Cesta makedonské delegace do ČR

Cesta makedonské delegace do ČR – CZ – Česká republika, Brno (10.5.2019)

Datum konání
11.05.2019 - 14.05.2019
Typ akce
Mise
Místo konání
Brno,
Další akce v kategoriíchPROPED-incomingová mise  Cesta makedonské delegace do ČR

Zastupitelský úřad ČR v Makedonii vyzývá všechny české firmy, které mají zájem navázat kontakty s makedonskými firmami z odboru zemědělství nebo chtějí získat podrobnější informace, aby se obrátily na vedoucího obchodně-ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ve Skopji pana Bohuslava Zavadila, PhD (Bohuslav_Zavadil@mzv.cz) nejpozději do 1. 4. 2019.

 

Země realizace: Česko

Město realizace: Brno

Hlavni sektor: Zemědělský a potravinářský průmysl

Zaměření projektu: delegace a představitele obchodní sektorů mají jako hlavní navázat užší spolupráce mezí oběma zemědělskými rezorty, makedonskou stranou umožnit setkání s významnými českými partnery z oboru, seznámit se moderními postupy chovatelství, veterinárního lékařství, technologiemi pro živočišnou výrobu atd.  

Termín: 11-14. 5. 2019

Makedonie prochází proceduru přibližování k EU. V rámci přístupových rozhovorů postupně se otevírají jednotlivé kapitoly, přičemž jedna z hlavních společných výzev je kapitola č. 27 „Životně prostředí“.

Cílem projektu je využit efektu spolupráce soukromého a veřejného zemědělského sektoru, zapojením představitelů relevantních státních institucí Makedonie- Ministerstvo zemědělství a obchodní sektor, který nabízí návštěva veletrhu Anima Tech. Rozšíření spolupráce MZe a makedonského Ministerstva zemědělství, které bude realizováno prostřednictvím účastí a jednání konkrétních firem obou zemí. Předpokládá se účast min. 5 makedonských firem a max. 3 zástupců resortu zemědělství. K podpoře výše uvedené spolupráce a dle konkrétní situace by bylo možné také realizovat podpis MoU, které by podpořilo rozšiřující se spolupráci.

Popis projektu

Hlavním nástrojem projektu bude přímá účast makedonské delegace na mezinárodním zemědělském veletrhu pro živočišnou výrobu Animal Tech. Vytváření sítí makedonských a českých firem, které zlepší možnost budoucí spolupráce. Navázat užší spolupráci mezi oběma zemědělskými rezorty.

Návštěva veletrhu, jednání s vystavovateli, bilaterální jednaní s ministrem/náměstkem ministra zemědělství, prezentace výrobků zemědělským firem, individuální jednání jednotlivých zúčastněných firem. Závěrem je naplánováno konání společenského podniku. Předpokládáme zajištění katalogů vystavovatelů v anglickém jazyce, popř. makedonském jazyce.   

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme