EGT 2022

Digital Economy Lab Varšavské univerzity ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network zvou na kooperační setkání a informativní workshopy EGT 2022 – Energy, Environmental technology and Green transformation.

Datum konání
24.10.2022 - 28.10.2022
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Varšava / online
Další akce v kategoriích

Energie, environmentální technologie a zelená transformace budou hlavními pilíři moderní ekonomiky. Energetická transformace směrem k obnovitelným zdrojům energie je ekonomicky nevyhnutelná a společensky i ekologicky žádoucí.

Cíl:

Cílem kooperačního setkání je podpořit spolupráci výzkumných a vývojových institucí, obchodních a průmyslových partnerů, evropských a národních institucí, nevládních organizací pro urychlení nových energetických řešení, environmentálních technologií a zelené transformace.

Kooperační setkání bude podpořeno workshopy na téma Energetika, environmentální technologie, zelená transformace – věda a praxe, které se nabízejí jako prostor pro prezentaci výsledků univerzitního výzkumu a podnikatelských řešení.

Témata:

Témata kooperačního setkání jsou následující:

 • Energetika
  • Energetické technologie: technologie obnovitelných zdrojů energie, technologie neobnovitelných zdrojů energie, technologie jaderné energetiky. Úspory energie, diverzifikace dodávek a podpora našich mezinárodních partnerů, urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby fosilních paliv v průmyslu a dopravě, investice do energetiky.
 • Environmentální technologie
  • Ekologické technologie: vodní energie, větrná energie, větrné turbíny, přeměna tepelné energie oceánů, solární energie, fotovoltaika, energie vln, elektrická vozidla, tepelná čerpadla, vodíkové palivové články, skladování energie, ekologická výpočetní technika, úspora energie, dvojnásobně napájený elektrický stroj, moduly pro úsporu energie, kontrola kvality vzduchu a životního prostředí v interiéru a další.
 • Environmentální inženýrství
  • Přenos hmoty a energie, chemie životního prostředí, růstové modely, hodnocení rizik, znečištění vody, znečištění ovzduší, globální změny, nakládání s pevnými odpady a využití zdrojů.
 • Zelená transformace
  • Vývoj ekologických technologií a tvorba právních předpisů vynucujících například úsporu energie nebo snížení emisí skleníkových plynů, jakož i veškeré další činnosti zaměřené na změnu postoje společnosti k přijímání – často dražších, ale k životnímu prostředí šetrnějších – technologických řešení a právních norem.
 • Zelené hospodářství
  • Udržitelná spotřeba a výroba a účinné využívání zdrojů pro udržitelný rozvoj: Cílem udržitelné spotřeby a výroby je zlepšit výrobní procesy a spotřební postupy tak, aby se snížila spotřeba zdrojů, produkce odpadů a emisí v celém životním cyklu procesů a výrobků. Zelený digitální sektor: investice do vývoje a zavádění zelených digitálních řešení s výraznou energetickou a materiálovou účinností, která dosahují čistého pozitivního dopadu v široké škále odvětví.

Informace:

 • Akce je zdarma a je určena především firmám a výzkumným a vývojovým institucím, které hledají technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci.
 • Více informací a registrace zdarma

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
J. Janošec / TC AV ČR / janosec@tc.cz / +420 234 006 136

Doporučujeme