Dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku

Dne 16. května 2022 od 09:00 do 16:00 proběhne v Praze seminář na téma Dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku.

Datum konání
16.05.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Další akce v kategoriích

Zaměření:

Seminář se zaměří na problematiku nejčastějších dokumentů používaných v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich role v platebním styku.

Určení:

  • Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na financování zahraničního obchodu – pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.
  • Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty trade finance, např. dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. Jeho cílem je porozumět náležitostem nejčastěji používaných dokumentů v zahraničním obchodě, a tak se vyvarovat častým chybám vycházejícím z nevhodných (či chybějících) podmínek kupní smlouvy, resp. dokumentárních akreditivů.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M., tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme