Informační den k jarním výzvám Eurostars-3 a Inter-Eureka

V souvislosti s novými výzvami v rámci programů Eurostars-3 a Inter-Eureka připravuje Technologické centrum Praha a MŠMT informační den pro potenciální žadatele.

Datum konání
13.03.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6
Další akce v kategoriích

Zástupce MŠMT představí obě výzvy, podporující mezinárodní výzkumné projekty s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích. Dále zazní informace o programu INNOWWIDE, kde lze požádat o grant na posouzení životaschopnosti firemního výzkumu nebo obchodních ambicí na mezinárodních trzích. Informační den uzavře přednáška k ochraně duševního vlastnictví v mezinárodních projektech, kterou nelze opomíjet.

Určení:

Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy s vlastním výzkumem a vývojem a s mezinárodními ambicemi.

Časový harmonogram a registrace

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
B. Vacátková / TC Praha / vacatkova@tc.cz / +420 608 945 599

Doporučujeme