Evropská klastrová konference

Ve dnech od 26. do 27. září 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví Rady EU uskuteční osmý ročník Evropské klastrové konference.

Datum konání
26.09.2022 - 27.09.2022
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Cíl:

Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Praha bude v rámci českého předsednictví Rady EU hostit Evropskou klastrovou konferenci 2022. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se bude české předsednictví zabývat, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU.

Osmý ročník Evropské klastrové konference je jedinečnou příležitostí k diskusi o současných a budoucích prioritách klastrových politik a rozvoje k uskutečnění zelené a digitální transformace a zároveň posílení ekonomické odolnosti EU. Posílí networking a vytvoří příležitost k vybudování spojení mezi evropskými hodnotovými řetězci, klastry a ekosystémy s ohledem na budoucí meziregionální a meziodvětvovou spolupráci.

Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, aby diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách.

Akci pořádá Evropská komise za podpory Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví Rady EU.

Informace:

Registrace na konferenci a další informace

Účastníci konference budou mít možnost zvolit „Evropského klastrového manažera roku“ a „Evropské klastrové partnerství roku“. Vrcholem akce bude slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů těchto dvou cen. Přihlášky do těchto soutěží bude možné podávat od 6. června do 22. července 2022. Více informací o udělování cen a postupu registrace kandidátů bude k dispozici na oficiálních stránkách Evropské klastrové konference v červnu 2022.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Annamaria Roman / annamaria.r@actionprgroup.com

Doporučujeme