Celní řízení – změny pro rok 2024

Seminář Celní řízení – změny pro rok 2024 proběhne dne 10. ledna 2024 od 09:00 do 14:00 v Brně.

Datum konání
10.01.2024
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 569/3, Brno
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Cíl:

Seminář si klade za cíl shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016).

Zaměříte se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2023, a dále na připravované změny pro rok 2024. Nastíníte si i další změny, které nás v dohledné době čekají.

Program:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
 • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu
 • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu – antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
 • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2024
 • předpisy dopadající na oblast vývozu zboží dvojího užití
 • aktuálně uplatňované mezinárodní sankce – situace vůči Rusku, Bělorusku
 • zákazy dovozu a kontroly původu vstupních surovin u vybraných výrobků ze železa a oceli
 • CBAM = uhlíkové clo a s ním související povinnosti dovozců
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2024
 • Změny v oblasti zjednodušených postupů
 • Provádění oprav a rušení celních prohlášení CÚ
 • AES + NCTS – elektronizace procesů od října 2023
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Elektronizace v oblasti karnetů ATA
 • Reorganizace CS ČR – sloučení a změna počtu celních úřadů
 • Připravovaná reforma celního kodexu
 • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
 • celní sazebník pro rok 2024
 • dotazy účastníků a diskuse

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Jaroslava Martinková / oddělení vnějších vztahů, RHK Brno / martinkova@rhkbrno.cz / +420 532 194 930

Doporučujeme