Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

Dne 7. září 2020 od 09:00 do 16:00 proběhne v Praze seminář zaměřený na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám.

Datum konání
07.09.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Další akce v kategoriích

Obsah:

 • Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům, a dále též formám zajištění platebních a dalších rizik, např. bankovními zárukami či standby akreditivy.
 • Seminář se bude zabývat i hlavními formami krátkodobého financování zahraničního obchodu, jak exportu, tak i importu.
 • Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Určení:

 • Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.
 • Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.
 • Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. – tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

 • Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
 • Dokumentární inkaso, směnka
 • Dokumentární akreditiv, financování
 • Zajištění rizik
 • Financování pohledávek

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 257 217 744

Doporučujeme