Jak se připravit na kontrolu z finančního úřadu

Dne 13. října 2020 od 09:00 do 15:30 proběhne v Praze seminář, který Vám poskytne úplný přehled kontrolních postupů správce daní a podstatné změny od roku 2021.

Datum konání
13.10.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Hotel Occidental****, Na strži 32/1660, Praha 4
Další akce v kategoriích

Kontrola finančního úřadu vyvolává i u poctivých plátců daní obavy. Chcete-li snížit rizika případných sankcí, seznamte se s obvyklými kontrolními postupy správce daně, s vašimi povinnostmi v průběhu kontroly i s tím, jaké opravné prostředky máte k dispozici. Upozorněno bude také na aktuální změny kontrolních postupů, které nastanou s účinností od 1. 1. 2021.

Program:

 • Správa daní a její působnost
  • základní zásady správy daní
  • místní příslušnost, dožádání, delegace, atrakce, CEP
  • osoby zúčastněné na správě daní
  • zahájení řízení, náležitosti rozhodnutí
 • Vyhledávací činnost, místní šetření
 • Postup k odstranění pochybností
 • Daňová kontrola – její průběh a dopady
  • předmět, rozsah a cíle daňové kontroly
  • práva a povinnosti účastníků daňové kontroly
  • zahájení daňové kontroly
  • předložení dokladů, důkazní břemeno
  • listina, znalecký posudek, svědci
  • pomůcky
  • zajišťovací příkazy
  • ukončení daňové kontroly
 • Další instituty využívané v průběhu daňové kontroly
  • stížnost
  • nečinnost
  • podjatost
  • nahlížení do spisu
 • Jaké opravné prostředky máte k dispozici
  • odvolání
  • obnova řízení
  • přezkumné řízení
  • soudní přezkum

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@seminaria.cz / +420 603 430 707

Doporučujeme