Jaderné dny

Od 14. září do 18. října 2023 se bude v kampusu Západočeské univerzity v Plzni konat další ročník akce Jaderné dny, již kromě ZČU pořádá také společnost Škoda JS, a. s., a sdružení CENEN.

Datum konání
14.10.2023 - 18.10.2023
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Západočeská univerzita, Plzeň
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Organizátoři přiblíží studujícím i veřejnosti jadernou energetiku a poskytnou prostor pro odborné diskuse zaměřené na řešení energetické krize.

Záštitu nad Jadernými dny 2023 převzali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, rektor ZČU Miroslav Lávička a prezident Inženýrské akademie ČR Vojtěch Petráček.

Jaderné dny zahájí mezinárodní konference Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, která bude probíhat 14. a 15. září v prostorách Fakulty aplikovaných věd. Oba dny konference nabídnou vždy dopoledne kulatý stůl s příspěvky českých i zahraničních odborníků. První den, kdy bude kulatý stůl věnován tématu Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU, vystoupí Tomáš Ehler, vrchní ředitel Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jan Barták, prezident francouzské společnosti NucAdvisor, dále Leon Cizelj, prezident Evropské nukleární společnosti, Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie ČEPS, generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský, generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček nebo provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka. Druhý den se bude diskuse týkat tématu Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?) a mezi řečníky bude například Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, nebo Vladimír Wagner z Akademie věd ČR.

Ve čtyřech odborných sekcích, rozdělených do obou dnů úvodní konference, zazní přednášky významných českých i zahraničních expertů z Koreje, Francie a dalších zemí. Hovořit se bude o nových projektech pro jadernou energetiku v EU a ČR a výchově nových odborníků, palivovém cyklu nebo jaderných zdrojích tepla pro dálkové vytápění.

Nedílnou součástí konference bude soutěž studentských prací, představených formou posterů. Ty budou k vidění před posluchárnou v budově Fakulty aplikovaných věd. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a italských univerzit, ale také z Ghany nebo z Peru. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota a první den Jaderných dnů budou vyhlášeny vítězné práce.

V každém týdnu přinesou Jaderné dny odborné přednášky pro studenty středních škol: „Žijeme v poli záření“, „Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice“, „Mýty a fakta o jádru + Fukušima 11 let poté“, „Energetický mix a role jaderné energetiky“ a „Životní prostředí a radioaktivní odpady“. Přednášky budou spojené se soutěží o tablet.

Ve vstupní hale Fakulty strojní bude po celou dobu Jaderných dnů instalována výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Návštěvníci tu budou mít možnost prohlédnout si model kontejneru pro hlubinné úložiště v ČR, mlžnou komoru, která umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic ionizujícího záření v daném místě, dále modely reaktorů nebo kontejnerů na vyhořelé palivo a vizualizace různých částí jaderných elektráren. Výstava je zdarma přístupná studujícím i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme