cílem je shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Akce se koná od 9:00 do 14:00 hodin.

Datum konání
16.01.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno, Výstaviště 569/3
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář se zaměří na problematické oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám, a dále na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 2019.

Témata:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na dovozy z USA, povinnosti předkládání dovozních dokladů (licence) pro výrobky z kovů, apod.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2019
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2019
  • Novely základní celní legislativy na úrovni EU
  • Novely národní legislativy – celní zákon
  • Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů původu, kontroly prováděné celními orgány apod.
 • Původ zboží – nové preferenční dohody, systém REX
  • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2019
 • Dotazy účastníků a diskuze

Přednášející:

 • Ing. Lenka Tomáš Sabelová, Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o. , specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Účast na akci je zdarma. Přihlášení je možné prostřednictvím online formuláře.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ martinkova@rhkbrno.cz / 532 194 913, 532 194 930

Doporučujeme