Intrastat pro rok 2022

Regionální hospodářská komora Brno organizuje seminář Intrastat pro rok 2022 k aktuálním informacím a pravidlům pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím, která budou aplikována od ledna 2022 (od výkazů za měsíc leden 2022).

Datum konání
27.01.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Určení:

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu (zkušenosti se zpracováním statistiky Intrastat jsou výhodou) a jsou tedy zpravodajskou jednotkou.

Obsah:

 • Výkaz INTRASTAT
 • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Zjednodušené vykazování – zjednodušené hlášení
 • Pravidla pro vykazování od roku 2022
 • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
 • Podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2022
 • Kódy transakcí
 • Země původu – dovoz/vývoz
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů – druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz/ atd.
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

Informace:

 • Akce je zdarma.
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Jaroslava Martinková / martinkova@rhkbrno.cz / +420 532 194 930

Doporučujeme