FINANČNÍ ŘÍZENÍ firmy srozumitelně a prakticky

Anotace:

Datum konání
14.06.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
CzechTrade, Štěpánská 567/15, Praha 2
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář je určen všem manažerům
neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických
dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní
činnosti. 
Cílem semináře je na praktických příkladech seznámit účastníky s metodami a
postupy finančního řízení podniku.

Podnikový účetní systém a
manažer

 • účetnictví podniku a jeho funkce,
 • finanční a manažerské účetnictví, manažerské účetní informace,
 • majetková a finanční struktura podniku, rozvaha,
 • tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty,
 • peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow,
 • vzájemné vazby mezi účetními výkazy.

Základy finanční analýzy

 • charakteristiky finančně zdravého podniku, funkce a uživatelé finanční
  analýzy, vstupní údaje pro hodnocení podniku, základní metody hodnocení,
 • analýza
  ekonomické situace podniku
  ,
 • nejčastěji v praxi používané finanční ukazatele hodnocení podniku,
 • případová
  studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy.

Finanční řízení podniku

 • základní pojmy a principy finančního řízení a rozhodování,
 • cíle finančního řízení podniku,
 • investiční
  rozhodování a řízení investic
  , plánování peněžních toků z
  investic, případová studie hodnocení efektivnosti investice,
 • dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu,
 • řízení
  likvidity
  , pracovní kapitál a jeho řízení,
 • řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků,
 • krátkodobé zdroje financování,
 • finanční
  plánování a finanční prognózy
  ,
 • řízení
  finanční výkonnosti podniku
  .

         pexels-pixabay-53621.jpg   EV.JPG

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/4c9522ab-7ba5-4cf5-a370-dfc298debf36.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Komárková Barbora / Specialista exportního vzdělávání / barbora.komarkova@czechtrade.cz / +420 224 907 533