Dobré smlouvy ve stavebnictví

Datum konání
25.10.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Další akce v kategoriích

Dne 25. října 2021 od 09:00 do 13:00 proběhne v Praze seminář na téma Dobré smlouvy ve stavebnictví.

Obsah:

  • Úvodní část se bude týkat úvodu do problematiky, tedy co je to FIDIC, jaké smluvní vzory FIDIC existují a jaké používáme u nás v ČR, tedy se zaměříme především na Červenou, Zelenou a Žlutou knihu. Co je to Český smluvní standard (dále jen „ČSS“), za jakým účelem byl vytvořen. Rozdíly mezi ČSS a FIDIC. Co je to měřený kontrakt – co obnáší, jaké jsou jeho výhody a nevýhody včetně představení Metodiky pro měření, kde si popíšeme principy měření a jeho návaznost na českou legislativu, definujeme si měření v kontextu FIDIC a ČSS. Co to jsou Variace a čím se liší od měření. Návaznost Variací na českou legislativu. Podíváte se na Metodiku variací SFDI i ČAS. Dále se zaměříte na časové řízení. Proč je časové řízení pro projekt důležité a jaké jsou minimální požadavky v kontextu Metodiky pro časové řízení SFDI i ČAS. Co je to kritická cesta, časové rezervy, souběžné zpoždění. Jaké jsou typy harmonogramů a co mají obsahovat. Postup při zpoždění/prodloužení – princip vyčíslování časových nároků (Claimů).
  • Následně se podíváte na finanční stránku Claimů, tedy kdy finanční nároky vznikají, jejich návaznost na českou legislativu, FIDIC a ČSS včetně navazujících metodik SFDI a ČAS. Následně se zaměříte na zlepšení – jaký je rozdíl mezi zlepšením a variací. Proč je zlepšení důležité. Jaké jsou možnosti zlepšován v kontextu FIDIC, ČSS a české legislativy v návaznosti na Metodiku SFDI. Co je to akcelerace, jaké známe typy akcelerací, resp. jaké jsou cesty k dosažení takové akcelerace. Podíváte se i na Metodiku SFDI.
  • Přednáška bude ukončena náhledem do blízké budoucnosti, a tedy co je to BIM, co od něj a samotné lze očekávat.

Určení:

Školení je určeno jak pro osoby řídící projekty, přípraváře, plánovače a právníky na straně dodavatelů, tak pro projektové manažery, správce stavby, dozory a právníky na straně zadavatelů a pro kohokoli, kdo má o téma zájem.

Přednášející:

  • Lukáš Klee, expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech včetně FIDIC, vyučuje na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Autor publikace „International Construction Contract Law“.
  • Tomáš Opelka, konzultant, specializuje se na projektové řízení a contract management. Zejména pak na problematiku časového plánování a variací u výstavbových projektů založených na smluvních podmínkách FIDIC.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme