Daňové a účetní aktuality

Dne 24. února 2020 od 09:00 do 13:00 proběhne v Hodoníně seminář, který bude zaměřen zejména na novinky v účetní a daňové legislativě roku 2019 a 2020.

Datum konání
24.02.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
školící místnost OHK, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
Další akce v kategoriích

Předmětem semináře bude výklad novelizací zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu schválených v roce 2019 a výhled na rok 2020. Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.

Program:

  • Změny v zákoně o DPH – datum uskutečnění zdanitelného plnění, změny v organizaci DPH ve společnosti (dříve sdružení), změny v rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, změny v úpravě či vyrovnání odpočtu, plánované úpravy 2020.
  • Změny zákona o dani z příjmů – změny u právnických osob a společných ustanovení zákona (oblast daňově účinných nákladů, daňové odpisy, nakládání s technickým zhodnocením pronajatého majetku atd.), změny v osvobozených příjmech, v příjmech ze závislé činnosti, v odčitatelných položkách od základu daně i slevách na dani a daňovém zvýhodnění, změny pro rok 2020
  • Diskuse, dotazy.

Přednášející:

Ing. Jiří Klíma

Informace:

  • Cena:
    • členové HK, města, obce, školy, NNO: 1 210 Kč (vč. DPH)
      ostatní zájemci: 2 420 Kč (vč. DPH)
  • Další informace a registrace na seminář

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Bc. Tomáš Synek / info@ohkhodonin.cz / +420 724 612 020

Doporučujeme