Kybernetická bezpečnost ve firmách, obcích a subjektech kritické infastruktury

Místo konání:
Ostrava, Technologická 372/2 Česká republika
Typ akce:
Konference
Datum konání:
17. 09. 2019

Dne 17. září 2019 proběhne v Ostravě konference věnovaná praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení: Kybernetická bezpečnost ve firmách, obcích a subjektech kritické infrastruktury – trendy, hrozby, jak se před nimi zabezpečit?Informační a technologická bezpečnost je vzhledem ke stále dynamičtější digitalizaci a automatizaci procesů v řízení a chodu veřejných organizací a obcí, stejně jako výrobě a provozu firem a z hlediska hrozeb pro jejich zajištění, stále akcentovanějším tématem.

  • Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v duchu legislativy GDPR?
  • S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?
  • Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením?
  • Jaká existují nejmodernější technologická řešení ochrany počítačových sítí?
  • Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické bezpečnosti pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata.

Určení:

Akce je určena zejména pro šéfy bezpečnosti, šéfy IT, manažery, vedoucí představitele firem, obcí a jejich organizací a pro představitele výzkumných organizací a škol

Informace:

  • Účast na akci je bezplatná.
  • V případě zájmu o účast, se zaregistrujte nejpozději do 12. 9. 2019


Kontaktní informace

+420 725 657 077Pravidelné novinky e-mailem