Zaměstnávání cizinců – aktuálně v roce 2019

Dne 20. března 2019 se v Brně uskuteční seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání cizinců a jak splnit všechny povinnosti s tím spojené včetně odvodů daní a pojistného. Akce poskytne také přehled plánovaných změn.

Datum konání
20.03.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno,
Další akce v kategoriíchSeminář se koná od 9:00 do 15:30 a bude se podrobně věnovat nejčastějším typům pobytových povolení včetně aktuálních změn (novelizace zákona o pobytu cizinců v roce 2019). Neopomine náročnou problematiku pojištění a zdanění příjmu cizinců jak podle evropských předpisů, tak podle české úpravy – s důrazem na změny v roce 2019.

Témata:

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • Dopady Brexitu na zaměstnávání občanů Velké Británie v ČR, Lex Brexit
 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR
 • Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
 • Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce
 • Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné
 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR, dílčí změny pro rok 2019
 • Zdanění zaměstnanců českých subjektů pracujících nejen v ČR ale i v zahraničí
 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
 • Zdanění nerezidentů – členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)
 • Superhrubá mzda, nová pravidla pro zaměstnance podléhající v oblasti sociálního zabezpečení zahraničním předpisům podle koordinačních nařízení
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne, kdy podat přiznání k dani z příjmů
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

Účastnický poplatek:

 • 5 400 Kč bez DPH

Další informace včetně možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách akce.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@seminaria.cz / 257 095 220, 603 430 707

Doporučujeme