Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

Dne 11. ledna 2021 od 09:00 do 16:00 proběhne praktický úvodní workshop s názvem Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování.

Datum konání
11.01.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Seminář je zaměřený na volbu správné platební podmínky, formy zajištění rizik a financování v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům, a dále též formám zajištění platebních a dalších rizik, např. bankovními zárukami či standby akreditivy. Seminář se bude zabývat i hlavními formami krátkodobého financování zahraničního obchodu, jak exportu, tak i importu.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Určení:

 • Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.
 • Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Program:

 • 08:30 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR
 • 09:05 – 10:30 Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
  • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
  • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
  • platba předem
  • platba po dodání – rizika a jejich zajištění
 • 10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 10:50 – 12:00 Dokumentární inkaso, směnka
  • dokumentární inkaso – jak funguje
  • výhody a nevýhody dokumentárního inkasa
  • hlavní chyby v praxi při využití inkas a jak se jim vyhnout
  • směnka v zahraničním obchodě, náležitosti, převod směnky, financování směnek
  • hlavní náležitosti směnečného práva z pohledu praxe
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv, financování
  • hlavní prvky dokumentárních akreditivů
  • dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
  • dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
  • před-exportní financování za pomocí akreditivů
  • financování odložené splatnosti
  • financování dovozce
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj
 • 14:15 – 15:15 Zajištění rizik
  • zajišťující instrumenty: bankovní záruka a standby akreditiv
  • záruky na požádání v. záruky akcesorické
  • hlavní náležitosti záruk
  • standby akreditiv – hlavní náležitosti
  • hlavní chyby při používání záruk v praxi
  • příklady, otázky a odpovědi
 • 15:15 – 16:00 Financování pohledávek
  • odkupy pohledávek
  • hlavní prvky úvěrového pojištění
  • faktoring a jeho hlavní formy, diskontování faktur
  • formy „Supply Chain“ finance
 • 16:00 Závěr semináře

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M., tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme