Czech Beer Day

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a agenturou CzechTrade nabízí účast na B2B jednání a prezentaci pivovarů a vývozců piva z ČR pro britský trh Czech Beer Day, která se uskuteční v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie v Londýně.

Datum konání
23.06.2022
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Velká Británie Velká Británie
Místo konání
Residence velvyslankyně ČR v UK, 70 Redington Road, Londýn
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

V rámci akce proběhne prezentace pivovarů z ČR pro potenciální britské obchodní partnery, především zástupce britských nákupčích, importérů a distributorů piva apod.

Informace:

 • Pro pivovary z ČR budou v rámci akce zajištěny zdarma:
  • propagace akce a pozvání britských obchodních partnerů;
  • prostory a zázemí pro setkání (včetně prezentační techniky a občerstvení);
  • výčepní zařízení a další vybavení nezbytné pro degustaci piva;
  • katalog se základními informacemi o zúčastněných pivovarech a jejich produktech pro britské obchodní partnery.
 • Pivovary si na vlastní náklady zajistí účast svého zástupce na akci (zajištění vlastního zástupce na akci je podmínkou účasti), degustační vzorky piv a propagační materiály. Pivovary mohou využít hromadné přepravy vzorků z ČR do Londýna. Přeprava bude zpoplatněna a zálohová faktura bude zaslána ještě před vlastní akcí. Bližší informace budou poskytnuty pivovarům, které o dopravu projeví zájem. Na akci nebude k dispozici tlumočení, jednání bude probíhat v angličtině.
 • Na rozdíl od předchozích ročníků není nutné posílat do Londýna své vlastní výčepní a chladící zařízení, a proto není ani organizována zpětná doprava. Vzorky a veškerý další zaslaný materiál bude využit pro akci, tj. doporučujeme poslat jednorázové nevratné KEG sudy a přiměřené množství dalšího balení piva (plechovky, lahve) a marketingových materiálů (počítá se s přibližnou účastí 200 – 300 hostů).
 • Předpokládaná doba trvání akce bude v rámci stanoveného dne přibližně 6 hodin (15:00–21:00) a bude rozdělena na dvě části. První část bude určena pro významné nákupčí a distributory piva v UK (orientačně 15:00 – 17:50) a druhá pro vybrané pozvané hosty ambasády, zástupce britských institucí a významných místních partnerů (orientačně 18:00 – 21:00). Cílem je propagace českého piva i mezi širší britskou veřejností.
 • Kapacita pro účast českých pivovarů je početně omezená.
 • Zájem o účast je zapotřebí závazně nahlásit Paulu Wilkinsovi v UK na e-mailu uktrade@mze.cz nejpozději do 27. května 2022.
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Roman Blinka / roman.blinka@mze.cz / +420 221 812 758

Doporučujeme