Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, dokumentární platby, digitalizace těchto platebních instrumentů

Dne 31. května 2021 od 09:00 do 16:00 proběhne online seminář na téma Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, dokumentární platby, digitalizace těchto platebních instrumentů.

Datum konání
31.05.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Obsah:

Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům.

Seminář se bude zabývat i problematikou digitalizace trade finance.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Určení:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance, člen Task Force for Guarantees při bankovní komisi ICC

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme