Stávající a budoucí formy zapojení privátního sektoru do fondů vnější spolupráce

Dne 20. června 2019 se v Bruselu uskuteční seminář určený konzultačním společnostem, asociacím, firmám a dalším subjektům se zájmem o realizaci projektů ve třetích zemích.

Datum konání
20.06.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brusel,
Další akce v kategoriíchSeminář navazuje na předchozí sektorové semináře. Vzhledem k chystaným zásadním změnám ve finanční architektuře poskytování rozvojové spolupráce nebude tentokrát akce zaměřena na specifický sektor, ale zejm. na současné a budoucí formy zapojení soukromého sektoru do čerpání fondů vnější spolupráce.

Obsah:

Seminář je rozdělen na dvě hlavní části.

  • Dopolední teoretická část seznámí účastníky s vývojem implementace projektů fondů vnější spolupráce, zaměří se na přechod od přímého řízení projektů prostřednictvím Evropské komise, až po současný stav, kdy se čím dál více upřednostňuje delegovat rozpočtovou pravomoc na rozvojové agentury členských států, mezinárodní organizace či rozvojové finanční instituce. Součástí teoretické části bude i výklad pravidel zadávacích procedur spolu s přehledem podnikatelských příležitostí v oblasti sousedství, ale i subsaharské Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
  • V odpolední části bude poskytnut prostor také pro individuální konzultace s institucemi EU a rozvojovými investičními bankami. Účastníci semináře budou mít rovněž možnost setkat se s potencionálními partnery pro tvorbu konsorcií během networkingové akce spojující více než 100 firem z celé Evropské unie.

Stěžejním tématem semináře budou rovněž inovativní finanční nástroje, které umožňují výrazně snižovat investiční rizika v rozvojových zemích a zvýšit tak atraktivitu projektů pro další zainteresované subjekty. Klasickými zástupci těchto instrumentů jsou blendingové nástroje, nebo nově vzniklý Evropský fond pro udržitelný rozvoj.

Získání přehledu o možnostech jak se zapojit do fondů vnější spolupráce spolu s informacemi o podobě nově připravovaných nástrojů představuje spolu se získanými kontakty na zástupce zodpovědných institucí výraznou konkurenční výhodu na poli fondů vnější spolupráce i ostatních veřejných zakázek financovaných z rozpočtu EU.

Informace:

  • Účastnický poplatek: 175 EUR
  • Termín pro registraci je 14. května 2019
  • Registrace na seminář
  • Pozvánka (74 kB)

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ michal_klucka@mzv.cz / +32 2 2139 213

Doporučujeme