Aplikovaný výzkum v oblasti regionální politiky

Dne 9. dubna 2019 se v Praze uskuteční konference, která představí výsledky aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy v oblasti regionálního rozvoje.

Datum konání
09.04.2019
Typ akce
Konference
Místo konání
Praha 6, Pařížská 4
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchNa konferenci budou prezentovány projekty, které byly podpořeny z výzkumných programů Technologické agentury ČR. Součástí konference bude také představení regionálního zastoupení TA ČR.

Program:

 • 08:45 – 09:30 Registrace účastníků
 • 09:30 – 09:45 Zahájení konference
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Technologická agentura ČR
 • 09:45 – 10:45 Blok TAČR
  • Novinky v programu BETA 2 – Margita Pištorová (TA ĆR)
  • Představení výzkumných programů ZÉTA a ÉTA – Marcel Kraus (TA ČR)
  • Poradenství a regionální zastoupení TA ČR – Martina Kalášková (TA ČR)
 • 10:45 – 11:15 MMR
  • Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů – Radim Perlín (Univerzita Karlova)
 • 11:15 – 11:45 MMR
  • Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů – Jiří Ježek (Západočeská univerzita v Plzni)
 • 11:45 – 12:15 MPSV
  • Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni – Ladislav Průša (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
 • 12:15 – 12:30 Přestávka
 • 12:30 – 13:00 MD
  • Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart cities – Petr Kolář, Petr Jirsák (VŠE)
 • 13:00 – 13:30 Úřad vlády
  • Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu Smart city a Smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření – Libor Grega (Mendelova univerzita v Brně)
 • 13:30 – 15:00 Ukončení konference a občerstvení

Registrace na konferenci

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme