Kde vzít zaměstnance pro novou energetiku?

Připojte se on-line na setkání zástupců zaměstnavatelů v energetice, vysokých škol, státní správy a personálních agentur nad problematikou zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků pro rozvoj české energetiky.

Datum konání
16.11.2023
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Nová energetika předpokládá, kromě zajištění přenosu stávajícího know-how, také řadu nových dovedností, spojených s robotizací, strojovým učením nebo zaváděním prvků IoT do provozní praxe.

Tématem diskuse je, kde tyto pracovníky vzít dnes a jak si vychovat budoucí.

Témata:

 • Budoucnost vzdělávání v energetickém sektoru:
  • Jaké konkrétní dovednosti/kvalifikace se od nových zaměstnanců budou očekávat a jaké vzdělávací směry tedy posilovat?
 • Spolupráce mezi zaměstnavateli a školami:
  • Jak probíhá spolupráce mezi zaměstnavateli a školami, co lze zlepšit hned a co by mělo být součástí dlouhodobé strategie – stáže, zapojení učitelů do vývojových projektů apod.
 • Možnosti školství v technickém vzdělávání obecně:
  • Kdy se formuje zájem dětí o technické obory, role dětských skupin a školek zřizovaných při vysokých školách nebo zaměstnavateli…
 • Inovace ve vzdělávacích programech:
  • Jaké nové programy a kurzy studenty připraví na budoucí potřeby energetického sektoru? Jak na nich mohou zaměstnavatelé více participovat?
 • Zvýšení atraktivity energetického odvětví pro mladé lidi:
  • Jak můžeme přilákat mladé talenty do energetiky a přesvědčit je, že práce v tomto odvětví je atraktivní, smysluplná a perspektivní?
 • Vzdělávání stávajících zaměstnanců:
  • Jakým způsobem mohou zaměstnavatelé podpořit další vzdělávání a rozvoj svých stávajících pracovníků tak, aby získali potřebné dovednosti pro nové technologie?
 • Role státní správy:
  • Jak konkrétně může státní správa podpořit a usnadňovat spolupráci mezi průmyslem, vysokými školami a vzdělávacími institucemi?
 • Zkušenosti a příklady dobré praxe:
  • Konkrétních projekty a spolupráce, které již přinesly úspěch v oblasti vzdělávání a náboru pracovníků do energetického odvětví.
 • Zkušenosti s mechanismem náboru zaměstnanců přes platformy typu JOBOTE.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ kurzy@komora.cz

Doporučujeme