Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, příklady, zkušenosti

Dne 21. září 2020 od 09:00 do 16:00 proběhne v Praze praktický workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.

Datum konání
21.09.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast přezkoumání dokumentů podle UCP 600 a ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů podle UCP 600).

Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Určení:

 • Tento seminář je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.
 • Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší praktická zkušenost a znalost problematiky dokumentárních akreditivů.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Program:

 • 08:30 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR
 • 09:05 – 10:30 Novinky z posledních zasedání Bankovní komise
  • digitalizace trade finance, eUCP
  • guidelines v souvislosti s COVID19
  • Incoterms 2020 – hlavní změny v relaci na dokumentární akreditivy
 • 10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 10:50 – 12:00 Dokumentární akreditiv v praxi – problematické případy – přednášku vede Pavel Andrle
  • poslední Názory Bankovní komise
  • zajímavé spory ve věci praxe dokumentárních akreditivů
  • vybrané DOCDEX cases
  • zajímavé spory – soudní rozhodnutí ve věci akreditivní praxe
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv v praxi – přednášku vede Radek Dobáš
  • Incoterms 2020 a dokumentární akreditivy – doporučení vhodných podmínek
  • podmínky akreditivů – zajímavé příklady, problematické podmínky
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj
 • 14:15 – 16:00 Dokumentární akreditiv v praxi – přednášku vede Radek Dobáš
  • podmínky akreditivů – zajímavé příklady, problematické podmínky
  • přezkoumání dokumentů pod akreditivy – příklady z praxe
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 16:00 Závěr semináře

Přednášející:

 • Bc. Pavel Andrle, LL.M., tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
 • Ing. Radek Dobáš, vedoucí oddělení dokumentárních obchodů, Česká Spořitelna, a. s.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 257 217 744

Doporučujeme