EU Trade Portal (Access2Markets)

Internetový portál Access2Markets, vytvořený Evropskou komisí, je malým a středním podnikům nápomocen při obchodování za hranicemi EU. Jaké informace zdarma nabízí, představí únorový webinář.

Datum konání
07.02.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Evropa
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

V rámci semináře Komise portál A2M představí, včetně jeho částí týkajících se dovozů, vývozů a překážek obchodu a bude se věnovat i nástrojům Single Entry Point, ROSA (Rules of Origin self-assesment), Access2Procurement a rozšíření nástroje v oblasti služeb a investic.

V Access2Markets najdete informace, které potřebujete při obchodování se třetími zeměmi, například informace o clech, daních, postupech, formalitách a požadavcích, pravidlech původu, vývozních opatřeních, statistikách, obchodních překážkách a mnohem více. Stránky také zprostředkovávají informace důležité pro obchod se službami, jakož i pro investice a veřejné zakázky ve třetích zemích. Najdete na nich podrobnější údaje o obchodních dohodách EU a o tom, jak je využít ve svůj prospěch. Také se můžete seznámit se zkušenostmi podniků, které tak činí.

Portál Access2Market si klade za cíl pomoci společnostem v mezinárodním obchodu díky poskytování různých užitečných informací, jako jsou například: obchodní dohody, cla, pravidla původu, obchodní překážky a obchodní formality. V rámci portálu A2M přibylo mnoho nových funkcí a informací, např. v části Služby a Investice či v části Veřejné zakázky (nástroj Access2Procurement).

Access2Markets je tady proto, aby vám a vašemu podniku pomohl při dovozu a vývozu.

Cílová skupina:

Firmy, obchodní organizace, odborníci na podporu mez. obchodu a další zájemci, kteří se chtějí dozvědět, jak používat Access2Markets.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
O. Hrdlička / RHK Brno / hrdlicka@rhkbrno.cz / +420 532 194 918

Doporučujeme