DPH u dovozu a vývozu v roce 2022

Seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2022 proběhne dne 5. dubna 2022 od 09:00 do 14:00 v Brně.

Datum konání
05.04.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 3 (areál BVV), Brno
Další akce v kategoriích

Seminář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

Program:

 • DPH při vývozu zboží:
  • definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
  • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
  • definice vývozce dle celních předpisů
  • základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
  • DUZP při vývozu zboží
  • daňové doklady při vývozu zboží
  • podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
  • složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států
  • EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.
  • příklady obchodních transakcí
  • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
 • DPH při dovozu zboží:
  • definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
  • definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
  • definice deklaranta dle celních předpisů
  • celní hodnota při dovozu zboží
  • základ daně při dovozu zboží
  • datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
  • daňové doklady při dovozu zboží
  • osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
  • oprava základu daně při dovozu zboží
  • složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho
  • propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
  • příklady obchodních transakcí
 • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Přednášející:

Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
J. Martinková / martinkova@rhkbrno.cz / +420 532 194 930

Doporučujeme