Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží

Dne 21. března 2022 od 09:00 do 16:00 proběhne v Praze školení na téma Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží.

Datum konání
21.03.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Začínáte obchodovat se zámořím, doprava má být uskutečněna po moři a Vám se v korespondenci objeví tajemný název Bill of lading. A nebo jste čerstvě zaměstnán(a) v dopravní firmě a konosament máte zákazníkovi vystavit. V každém případě, práce s Bill of ladingem/konosamentem vyžaduje jistou znalost jeho zákonitostí i zvláštností. Ty sice můžete vyčíst i v knihách, ale tento kurz Vás navíc uvede do zvláštností propojení tohoto významného dopravního dokumentu s ostatními elementy zahraničního obchodování, dopravy i platebního styku.

Určení:

Školení je určeno pro:

 • zaměstnance dovozních a vývozních firem
 • zaměstnance bank
 • studenty
 • přepravní veřejnost

Program:

 • Smlouva o přepravě, smluvní strany při přepravě po moři
 • Odpovědnost námořního dopravce z titulu přepravní smlouvy (Hague-Visbycká pravidla, Hamburská úmluva)
 • Pojistné krytí možných škod; Společná havárie
 • Konosament jako zásadní dokument v námořní dopravě zboží
 • 3 základní funkce Konosamentu (B/L)
 • Potvrzení o stavu zboží při nakládce na loď – implikace pro obchodní operace
 • Obchodovatelnost B/L a význam této funkce v mezinárodní výměně zboží
 • Prezentace B/L při uvolnění zboží příjemci
 • Zneužitelnost B/L a jak jí zabránit
 • Vztah B/L a akreditivu
 • Moderní, elektronické formy konosamentu / výhody a omezení jejich použití
 • Další, podružné funkce B/L (celní, POD, …)

Přednášející:

Ing. Petr Rožek, Ph.D. , poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme