Incomingová mise zástupců KZ – Český obranný a bezpečnosntí průmysl

Datum konání
10.09.2023 - 16.09.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Praha, Kunovice, Český Brod, Brno, Žďár nad Sázavou, Liberec
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Velvyslanectví ČR v Astaně
zorganizovalo ve dnech 10.-16.9. 2023 incomingovou misi devíti 
kazachstánských zástupců z oblasti obranného průmyslu do ČR. Cílem akce
bylo seznámení a případné komerční propojení kazachstánských zájemců
s českými podniky působícími v dané oblasti, v odvětví, které má na
území ČR dlouhou tradici. Akce byla zorganizována jako projekt na podporu
ekonomické diplomacie financovaný z prostředků Ministerstva obrany ČR.
Během mise byli účastníci mise seznámeni s řadou českých firem. 
Kazachstánští zástupci ocenili především praktické ukázky výrobků.

Součástí programu byla vedle
návštěvy Ministerstva obrany ČR, při které proběhlo představení několika firem,
seznámení s aktuální produkcí formou osobní návštěvy. Kazachstánským
subjektům byly prezentovány výrobní řady společností VZDUCHOTECHNIK s.r.o.,
Shark.Aero spol. s r.o., GLOMEX MS, s.r.o., TOVEK, spol. s r.o. a
společnosti Rescue Trailer s.r.o. Během ostatních dnů navštívili kazachstánští
účastníci  firmu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Aircraft Industries a.s.,
MESIT Holding, a.s., Colt CZ Group SE, TATRA TRUCKS a.s., VR Group, a.s., První
brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s., ŽĎAS, a.s. a MODELÁRNU LIAZ spol.
s r.o. Během mise navštívili kazašští zástupci rovněž Exportní garanční a
pojišťovací společnost, a.s. a Českou obchodní banku, a.s., kde byli seznámeni
s možnostmi pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme