Cirkulární města 2

Pražský inovační institut ve spolupráci s Reuse federací a s podporou hl. města Prahy vás zve na konferenci Cirkulární města 2, která se uskuteční 15. listopadu 2023 v Prostoru 39 na Žižkově.

Datum konání
15.11.2023
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Prostor 39, Praha 3
Další akce v kategoriích

Konference navazuje na loňský úspěšný ročník, který představil nejen koncept cirkulárních měst, ale i možnosti spolupráce města a byznysu v konkrétních sektorech. Podstatou cirkulárních měst jsou inovativní řešení, nové myšlenky a spolupráce. Právě na těchto základech stojí i inovativní projekty a služby, které rozvíjejí cirkularitu ve městě a přispívají k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti.

Častou bariérou pro jejich počáteční rozvoj je nedostupnost vhodných prostor v rámci města. Města, ale i soukromý sektor takovými prostory disponují a v případě spolupráce by tak mohlo dojít k úspěšnému nastartování inovací a zajímavých udržitelných projektů a služeb v oblasti cirkulární ekonomiky ve městě.

Jak oživit nevyužité prostory ve městě, aby sloužily nejen komunitě, ale přispívaly k udržitelnosti a cirkulární ekonomice ve městě?

Kde můžeme čerpat inspiraci a děje se něco takového u nás? Jak si stojí Praha?

To jsou otázky, na které se budete ptát zástupců veřejné, soukromé i neziskové sféry.

Diskutovat s nimi možnosti využití prázdných prostor pro podporu re-use projektů, komunitních dílen,ale i technických a digitálních Fablabs nebo jako prostorů pro začínající start-upy. Aspirací této konference je téma vnést do aktivní diskuze, propojit jednotlivé klíčové aktéry, kteří mají potenciál nevyužité budovy či pozemky oživit.

Přijďte se inspirovat, informovat a získat nové kontakty.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@prahainovacni.eu

Doporučujeme