Odpad zdrojem 2019

Ve dnech 28. a 29. března 2019 se v Choťovicích uskuteční další ročník konference, která přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících pěti oblastech: odpady, energie, voda, stavby a cirkulární radnice.

Datum konání
28.03.2019 - 29.03.2019
Typ akce
Konference
Místo konání
Choťovice,
Další akce v kategoriích

Hlavním cílem konference je představit fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji v souladu s přírodou a cirkulární ekonomikou a zároveň poukázat na příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky.

Akce je určena všem zástupcům samospráv, tedy starostům či vedoucím pracovníkům odborů životního prostředí, případně technických služeb, zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií.

Program konference bude reagovat na aktuální diskutované výzvy jako například problematika sucha a nakládání s vodou, třídění a recyklace odpadů a uplatnění druhotných surovin. 

Účastníci se také naučí, jak zadávat veřejné zakázky s využitím odpovědných a cirkulárních principů, které se stávají jednak cestou, jak vytvořit impuls pro odbyt výrobků z druhotných surovin, tak pro nové způsoby hledání úspor ve všech tématech, kterým se akce bude věnovat.

Konference ODPAD ZDROJEM je jedinou konferencí, která se komplexně věnuje zavádění cirkulárních principů do praxe měst a obcí. Navíc kombinuje praktické ukázky technologií s odbornými příspěvky, příklady z praxe, workshopy i exkurzí k tématu.

Důležitou součástí je i bohatý doprovodný program, mnoho prostoru pro navazování kontaktů i večerní společenské setkání. Samozřejmostí je občerstvení z lokálních zdrojů a místní farmy.

Další informace naleznete na webových stránkách akce.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ recepce@incien.org

Doporučujeme