European Conference on Security Research in Cyberspace

Aktuální výzvy i nové výsledky kyberbezpečnostního výzkumu budou programem vědecké konference European Conference on Security Research in Cyberspace.

Datum konání
12.09.2022 - 14.09.2022
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Brno
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Kromě témat jako kyberkriminalita, bezpečná umělá inteligence, ochrana kritických infrastruktur státu či vzdělávání a prevence v kyberbezpečnosti nabídne i praktickou ukázku nejnovějšího vybavení v laboratořích. Mezinárodní konference, kterou pořádají u příležitosti českého předsednictví v Radě EU Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo vnitra ČR, se bude konat 12. až 14. září 2022.

Během tří dnů se na konferenci setkají vědci, zástupci bezpečnostních složek, jako například Policie ČR nebo BIS, a dalších státních institucí i komerčních společností. Na konferenci se zaměří na témata, jako je bezpečná umělá inteligence, moderní kryptografie, tvorba mezinárodní kvantové sítě či zpracování obrazu. Budou diskutovat také o vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, dolování informací z řeči či kyberkriminalitě a síťové forenzní analýze.

Jako hlavní řečník na konferenci vystoupí Bart Preneel, profesor z prestižní univerzity v belgické Lovani a vedoucí uznávané výzkumné skupiny COSIC. Profesor Preneel se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti informační bezpečnosti, kryptografie a ochrany soukromí. V minulosti zastával také roli prezidenta Mezinárodní asociace pro kryptologický výzkum a je autorem více než 400 vědeckých publikací a 5 patentů.

Dalším z hlavních témat bude vzdělávání a prevence v kyberbezpečnosti. Mluvit se bude například o kybernetických arénách pro trénink dovedností, zvyšování povědomí v oblasti kvantových hrozeb či profesním vzdělávání. Nahlédnout bude možné i do moderních laboratoří, které se nedávno otevřely vědcům na VUT.

Konference zároveň představí koncepci Národního plánu výzkumu a vývoje v oblasti kyberbezpečnosti, zaměří se také na nové příležitosti podpory kyberbezpečnostního výzkumu, a to na české i evropské úrovni, zejména z hlediska technologických trendů, uplatňování výsledků v praxi (příležitosti a limity při předávání výsledků) nebo na nástroje podpory bezpečnostních programů na národní úrovni.

Informace:

  • Třídenní akce se bude konat na několika fakultách Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Konference se koná pod záštitou města Brna.
  • Podrobné informace včetně registračního formuláře
  • Registrace na konferenci je povinná, ale neplatí se žádný registrační poplatek.
  • Akce je pořádána v rámci českého předsednictví Rady EU a je financována z projektů VJ01030001, VJ01030002, VJ01030004 a VJ01030007 programu Ministerstva vnitra Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1).
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ vut@vutbr.cz

Doporučujeme