Informační den k 7. výzvě INTER-EUREKA

Dne 12. září 2019 proběhne v Praze Informační den k 7. výzvě INTER-EUREKA pro zájemce, kteří chystají projektový záměr.

Datum konání
12.09.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Karmelitská 5
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Cílem INTER-EUREKA je podpořit mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik, dále také jako partner organizace pro výzkum a šíření znalostí. Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ vacatkova@tc.cz

Doporučujeme