European Health Data Space – Opportunity for Innovation and Economic Growth – Vision or Reality?

Dne 15. listopadu 2022 proběhne v Praze konference European Health Data Space – Opportunity for Innovation and Economic Growth – Vision or Reality?

Datum konání
15.11.2022
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506 / 4, Praha 1
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Dne 4. května 2022 předložila Evropská komise návrh nařízení o evropském prostoru zdravotních dat (EHDS), který je první sektorovou adaptací evropského datového prostoru na základě tzv. Data Governance Act.

Cíl:

Cílem konference je představit a diskutovat o výhodách elektronického sdílení a využití zdravotních dat, zejména pro sekundární účely (výzkum a vývoj, regulace a rozhodování).

Konference bude příležitostí podělit se o osvědčené postupy z evropských zemí a demonstrovat potenciál evropského trhu digitálních zdravotnických služeb a zboží na podporu výzkumu, inovací, rychlejšího učení a zavádění umělé inteligence a lepší a rychlejší diagnostiku a léčbu nemocí. Budou prozkoumány synergie mezi vizí EHDS a zkušenostmi a aspiracemi členských států s cílem identifikovat klíčové výzvy, které je třeba překonat, aby bylo dosaženo cíle.

Přednášející:

  • Jakub Dvořáček, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Ladislav Dušek, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Anders Gustafsson, Karolinska Institutet, Švédsko
  • Štěpán Jurajda, Úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace
  • David Kolář, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
  • Lisbeth Nielsen, dánský Úřad pro zdravotnická data
  • Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Fulvia Raffaelli, Evropská komise
  • Tomislav Sokol, Evropský parlament

Informace:

Konference probíhá v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Účast je možná fyzicky nebo online.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Petra Weselá / wesela@komora.cz

Doporučujeme