Digitální transformace 2022

Akce Digitální transformace 2022 aneb Úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech proběhne dne 31. května 2022 v Brně.

Datum konání
31.05.2022
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno
Další akce v kategoriích

Jak ukazují poslední léta, digitální inovace se stávají každodenní realitou a prvky Průmyslu 4.0 nejprve aplikované ve výrobních odvětvích úspěšně prorůstají i do obchodu a služeb.

Je však třeba, aby se inovativní řešení, která s úspěchem využívá soukromá sféra, stala i běžnou součástí veřejného prostoru. Příkladů dobré praxe ke sdílení je celá řada: funguje chytrá logistika, AI agenti plánují výrobu a roboti s umělou inteligencí hlídají bezpečnost sítí a zařízení. Proč by tato řešení, namísto drahých a těžkopádných systémů, nešla využít i ve správě věcí veřejných?

Po pěti letech osvětové práce v regionech pokračuje pořadatel i letos šířením dobrých praxí do regionů a sběrem toho nejlepšího, co Česko v oblasti digitálních inovací nabízí.

Sdružení CzechInno je součástí dvou z oficiálně registrovaných českých digitálně inovačních hubů, které svými aktivitami a projekty napomáhají intenzivnější a férovější implementaci digitálních inovací do malých a středních firem i veřejných organizací. Právě ve spolupráci s nimi a se zainteresovanými regiony pro Vás pořádá letošní roadshow Digitální transformace 2022 zaměřenou na propojování digitálních inovací v soukromém a veřejném sektoru.

Obsah:

  • Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi z oblastí životního prostředí, sledování stavu objektů, pozemků a půdy, sdílení dat, předvídání a zvládání extrémních výkyvů počasí a kalamitních stavů, péče o plodiny a potraviny
  • Kde na to vzít: dozvíte se informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i službách na podporu investic
  • Kdo už uspěl: prezentovány budou praktické příklady dobrých praxí z firem a organizací, které již podporu získaly a/nebo nová řešení zavedly
  • Kdo Vám pomůže jít dál: součástí akce bude možnost odpolední inspirativní exkurze na KYPO – Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity, který pomáhá firmám i organizacím připravovat se na současné i budoucí kybernetické hrozby.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@czechinno.cz / +420 608 868 656

Doporučujeme